KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 23:14
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 54.170.899 79.135 54.250.034
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475
Diğer Düzeltmeler
-34.588 -34.588 -3.323 -37.911
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.901 0 4.977.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.231 0 0 0 20.450.296 5.755.738 0 55.759.786 75.812 55.835.598
Transferler
432.476 3.725.167 -4.157.643
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.632 3.132.274 601.211 3.776.117 -926.301 2.849.816
Dönem Karı (Zararı)
601.211 601.211 -931.973 -330.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.632 3.132.274 3.174.906 5.672 3.180.578
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.220 -98.740 4.422.850 4.240.890 149.734 4.390.624
Dönem Karı (Zararı)
4.422.850 4.422.850 149.734 4.572.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.220 -98.740 -181.960 -181.960
Sermaye Arttırımı
12.500.000 70.981 12.570.981 67.500 12.638.481
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
10.280.923 10.280.923 10.280.923
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-30.530 30.259 -271 699.585 699.314
Dönem Sonu Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.762.669 -5.805.384
Dönem Karı (Zararı)
4.572.584 1.267.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.860.501 -4.601.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.502.238 1.211.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-176.514 -148.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -176.514 -148.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
555.667 1.112.723
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 630.699 2.694.891
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -75.032 -1.582.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.280.968
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.280.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.637.263 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -620.724 -1.497.179
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.483.905 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.101.706 -1.905.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 51.376 1.645.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 663.625 3.352.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.190.233 -10.890.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 906.103 2.853.236
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 352.687 -653.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.720.228 1.980.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -263.885 182.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.330 84.622
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.330 91.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -15.978 -232.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.041.103 -228.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.813.789 -5.240.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.120 -565.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.256.967 -2.023.903
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-24.170.840 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.122 208.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 349.368 208.938
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 16.754 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.273.003 -2.232.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -5.190.849 -2.219.239
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -82.154 -13.602
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -179.246 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.732.091 -1.153.290
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.638.481 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 12.638.481 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.280.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.895.907
Kredilerden Nakit Girişleri
9 8.895.907
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -849.779
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -849.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.3.1 -83.220 -303.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.237.793 -8.982.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.237.793 -8.982.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.140.988 15.123.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.378.781 6.140.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.378.781 6.140.988
Finansal Yatırımlar
6 0 51.376
Ticari Alacaklar
6.756.181 8.373.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.756.181 6.993.774
Diğer Alacaklar
9.559.805 10.858.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.549.270 10.074.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.535 783.855
Stoklar
11 2.964.756 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
14 93.211 868.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 51.120 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.756.717 2.480.560
ARA TOPLAM
34.560.571 32.864.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.560.571 32.864.428
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.599.753 32.775.928
TOPLAM VARLIKLAR
98.160.324 65.640.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 636.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 6.108.848 0
Ticari Borçlar
1.464.751 5.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.464.751 4.903.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 85.313 349.198
Diğer Borçlar
42.131 167.348
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 42.131 167.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 48.415 64.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.014 147.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 25.331 105.584
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 33.683 42.110
ARA TOPLAM
7.808.472 6.625.197
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.808.472 6.625.197
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.423.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
233.484 329.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 233.484 329.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.657.096 329.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.465.568 6.954.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.628.426 59.535.903
Ödenmiş Sermaye
21 36.100.000 23.600.000
Sermaye Avansı
22 10.280.923 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 70.981 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.948.937 8.161.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.047.677 8.161.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.3.1 8.109.894 8.109.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 -62.217 51.533
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -98.740 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.399.707 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 26.405.028 24.175.463
Net Dönem Karı veya Zararı
4.422.850 2.199.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 66.330 -850.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.694.756 58.685.414
TOPLAM KAYNAKLAR
98.160.324 65.640.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 16.766.007 20.472.876
Satışların Maliyeti
22 -12.487.886 -17.670.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.278.121 2.802.682
BRÜT KAR (ZARAR)
4.278.121 2.802.682
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.342.866 -3.709.952
Pazarlama Giderleri
24 -1.761.870 -3.749.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -4.098.520 -3.650.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.084.909 7.591.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.652.506 -9.690.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.492.732 -10.405.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 5.616.727 11.306.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.885.800 -3.681.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 2.637.263 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.875.458 -2.780.947
Finansman Gelirleri
27 280.801 3.316.133
Finansman Giderleri
27 -204.399 -765.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.951.860 -229.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
620.724 1.497.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 620.724 1.497.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.572.584 1.267.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.572.584 1.267.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 149.734 -931.973
Ana Ortaklık Payları
4.422.850 2.199.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-181.960 3.214.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.518.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 -104.025 60.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-98.740 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -98.740 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.805 -363.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 20.805 -363.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.960 3.214.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.390.624 4.481.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 149.734 -925.368
Ana Ortaklık Payları
4.240.890 5.407.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824456


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.