KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:47
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Transferler
60.933.241 -60.933.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.053 24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.053 -6.053 -6.053
Sermaye Arttırımı
202.500 202.500
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -80.143 1.670.185 91.490.641 24.480.928 174.749.853 21.787.723 196.537.576
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
2.031.132 112.442.536 -114.473.668
Dönem Karı (Zararı)
33.516.240 33.516.240 6.684.703 40.200.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.363 -1.250.389 -1.269.752 -1.269.752
Dönem Sonu Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -56.042 9.309.308 -80.143 4.481.770 201.902.335 33.516.240 344.920.077 37.245.392 382.165.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.526.157 -24.449.594
Dönem Karı (Zararı)
41.662.933 28.534.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.099.822 -3.481.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.329.514 1.003.469
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.727.074 2.303.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.436 2.578.488
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.703.638 -275.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.131 -513.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 86.131 62.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -575.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.428.470 -577.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -10.045.674 -459.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 684.175 2.198.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 2.978.703 1.222.655
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -10.045.674 -3.538.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -29.836.475 -9.133.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 19.476.552 3.435.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.767.293 -37.983.599
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 5.549.418 49.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 44.866.855 -29.499.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -79.830.887 -22.232.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.524.183 -9.517.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 2.572.853 337.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -51.924.540 25.306.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -461.673 -126.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 455.337 968.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -8.470.473 -3.269.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.204.182 -12.930.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -14.321.975 -11.518.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.210.378 -3.788.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.995 689.731
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 47.995 689.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.883.291 -4.879.039
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.883.291 -4.855.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -23.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.500
Alınan Faiz
29 10.045.674 459.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.101 15.601.956
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.436.145 17.820.663
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.436.145 17.820.663
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -407.869 -222.210
Ödenen Faiz
29 -684.175 -2.198.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.971.678 -12.636.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.971.678 -12.636.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.539.063 17.464.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 71.567.385 4.827.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 71.567.385 157.539.063
Finansal Yatırımlar
6 313.345 5.862.763
Ticari Alacaklar
68.863.514 103.661.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.051.364 4.450.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 65.812.150 99.210.932
Diğer Alacaklar
132.390.088 38.642.390
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 128.190.808 35.151.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.199.280 3.491.331
Stoklar
11 29.106.362 22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.780.394 7.467.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.780.394 7.467.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 61.251 15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.357.529 11.088.985
ARA TOPLAM
319.439.868 362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.439.868 369.386.906
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
10 6.254 6.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 6.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 157.868.022 128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 6.222.000 6.222.000
Maddi Duran Varlıklar
18 48.164.716 46.259.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 323.676 494.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 534.823 563.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 534.823 563.731
Peşin Ödenmiş Giderler
14 868.227 754.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.672.718 183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR
541.112.586 552.403.815
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 56.155.575 54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 512.403 652.680
Ticari Borçlar
52.326.271 101.272.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 60.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 52.266.016 101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 403.845 865.518
Diğer Borçlar
1.415.229 1.484.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 321.060 321.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.094.169 1.163.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.864.761 31.335.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.960 21 142.256 139.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 84.704 84.704
ARA TOPLAM
133.905.044 204.880.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.905.044 204.880.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 317.815 580.648
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 461.839 378.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 461.839 378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 24.262.419 3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.042.073 4.289.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.947.117 209.169.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.920.077 312.673.589
Ödenmiş Sermaye
23 42.970.214 42.970.214
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 52.876.395 52.876.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 9.173.123 9.192.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 9.253.266 9.272.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -56.042 -36.679
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-80.143 -80.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 4.481.770 2.450.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 201.902.335 90.710.188
Net Dönem Karı veya Zararı
33.516.240 114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 37.245.392 30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.165.469 343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR
541.112.586 552.403.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 43.403.119 59.306.345
Satışların Maliyeti
24 -21.973.419 -25.945.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.429.700 33.361.046
BRÜT KAR (ZARAR)
21.429.700 33.361.046
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.267.740 -5.249.751
Pazarlama Giderleri
26 -3.354.148 -2.435.370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -3.280.155 -1.063.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 32.273.235 7.199.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -10.993.345 -7.584.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.807.547 24.227.323
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 503.447 1.592.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -286.112
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 29.836.475 9.133.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.147.469 34.666.781
Finansman Gelirleri
29 2.483.097
Finansman Giderleri
29 -1.007.984 -5.179.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.139.485 31.970.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.938.542 -3.435.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.142.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.938.542 707.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.200.943 28.534.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.200.943 28.534.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 6.684.703 4.054.003
Ana Ortaklık Payları
33.516.240 24.480.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,78000000 0,59710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.363 -6.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 aynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -6.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 6.455
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.363 -6.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.181.580 28.528.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 6.684.703 4.054.003
Ana Ortaklık Payları
33.496.877 24.474.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.