KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.04.2023 - 18:59
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 525.862.008 404.798.454
Satışların Maliyeti
31 -438.518.374 -380.014.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.343.634 24.784.047
BRÜT KAR (ZARAR)
87.343.634 24.784.047
Genel Yönetim Giderleri
33 -52.708.247 -24.779.948
Pazarlama Giderleri
33 -66.351.384 -29.909.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -6.770.032 -1.582.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 224.245.988 226.946.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -177.470.434 -253.724.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.289.525 -58.265.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 173.178.472 339.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -173.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.467.997 -58.099.043
Finansman Gelirleri
37 207.668.027 201.053.995
Finansman Giderleri
37 -341.546.425 -369.847.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.589.599 -226.892.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.157.256 60.647.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -17.498.451 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -26.658.805 60.647.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.432.343 -166.245.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.432.343 -166.245.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 3.432.343 -166.245.416
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.229.653 14.148.517
Dönem Karı (Zararı)
3.432.343 -166.245.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.432.343 -166.245.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.655.030 -29.559.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 13.083.051 33.618.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.485.324 -176.142.413
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.485.324 -169.472.467
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -6.669.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
741.088 -3.917.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.653.246 -118.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -41.360
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -5.912.158 -3.756.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 45.225.923
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 52.257.671
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
46 0 -1.712.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
46 0 -5.318.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 71.187.279 71.655.403
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-67.841.712 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.317.026 209.953.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.234.583 173.564.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 49.420.108 9.231.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -50.654.691 164.333.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.008.140 -3.328.500
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.657.146 1.810.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -99.665.286 -5.138.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -78.080.680 -31.218.259
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 0 -20.144.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.888.758 93.762.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.088.619 2.587.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.800.139 91.175.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 4.952.526 -2.213.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.187.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -3.187.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -26.152.749 -4.226.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.682.158 6.943.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -10.779.018 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 96.860 6.943.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.229.653 14.148.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.256.478 -4.973.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.393.120 213.683
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 40.393.120 213.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.136.642 -5.186.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.338.409 -2.650.738
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -798.233 -2.536.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.711.831 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
79.711.831 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 79.711.831 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.738.656 9.175.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.738.656 9.175.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 31.090.885 21.915.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.829.541 31.090.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 68.829.542 31.090.885
Ticari Alacaklar
212.484.094 264.734.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 49.420.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 212.484.094 215.314.727
Diğer Alacaklar
124.809.342 36.421.330
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 481.871 12.139.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 124.327.471 24.282.313
Stoklar
10 206.735.136 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
12 77.432.108 80.990.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.612
Diğer Dönen Varlıklar
29 29.784.279 16.726.026
ARA TOPLAM
720.080.113 558.618.307
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
720.080.113 558.618.307
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 320.012 320.012
Diğer Alacaklar
508.983 379.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 508.983 379.874
Maddi Duran Varlıklar
14 533.996.100 268.268.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.273.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.684.168 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.611.461 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 26.219.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
549.783.083 308.520.298
TOPLAM VARLIKLAR
1.269.863.196 867.138.605
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.299.752 127.437.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 132.299.752 127.437.773
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.710.671
Ticari Borçlar
272.833.993 224.945.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 33.676.035 2.587.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 239.157.958 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.978.360 3.428.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 78.420.804 52.268.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.112.422 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 392.824 249.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.719.598 6.495.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 52.508.948 49.345.927
ARA TOPLAM
551.864.950 464.170.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.864.950 464.170.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 457.622.701 382.772.849
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.670.971 14.324.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 7.670.971 14.324.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 44.968.217 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 73.788
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.335.677 397.097.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.200.627 861.267.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.662.569 5.871.369
Ödenmiş Sermaye
30 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
387.962.141 199.158.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 390.806.242 192.919.966
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -2.844.101 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 16.316.482 29.877.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -291.025.243 -147.895.771
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.432.343 -166.245.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.662.569 5.871.369
TOPLAM KAYNAKLAR
1.269.863.196 867.138.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.337 -151.814.245 3.918.474 15.286.270 15.286.270
Transferler
30 3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 158.108.469 -1.277.954 -166.245.416 -9.414.901 -9.414.901
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.337 -147.895.771 -166.245.416 5.871.369 5.871.369
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.337 -147.895.771 -166.245.416 5.871.369 5.871.369
Transferler
30 -13.560.855 -152.684.561 166.245.416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 197.886.276 -9.082.508 3.432.343 192.236.111 192.236.111
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 9.555.089 9.555.089 9.555.089
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 390.806.242 -2.844.101 16.316.482 -291.025.243 3.432.343 207.662.569 207.662.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.432.343 -166.245.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
188.803.768 156.897.593
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 247.357.845 158.108.469
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -11.353.135 -1.337.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -47.200.942 126.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -47.200.942 126.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.803.768 156.897.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.236.111 -9.347.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
192.236.111 -9.347.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131674


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9102 Değişim: 0,13%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,3737 Değişim: -0,38%
Düşük 31,3596 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.904,88 Değişim: 0,81%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.908,85
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.