KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:11
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 8.109.894 51.533 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.199.306 -2.199.306 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.220 98.740 4.422.850 4.240.890 149.734 4.390.624
Dönem Karı (Zararı)
4.422.850 4.422.850 149.734 4.572.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.220 98.740 -181.960 -181.960
Sermaye Arttırımı
12.500.000 70.981 12.570.981 67.500 12.638.481
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
10.280.923 10.280.923 10.280.923
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-30.530 30.259 -271 699.585 699.314
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 8.109.894 -62.217 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 8.109.894 -62.217 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.199.414 10.170 24.650 60.933.239 62.167.473 17.464.890 79.632.363
Dönem Karı (Zararı)
60.933.239 60.933.239 17.464.890 78.398.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.199.414 10.170 24.650 1.234.234 1.234.234
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.239 0 150.274.976 17.531.220 167.806.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.370.436 3.575.805
Dönem Karı (Zararı)
78.398.129 4.572.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.113.108 -7.726.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.028.468 1.502.238
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.180.284 -3.887.568
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.134.003 -1.957.442
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.046.281 -1.930.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
747.370 -176.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 121.024 -176.514
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 403.206
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 223.140 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.226.797 -423.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -846.773 -261.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.210.083 74.825
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 3.325.591 565.238
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -462.104 -801.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.197.754
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -5.197.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-31.462.919 -2.637.263
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -31.462.919 -2.637.263
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 9.590.862 -620.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -1.483.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.124.699 6.781.130
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -916.796 51.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -68.426.275 4.053.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.029 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.414.246 2.673.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.918.940 1.190.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.428.164 525.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.509.224 665.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -39.064.159 2.836.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -8.406.139 352.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.766.208 -4.360.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.766.208 -4.003.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 288.006 -263.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.987.973 -103.330
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.328.688 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.659.285 -103.330
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 17.678.241 -15.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.302 3.041.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.386.538 3.626.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -8.016.102 -51.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.276.833 -28.995.278
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -685.000 -24.170.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
378.474 366.122
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 378.474 349.368
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 16.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.794.080 -5.273.003
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -16.257.874 -5.190.849
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -536.206 -82.154
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -23.000 -179.246
Alınan Faiz
28 846.773 261.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.991.797 31.657.266
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.638.481
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 12.638.481
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077 10.280.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.968.897 8.895.907
Kredilerden Nakit Girişleri
9 12.968.897 8.895.907
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -270.744
Ödenen Faiz
29 -2.210.083 -74.825
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.650 -83.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.085.400 6.237.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.085.400 6.237.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.378.781 6.140.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.464.181 12.378.781
Finansal Yatırımlar
6 916.796 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
916.796 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 916.796 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
73.833.318 6.756.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 73.821.289 6.756.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.044.885 9.559.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.121.106 9.549.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 923.779 10.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 17.982.634 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
7.355.463 93.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.355.463 93.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 8.016.102 51.120
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.361.845 2.756.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 7.361.845 2.756.717
ARA TOPLAM
135.975.224 34.560.571
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.975.224 34.560.571
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
685.000 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 685.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 322.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
46.053 4.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 46.053 4.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 59.680.837 28.193.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 17.000.000 18.779.246
Maddi Duran Varlıklar
18 30.442.659 14.781.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 956.661 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 760.207 476.758
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 760.207 476.758
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.566.422 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.566.422 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.411.874 619.649
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.549.713 63.599.753
TOPLAM VARLIKLAR
256.524.937 98.160.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 21.511.446 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.511.446 0
Banka Kredileri
9 21.511.446 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 810.522 6.108.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
810.522 6.108.848
Banka Kredileri
9 810.522 6.108.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
23.556.550 1.464.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 23.556.550 1.464.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 373.319 85.313
Diğer Borçlar
6.293.416 42.131
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.701.416 42.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 17.726.656 48.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 17.726.656 48.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 11.518.897 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
723.657 59.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 63.628 25.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 660.029 33.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
82.514.463 7.808.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.514.463 7.808.472
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.164.091 3.423.612
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.164.091 3.423.612
Banka Kredileri
9 1.164.091 3.423.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.736.688 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.736.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 303.499 233.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 303.499 233.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.204.278 3.657.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.718.741 11.465.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.274.976 86.628.426
Ödenmiş Sermaye
23.1 41.000.000 36.100.000
Sermaye Avansı
23.7 10.280.923
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.2 6.930.981 70.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.183.171 7.948.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.257.261 8.047.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 -52.047 -62.217
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.1 9.309.308 8.109.894
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -74.090 (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.4 1.670.185 1.399.707
Yasal Yedekler
23.4 1.670.185 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.5 30.557.400 26.405.028
Net Dönem Karı veya Zararı
60.933.239 4.422.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 17.531.220 66.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.806.196 86.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
256.524.937 98.160.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 230.441.888 16.766.007
Satışların Maliyeti
24.2 -119.539.151 -12.487.886
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.902.737 4.278.121
BRÜT KAR (ZARAR)
110.902.737 4.278.121
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -11.247.194 -3.342.866
Pazarlama Giderleri
26.2 -20.388.421 -1.761.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -5.258.354 -4.098.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1 16.351.569 5.084.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2 -41.037.115 -2.652.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.323.222 -2.492.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.1 11.843.541 5.616.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28.2 -3.363.054 -1.885.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 31.462.919 2.637.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.266.628 3.875.458
Finansman Gelirleri
29.1 3.766.957 280.801
Finansman Giderleri
29.2 -5.044.594 -204.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.988.991 3.951.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.590.862 620.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -11.518.897 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.928.035 620.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.398.129 4.572.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.398.129 4.572.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 17.464.890 149.734
Ana Ortaklık Payları
60.933.239 4.422.850
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.234.234 -181.960
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.332.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 12.712 -104.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24.650 -98.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 24.650 -98.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135.810 20.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -135.810 20.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.234.234 -181.960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.632.363 4.390.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 17.464.890 149.734
Ana Ortaklık Payları
62.167.473 4.240.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917354


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.