KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:42
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Transferler
4.157.643 -4.157.643 0 654.434 654.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.958 644.476 644.476 644.476 -452.574 201.860
Dönem Karı (Zararı)
644.476 644.476 9.958 -453.811 190.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.958 0 1.237 11.195
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.944 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 18.859 5.561.499 967.231 24.651.212 644.476 55.443.277 -373.439 55.069.838
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.398 -31.076 5.099.238 5.052.764 5.203.668
Dönem Karı (Zararı)
5.099.238 5.099.238 150.904 5.250.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.398 -31.076 -46.474 150.904 -46.474
Sermaye Arttırımı
70.981 12.570.981 12.570.981
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
12.500.000 -30.531 30.259 -272 699.585 699.313
Dönem Sonu Bakiyeler
36.100.000 70.981 5.604 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.099.238 77.159.376 77.159.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.738.544 115.271
Dönem Karı (Zararı)
5.250.142 190.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.518.531 549.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.257.001 1.138.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-254.789 -212.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -254.789 -212.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
299.322 103.014
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 481.268 919.361
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -181.946 -816.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.265.628 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.070.532 -478.723
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.483.905 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.006.933 714.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 51.376 -7.821.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 713.300 5.623.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.531.406 86.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 183.927 1.268.411
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 607.056 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.911.913 808.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -223.462 368.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.054.952 95.613
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -40.811 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.041.102 285.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.738.544 1.455.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.045.194 -3.170.548
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.172.819 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.872 1.459
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.872 1.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.995.247 -3.172.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.913.093 -3.172.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -82.154 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.007.321 -664.448
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.570.981 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 12.570.981 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-548.262 -664.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -548.262 -664.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.3.1 -15.398 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.299.329 -3.719.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.299.329 -3.719.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.140.988 15.123.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 841.659 11.403.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 841.659 6.140.988
Finansal Yatırımlar
6 0 51.376
Ticari Alacaklar
6.804.818 8.373.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.804.818 6.993.774
Diğer Alacaklar
9.312.652 10.858.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.226.304 10.074.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 86.348 783.855
Stoklar
11 3.686.932 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
261.377 868.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 261.377 868.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 38.476 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.675.341 2.480.560
ARA TOPLAM
23.621.255 32.864.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.621.255 32.864.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
373.880 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 373.880 0
Diğer Alacaklar
4.081 2.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.081 2.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 22.891.276 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 18.411.837 18.600.000
Maddi Duran Varlıklar
16 15.116.111 11.166.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
540.996 1.717.613
Şerefiye
3 0 1.030.700
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
17 540.996 686.913
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.048.651 1.289.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.386.832 32.775.928
TOPLAM VARLIKLAR
82.008.087 65.640.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 88.291 636.553
Ticari Borçlar
1.166.152 5.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.166.152 4.903.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 125.736 349.198
Diğer Borçlar
135.503 167.348
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 135.503 167.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 23.582 64.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.642 147.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 20.532 105.584
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.110 42.110
ARA TOPLAM
1.601.906 6.625.197
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.906 6.625.197
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
3.086.797 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 3.086.797 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
160.008 329.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 160.008 329.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.246.805 329.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.848.711 6.954.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 77.159.376 59.535.903
Ödenmiş Sermaye
21 36.100.000 23.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 70.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.084.422 8.161.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.1 8.115.498 8.161.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 5.604 51.533
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.1 8.109.894 8.109.894
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -31.076 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.399.707 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 26.405.028 24.175.463
Net Dönem Karı veya Zararı
5.099.238 2.199.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 -850.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.159.376 58.685.414
TOPLAM KAYNAKLAR
82.008.087 65.640.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 12.604.960 13.830.058 3.506.513 3.355.647
Satışların Maliyeti
22 -9.254.239 -12.419.754 -2.594.800 -4.416.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.350.721 1.410.304 911.713 -1.061.251
BRÜT KAR (ZARAR)
3.350.721 1.410.304 911.713 -1.061.251
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.731.042 -3.026.343 -1.156.059 -1.629.855
Pazarlama Giderleri
24 -1.484.203 -2.796.163 -286.772 -924.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -3.095.073 -855.880 -1.220.289 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.734.971 4.785.111 229.652 2.570.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.205.243 -5.066.843 -100.226 -1.970.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.429.869 -5.549.814 -1.621.981 -3.015.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 5.074.462 3.537.281 363.844 1.886.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.891.347 -744.443 -17.858 -471.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 2.265.628 0 622.354 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.018.874 -2.756.976 -653.641 -1.600.564
Finansman Gelirleri
27 272.849 3.278.874 -42.608 2.061.703
Finansman Giderleri
27 -108.263 -621.358 -48.362 -5.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.183.460 -99.460 -744.611 455.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.066.682 290.125 357.147 -297.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -222.168 0 -222.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.066.682 512.293 357.147 -74.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.250.142 190.665 -387.464 158.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.250.142 190.665 -387.464 158.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 150.904 -453.811 0 -393.653
Ana Ortaklık Payları
5.099.238 644.476 -387.464 552.409
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.474 11.195 32.232 -14.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 -19.248 13.994 40.290 -17.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-31.076 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -31.076 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.850 -2.799 -8.058 3.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.850 -2.799 -8.058 3.571
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.474 11.195 32.232 -14.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.203.668 201.860 -355.232 144.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.895 -452.574 0 -395.382
Ana Ortaklık Payları
5.052.773 654.434 -355.232 539.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.