KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.11.2020 - 18:20
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 166.841.333 206.804.129 77.528.569 75.510.333
Satışların Maliyeti
25 -133.493.216 -186.188.358 -71.825.111 -74.758.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.348.117 20.615.771 5.703.458 751.760
BRÜT KAR (ZARAR)
33.348.117 20.615.771 5.703.458 751.760
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.551.073 -14.028.240 -2.356.093 -6.142.921
Pazarlama Giderleri
26 -25.750.600 -22.212.176 -12.599.314 1.685.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -749.015 -108.925 -308.356 -77.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 208.177.878 76.736.158 117.470.958 20.977.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -153.181.559 -113.909.352 -87.778.701 -15.872.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.293.748 -52.906.764 20.131.952 1.321.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 25.281 18.400 23.400 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.319.029 -52.888.364 20.155.352 1.321.331
Finansman Gelirleri
30 5.571.090 0 2.835.667 0
Finansman Giderleri
30 -52.496.260 -35.526.956 -22.071.072 -8.940.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.393.859 -88.415.320 919.947 -7.619.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.994.197 19.097.475 -1.184.917 1.064.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -5.994.197 19.097.475 -1.184.917 1.064.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.379.216 40.899.576
Dönem Karı (Zararı)
-3.600.338 -69.317.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 -3.600.338 -69.317.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.924.097 57.391.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 10.808.935 15.209.651
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.776.245 45.399.307
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.845.725 45.399.307
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 69.480 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.331.890 17.156.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -251.868 6.085.813
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.848.781 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.928.803 11.070.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.609.294 -2.544.352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -4.414.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 97.531.037 1.870.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -506.060 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 4.584.317 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 9.614.003 -17.829.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.944.543 52.825.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.677.249 -8.531.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.922.522 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.245.273 -8.531.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.111.168 -49.188
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -6.236.558 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.874.610 -49.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.215.857 -40.481.410
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -24.882.685 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.985.212 76.955.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 21.263.540 16.815.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.248.752 60.140.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 844.197 9.446.390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.891 342.940
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 297.891 342.940
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.673.848 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.888.308 15.142.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -11.577.527 18.230.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 9.689.219 -3.087.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.379.216 40.899.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-464.859 -2.627.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 366.794
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 366.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-464.859 -2.994.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -412.859 -2.994.570
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -52.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -35.952.214
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -35.952.214
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -35.952.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.914.357 2.319.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.914.357 2.319.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.225.097 10.290.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.139.454 12.610.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.139.454 16.225.097
Ticari Alacaklar
329.778.120 276.646.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 94.993.650 48.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 234.784.470 228.575.430
Diğer Alacaklar
30.298.354 20.469.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 16.044.366 9.895.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.253.988 10.573.642
Stoklar
9 108.149.991 97.934.134
Peşin Ödenmiş Giderler
77.124.716 52.229.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 77.124.716 52.229.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13.077.982 10.187.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 13.077.982 10.187.079
ARA TOPLAM
576.568.617 473.692.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
576.568.617 473.692.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
320.012 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 389.492
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
240.834 179.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 240.834 179.648
Maddi Duran Varlıklar
16 100.928.819 67.432.656
Arazi ve Arsalar
16 9.969.245 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 2.923.229 1.330.194
Binalar
16 60.996.860 26.027.289
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 18.093.343 24.998.887
Taşıtlar
16 27.879 40.505
Mobilya ve Demirbaşlar
16 6.967.772 8.597.466
Özel Maliyetler
16 376.180 354.546
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 10.925.588 11.102.623
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.852.881 2.029.916
Peşin Ödenmiş Giderler
0 12.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 12.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 24.923.657 24.595.545
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.338.910 103.712.091
TOPLAM VARLIKLAR
713.907.527 577.404.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.405.599 121.680.423
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.405.599 121.680.423
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 123.405.599 121.680.423
Ticari Borçlar
164.625.151 172.033.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 35.832.982 16.458.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 128.792.169 155.575.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.751.324 3.907.127
Diğer Borçlar
2.707.633 2.409.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 2.707.633 2.409.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.389.029 28.715.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 31.389.029 28.715.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.440.882 22.237.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 313.364 336.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 10.127.518 21.901.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.536.580 31.263.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 44.536.580 31.263.898
ARA TOPLAM
381.856.198 382.248.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.856.198 382.248.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
305.365.580 209.559.719
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
305.365.580 209.559.719
Banka Kredileri
19 305.365.580 209.559.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.974.341 7.592.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.974.341 7.592.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 10.810.548 868.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.150.469 218.020.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
706.006.667 600.268.444
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.900.860 -22.864.089
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.461.261 8.095.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.461.261 8.095.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 34.976.580 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.484.681 8.095.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 7.872.806 7.872.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 22.004.530 22.004.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -151.814.245 -63.925.393
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -3.600.338 -87.888.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.900.860 -22.864.089
TOPLAM KAYNAKLAR
713.907.527 577.404.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-34.091.116 34.091.116 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.072.098 -69.317.845 -64.245.747 -64.245.747
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 5.072.098 29.877.336 -63.925.393 -69.317.845 -7.316.958 -7.316.958
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-87.888.852 87.888.852 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.976.580 -611.293 -3.600.338 30.764.949 30.764.949
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.976.580 7.484.681 29.877.336 -151.814.245 -3.600.338 7.900.860 7.900.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.600.338 -69.317.845 -264.970 -6.554.582
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.365.287 5.072.098 -105.527 -3.028.349
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 38.768.803 0 -211.645 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -783.710 6.340.123 76.353 -3.785.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.619.806 -1.268.025 29.765 757.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.619.806 -1.268.025 29.765 757.087
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.365.287 5.072.098 -105.527 -3.028.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.764.949 -64.245.747 -370.497 -9.582.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 30.764.949 -64.245.747 -370.497 -9.582.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5166 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9701 Değişim: -0,11%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,08 Değişim: 0,19%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.