KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2021 - 01:44
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 281.488.091 295.003.769
Satışların Maliyeti
25 -223.912.347 -271.377.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.575.744 23.625.864
BRÜT KAR (ZARAR)
57.575.744 23.625.864
Genel Yönetim Giderleri
26 -21.906.282 -13.898.350
Pazarlama Giderleri
26 -31.597.399 -29.193.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.026.643 -63.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 235.339.643 87.799.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -163.715.302 -138.439.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.669.761 -70.169.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 33.081 2.235.441
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -23.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.702.842 -67.957.408
Finansman Gelirleri
30 21.677.767 5.688.773
Finansman Giderleri
30 -78.885.317 -47.326.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.495.292 -109.595.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.363.083 21.706.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -7.363.083 21.706.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.132.209 -87.888.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.132.209 -87.888.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 10.132.209 -87.888.852
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.299.313 35.883.095
Dönem Karı (Zararı)
23 10.132.209 -87.888.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.999.292 68.724.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 14.091.862 17.888.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.493.089 47.889.108
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.562.569 47.889.108
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
69.480 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.193.075 19.376.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 499.913 4.753.161
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 4.539.779 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16.232.767 14.623.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.648.331 3.253.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 100.752.776 3.253.388
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.157.547 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 3.053.102 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 10.945.263 -19.682.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.832.188 55.047.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.293.809 -47.107.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.580.190 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -68.713.619 -47.107.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.498.082 26.224.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -4.141.696 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.356.386 26.224.291
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.715.800 -24.605.328
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.604.515 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.779.445 68.684.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -14.572.949 68.684.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -22.206.496 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.734.026 935.463
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.363.337 450.924
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -2.409.742 450.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.405 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
27.779.216 19.002.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.909.558 11.462.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.397.957 1.764.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 10.307.515 9.697.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.299.313 35.883.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-608.767 -408.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.335.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 1.335.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-608.767 -1.744.487
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -556.767 -1.744.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -52.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -29.539.995
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.539.995
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.539.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.690.546 5.934.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.690.546 5.934.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.225.097 10.290.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.915.643 16.225.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.915.643 16.225.097
Ticari Alacaklar
363.095.447 276.646.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 58.651.318 48.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 304.444.129 228.575.430
Diğer Alacaklar
33.234.839 20.469.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 13.949.504 9.895.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.285.335 10.573.642
Stoklar
9 103.649.934 97.934.134
Peşin Ödenmiş Giderler
60.846.546 52.229.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 60.846.546 52.229.904
Diğer Dönen Varlıklar
13.585.036 10.187.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 13.585.036 10.187.079
ARA TOPLAM
596.327.445 473.692.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
596.327.445 473.692.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
320.012 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
320.012 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 320.012 389.492
Diğer Alacaklar
237.865 179.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 237.865 179.648
Maddi Duran Varlıklar
97.856.282 67.432.656
Arazi ve Arsalar
16 9.969.245 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 2.891.322 1.330.194
Binalar
16 60.666.041 26.027.289
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 15.995.618 24.998.887
Taşıtlar
16 25.934 40.505
Mobilya ve Demirbaşlar
16 6.382.864 8.597.466
Özel Maliyetler
16 350.947 354.546
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.859.105 11.102.623
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.786.398 2.029.916
Peşin Ödenmiş Giderler
0 12.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 12.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 27.748.162 24.595.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.021.426 103.712.091
TOPLAM VARLIKLAR
733.348.871 577.404.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.321.249 121.680.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.321.249 121.680.423
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 123.321.249 121.680.423
Ticari Borçlar
131.182.248 172.033.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 16.458.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 131.182.248 155.575.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.641.153 3.907.127
Diğer Borçlar
46.405 2.409.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 2.409.742
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 46.405 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.494.397 28.715.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 56.494.397 28.715.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.107.515 22.237.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 368.557 336.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.738.958 21.901.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.289.477 31.263.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 56.289.477 31.263.898
ARA TOPLAM
376.082.444 382.248.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.082.444 382.248.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
312.160.861 209.559.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
312.160.861 209.559.719
Banka Kredileri
19 298.827.684 199.715.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 13.333.177 9.843.985
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.639.249 7.592.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.639.249 7.592.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 14.966.313 868.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.766.423 218.020.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.848.867 600.268.444
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.500.004 -22.864.089
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.327.858 8.095.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.327.858 8.095.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 34.811.497 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.516.361 8.095.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -151.814.245 -63.925.393
Net Dönem Karı veya Zararı
23 10.132.209 -87.888.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.500.004 -22.864.089
TOPLAM KAYNAKLAR
733.348.871 577.404.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 0 56.928.789
Transferler
-34.091.116 34.091.116
Dönem Karı (Zararı)
-87.888.852 -87.888.852 -87.888.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.095.974 8.095.974 8.095.974
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089
Transferler
-87.888.852 87.888.852 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.132.209 10.132.209 0 10.132.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.811.497 -579.613 34.231.884 0 34.231.884
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.132.209 -87.888.852
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.231.884 8.095.974
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38.557.158 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-743.094 10.119.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.582.180 -2.023.994
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.764.580 -2.023.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
182.400 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.231.884 8.095.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.364.093 -79.792.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.364.093 -79.792.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914383


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9341 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3852 Değişim: 0,06%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.464,85 Değişim: -0,19%
Düşük 2.463,68 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.