KAP ***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 20:48
KAP ***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 0 0 -8.143 2.439.769 0 -966.573 -3.248.814 3.216.239 0 3.216.239
Transferler
28 0 8.143 0 0 -3.256.957 3.248.814 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 0 0 0 2.274.282 0 0 -5.657.390 -3.383.108 0 -3.383.108
Dönem Karı (Zararı)
40 0 0 0 0 0 0 0 -5.657.390 -5.657.390 0 -5.657.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.274.282 0 0 0 2.274.282 0 2.274.282
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 4.714.051 0 -4.223.530 -5.657.390 -166.869 0 -166.869
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 4.714.051 0 -4.223.530 -5.657.390 -166.869 0 -166.869
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 -5.657.390 5.657.390 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 0 0 0 -4.714.051 0 0 242.625 -4.471.426 0 -4.471.426
Dönem Karı (Zararı)
410 0 0 0 0 0 0 0 242.625 242.625 0 242.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 0 0 0 -4.714.051 0 0 0 -4.714.051 0 -4.714.051
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 0 0 -9.880.920 242.625 -4.638.295 0 -4.638.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.525 -93.871
Dönem Karı (Zararı)
242.625 -5.657.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 242.625 -5.657.390
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.738 -476.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 10.234 29.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -568.570
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -568.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 209.504 61.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-277.838 6.040.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.526 2.159.658
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.643 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -883 2.159.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,11 3.813 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -32.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -258.195 3.165.656
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 267.755 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -525.950 3.165.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 11.553 715.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 11.553 715.106
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.525 -93.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.884 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,16 23.884 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 23.884 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.611 99.902
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -96.611 99.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -96.611 99.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.798 6.031
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.798 6.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 76.362 70.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 188.160 76.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 188.160 76.362
Finansal Yatırımlar
44 5.892.563
Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
6,8 15.504 12.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.621 12.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 883 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6,11 0 3.813
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 3.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 12.144 11.758
Diğer Dönen Varlıklar
27 13.523 29.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.523 29.329
ARA TOPLAM
229.331 6.026.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.331 6.026.803
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6,8 191 191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 191 191
Maddi Duran Varlıklar
13 2.579 18.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.447 17.809
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.217 36.467
TOPLAM VARLIKLAR
235.548 6.063.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 3.291 99.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.291 99.902
Banka Kredileri
44 3.291 99.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 228.969 261.452
Diğer Borçlar
6,8 4.156.091 3.959.333
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.897.499 2.629.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.258.592 1.329.589
ARA TOPLAM
4.388.351 4.320.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.388.351 4.320.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 485.492 940.444
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 485.492 940.444
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 0 969.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.492 1.909.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.873.843 6.230.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-4.638.295 -166.869
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 4.714.051
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 4.714.051
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28 0 4.714.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 -9.880.920 -4.223.530
Net Dönem Karı veya Zararı
242.625 -5.657.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-4.638.295 -166.869
TOPLAM KAYNAKLAR
235.548 6.063.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 0 0
Satışların Maliyeti
29 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -327.132 -690.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.388.525 507.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -89.374 -4.275.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
972.019 -4.458.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 32.336 5.885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.004.355 -4.452.892
Finansman Giderleri
35 -552.226 -1.142.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
452.129 -5.595.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38 -209.504 -61.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -209.504 -61.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.625 -5.657.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.625 -5.657.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
242.625 -5.657.390
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36 -4.714.051 2.274.282
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
36 -5.892.563 2.842.852
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
36 -5.892.563 2.842.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 1.178.512 -568.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.178.512 -568.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.714.051 2.274.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.471.426 -3.383.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.471.426 -3.383.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.503 Değişim: 2,18% Hacim : 12.495 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.504
Açılış: 1.492
7,2754 Değişim: -2,01%
Düşük 7,2692 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7723 Değişim: -2,20%
Düşük 8,7670 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
408,74 Değişim: -0,86%
Düşük 408,19 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.