KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.10.2018 - 18:12
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 5.010.988 76.171 5.087.159 5.087.159 967.231 21.846.939 4.087.698 25.934.637 49.922.177 280.576 50.202.753
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-33.717 -33.717 -33.177 4.121.415 -4.087.698 33.717 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.629 13.629 1.943.449 1.943.449 1.957.078 -118.160 1.838.918
Dönem Karı (Zararı)
1.943.449 1.943.449 1.943.449 -118.160 1.825.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.629 13.629 13.629 13.629 13.629
Sermaye Arttırımı
17.700.000 -12.126.950 -5.573.050 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-5.573.050 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
93.800 64.550 64.550 158.350 158.350
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 4.977.271 89.800 5.067.071 5.067.071 967.231 20.459.854 1.943.449 22.403.303 52.037.605 162.416 52.200.021
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 23.600.000 4.943.555 8.901 4.952.456 4.952.456 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
432.476 3.725.167 -4.157.643 -432.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.512 22.512 22.512 92.067 92.067 114.579 -57.192 57.387
Dönem Karı (Zararı)
92.067 92.067 92.067 -60.158 31.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.512 22.512 22.512 22.512 2.966 25.478
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.944 617.944 617.944 617.944 617.944
Dönem Sonu Bakiyeler
13 23.600.000 5.561.499 31.413 5.592.912 5.592.912 1.399.707 24.218.736 92.067 24.310.803 54.903.422 21.943 54.925.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.436.600 -125.421
Dönem Karı (Zararı)
17 31.909 1.825.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.751 50.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
758.978 801.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-60.917 162.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-60.917 131.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 30.280
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.446 -75.702
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
590.125 513.810
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-452.679 -589.512
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-580.756 -837.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.489.800 -2.001.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.827.936 -438.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.624.523 -1.849.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,18 5.624.523 -1.849.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.833 419.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
122.833 419.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
626.606 -1.599.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-843.971 1.275.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,18 -843.971 1.275.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 299.143
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.141 -308.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59.141 -308.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
728.604 199.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.776.460 -125.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.907.314 -103.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 -1.907.314 -103.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-511.270 195.480
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 158.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -511.270 23.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 13.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.018.016 -33.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.018.016 -33.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.123.565 13.790.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.141.581 13.756.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.141.581 15.123.565
Finansal Yatırımlar
3.524.824 1.696.888
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 3.524.824 1.696.888
Ticari Alacaklar
8.206.491 14.421.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,18 1.029.339 929.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.177.152 13.492.000
Diğer Alacaklar
332.690 453.123
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 254.433 220.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.257 233.066
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6.097.489 6.724.095
Peşin Ödenmiş Giderler
616.832 214.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
616.832 214.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 128.930 995.375
Diğer Dönen Varlıklar
1.455.588 1.218.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.455.588 1.218.370
ARA TOPLAM
36.504.425 40.847.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.504.425 40.847.239
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.450 4.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.450 4.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 10.506.523 10.561.787
Maddi Duran Varlıklar
9 9.650.996 9.481.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.075.676 2.041.495
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.044.976 1.010.795
Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.352.613 153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.588.258 22.244.283
TOPLAM VARLIKLAR
61.092.683 63.091.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
950.893 1.377.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 950.893 1.377.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 24.169 108.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 24.169 108.470
Ticari Borçlar
3.565.328 4.861.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 185.236 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.380.092 4.861.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 574.780 166.469
Diğer Borçlar
141.867 82.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 30.834 6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
111.033 75.892
Ertelenmiş Gelirler
250.175 297.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.339.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
175.049 29.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 132.938 5.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 42.111 23.405
ARA TOPLAM
5.682.261 8.263.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.682.261 8.263.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
485.057 577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 485.057 577.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.057 577.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.167.318 8.841.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.903.422 54.170.899
Ödenmiş Sermaye
13 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.592.912 4.952.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.592.912 4.952.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.561.499 4.943.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 31.413 8.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.399.707 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 24.218.736 20.493.569
Net Dönem Karı veya Zararı
17 92.067 4.157.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 21.943 79.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.925.365 54.250.034
TOPLAM KAYNAKLAR
61.092.683 63.091.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 10.474.411 19.886.713 5.050.386 10.772.484
Satışların Maliyeti
14 -8.002.856 -12.630.986 -4.074.123 -6.528.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.471.555 7.255.727 976.263 4.244.420
BRÜT KAR (ZARAR)
2.471.555 7.255.727 976.263 4.244.420
Genel Yönetim Giderleri
-1.396.488 -2.253.570 -398.871 -1.217.587
Pazarlama Giderleri
-1.872.076 -1.880.970 -894.602 -924.499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-855.880 -833.683 0 -376.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.214.243 1.270.132 941.477 512.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.095.904 -1.969.134 -1.844.205 -1.373.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.534.550 1.588.502 -1.219.938 865.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.650.893 765.422 934.922 427.644
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-272.755 -111.708 -209.964 -111.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.156.412 2.242.216 -494.980 1.181.106
Finansman Gelirleri
1.217.171 379.329 937.660 23.085
Finansman Giderleri
-615.976 -496.842 -263.479 -339.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-555.217 2.124.703 179.201 865.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
587.126 -299.414 -100.462 -77.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -644.487 84.967 -380.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 587.126 345.073 -185.429 302.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.909 1.825.289 78.739 787.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.909 1.825.289 78.739 787.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.158 -118.160 23.480 -27.058
Ana Ortaklık Payları
92.067 1.943.449 55.259 814.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.478 13.629 -122.798 -31.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 31.848 17.037 -153.497 -39.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.370 -3.408 30.699 7.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -6.370 -3.408 30.699 7.973
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.478 13.629 -122.798 -31.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.387 1.838.918 -44.059 755.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.192 -118.160 23.507 -27.058
Ana Ortaklık Payları
114.579 1.957.078 -67.566 782.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710544


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5217 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4908 19.06.2024 Yüksek 32,5494
Açılış: 32,5128
34,8855 Değişim: 0,00%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,0156
Açılış: 34,8854
2.436,03 Değişim: 0,03%
Düşük 2.433,59 19.06.2024 Yüksek 2.437,99
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.