" />

KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2020 - 23:59
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 295.003.769 263.083.790
Satışların Maliyeti
24 -271.377.905 -237.676.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.625.864 25.407.364
BRÜT KAR (ZARAR)
23.625.864 25.407.364
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -13.898.350 -15.622.733
Pazarlama Giderleri
25-26 -29.193.348 -23.930.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25-26 -63.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 93.487.998 162.632.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -138.439.926 -149.236.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.480.762 -749.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.235.441 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -23.314 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-62.268.635 -749.177
Finansman Giderleri
29 -47.326.728 -29.645.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-109.595.363 -30.394.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.706.511 -3.696.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 21.706.511 -3.696.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.888.852 -34.091.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.888.852 -34.091.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-87.888.852 -34.091.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,46000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.883.095 -39.908.324
Dönem Karı (Zararı)
-87.888.852 -34.091.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.724.594 34.223.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 17.888.347 15.735.302
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.889.108
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 47.889.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.376.268 18.549.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 4.753.161 11.105.784
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 14.623.107 7.444.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.253.388 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -19.682.517 -61.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.047.353 -40.041.081
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -47.107.801 36.809.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 26.224.291 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -24.605.328 -20.984.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.684.697 -24.829.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 68.684.697 -24.829.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 935.463 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 450.924 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 450.924 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.465.107 -31.036.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 20.767.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 9.697.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.883.095 -39.908.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-408.687 -1.557.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 1.335.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.335.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.744.487 -1.557.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.744.487 -1.557.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.539.995 45.016.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-29.539.995 45.016.003
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 -29.539.995 45.016.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.934.413 3.550.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.934.413 3.550.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.290.684 6.740.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.225.097 10.290.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 16.225.097 10.290.684
Ticari Alacaklar
10 276.646.558 239.709.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 48.071.128 30.396.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 228.575.430 209.312.074
Diğer Alacaklar
11 20.469.492 47.974.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-11 9.895.850 14.060.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.573.642 33.913.844
Stoklar
13 97.934.134 73.328.806
Peşin Ödenmiş Giderler
14 52.229.904 61.159.793
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 52.229.904 61.159.793
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 10.187.079 11.951.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 10.187.079 11.951.920
ARA TOPLAM
473.692.264 444.414.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
473.692.264 444.414.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Diğer Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Ticari Alacaklar
10 0 42.761.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 0 42.761.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 179.648 163.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 179.648 163.759
Maddi Duran Varlıklar
15 67.432.656 84.615.836
Arazi ve Arsalar
15 4.509.458 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 1.330.194 1.363.797
Binalar
15 26.027.289 26.625.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 24.998.888 39.864.679
Taşıtlar
15 40.505 21.024
Mobilya ve Demirbaşlar
15 8.597.465 10.493.987
Özel Maliyetler
15 354.546 163.012
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.102.623 11.399.103
Şerefiye
16 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.029.916 2.326.396
Peşin Ödenmiş Giderler
12.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 24.595.545 4.044.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.712.091 143.374.635
TOPLAM VARLIKLAR
577.404.355 587.788.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.680.423 356.646.669
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.680.423 356.646.669
Banka Kredileri
9 191.161.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 14.422.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.680.423 151.062.016
Ticari Borçlar
10 172.033.797 106.403.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-10 16.458.601 24.861.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 155.575.196 81.541.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.907.127 2.971.664
Diğer Borçlar
2.409.742 1.958.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-11 2.409.742 1.958.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 28.715.181 18.630.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 28.715.181 18.630.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.237.881 7.444.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 336.037 165.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 21.901.844 7.278.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.263.898 21.566.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 31.263.898 21.566.269
ARA TOPLAM
382.248.049 515.620.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.248.049 515.620.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.559.719 4.133.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.559.719 4.133.468
Banka Kredileri
9 199.715.734 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 9.843.985 4.133.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.592.243 11.105.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 868.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.020.395 15.239.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.268.444 530.860.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-22.864.089 56.928.789
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.095.974 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.095.974 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 8.095.974 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 7.872.806 7.872.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 22.004.530 22.004.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -63.925.393 -29.834.277
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -87.888.852 -34.091.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-22.864.089 56.928.789
TOPLAM KAYNAKLAR
577.404.355 587.788.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.302 -56.118.640 79.568.885 79.568.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2.857.959 -56.118.640 56.118.640 2.857.959 2.857.959
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.091.116 -34.091.116 -34.091.116
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.593.061 8.593.061 8.593.061
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-34.091.116 34.091.116 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.888.852 -34.091.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.095.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.119.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.023.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.023.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.095.974 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.792.878 -34.091.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-79.792.878 -34.091.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837322


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.