KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2020 - 21:32
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 59.891.265 44.683.454
Satışların Maliyeti
24 -59.107.896 -39.782.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
783.369 4.900.697
BRÜT KAR (ZARAR)
783.369 4.900.697
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -4.429.919 -2.128.004
Pazarlama Giderleri
25-26 -7.652.134 -2.241.398
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25-26 -15.625 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 48.963.799 10.548.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -88.813.933 -12.462.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.164.443 -1.382.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 18.400 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.146.043 -1.382.558
Finansman Giderleri
29 -20.789.474 -8.691.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-71.935.517 -10.073.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.437.655 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 17.437.655 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.497.862 -10.073.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.497.862 -10.073.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-54.497.862 -10.073.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp / (Kazanç 0,90830000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.174.330 25.244.496
Dönem Karı (Zararı)
-54.497.862 -10.073.826
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.947.893 1.908.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 5.445.880 3.948.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.127.480
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.127.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.822.145 -2.040.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 4.197.317 -3.247.539
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.624.828 1.207.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.368.949
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.344.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.713.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -16.816.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.727.051 33.410.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -123.921 -7.379.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.130.115 15.501.612
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
14 5.119.553 87.768
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 5.119.553 87.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.507.266 5.600.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.839.881 65.506.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.438.837 490.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 39.401.044 65.016.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.994.247 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 174.012 1.517.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.899.570 -47.425.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -1.016.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -2.882.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.177.082 25.244.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.752 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.108.080 4.657.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 1.740.658 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -632.578 4.657.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-632.578 4.657.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.048.101 -26.042.677
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-33.048.101 -26.042.677
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 -33.048.101 -26.042.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.234.309 3.859.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.234.309 3.859.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.290.684 4.339.657
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.524.993 8.199.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 11.524.993 10.290.684
Ticari Alacaklar
10 235.553.274 239.709.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 54.058.361 30.396.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 181.494.913 209.312.074
Diğer Alacaklar
11 40.571.862 47.974.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-11 36.034.681 14.060.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.537.181 33.913.844
Stoklar
13 86.836.072 73.328.806
Peşin Ödenmiş Giderler
14 53.350.337 61.159.793
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 53.350.337 61.159.793
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.752 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 12.968.855 11.951.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 12.968.855 11.951.920
ARA TOPLAM
440.808.145 444.414.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
440.808.145 444.414.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Diğer Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Ticari Alacaklar
10 5.250.500 42.761.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 0 42.761.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.250.500 0
Diğer Alacaklar
11 171.454 163.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 171.454 163.759
Maddi Duran Varlıklar
15 78.804.781 84.615.836
Arazi ve Arsalar
15 4.509.458 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 1.355.396 1.363.797
Binalar
15 26.475.998 26.625.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 36.005.387 39.864.679
Taşıtlar
15 14.419 21.024
Mobilya ve Demirbaşlar
15 8.713.997 10.493.987
Özel Maliyetler
15 155.815 163.012
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.656.198 11.399.103
Şerefiye
16 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.583.491 2.326.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 21.277.608 4.044.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.550.033 143.374.635
TOPLAM VARLIKLAR
557.358.178 587.788.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.436.454 356.646.669
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.436.454 356.646.669
Banka Kredileri
9 191.161.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 14.422.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.436.454 151.062.016
Ticari Borçlar
10 157.684.010 106.403.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-10 35.300.605 24.861.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 122.383.405 81.541.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.965.911 2.971.664
Diğer Borçlar
2.132.830 1.958.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-11 2.065.403 1.958.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 67.427 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.940.403 18.630.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.940.403 18.630.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.711.269 7.444.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 807.704 165.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.903.565 7.278.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.683.634 21.566.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 18.683.634 21.566.269
ARA TOPLAM
333.554.511 515.620.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.554.511 515.620.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.295.582 4.133.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.295.582 4.133.468
Banka Kredileri
9 196.942.660 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 9.352.922 4.133.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 12.238.435 11.105.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 416.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.950.469 15.239.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
552.504.980 530.860.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.853.198 56.928.789
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.422.271 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.422.271 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.422.271 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 7.872.806 7.872.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 22.004.530 22.004.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -63.925.393 -29.834.277
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -54.497.862 -34.091.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.853.198 56.928.789
TOPLAM KAYNAKLAR
557.358.178 587.788.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.301 -56.118.640 79.568.884 79.568.884
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.073.826 -10.073.826 -10.073.826
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.857.959 -43.934.427 56.118.640 15.042.172 15.042.172
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -26.243.126 -10.073.826 84.537.230 84.537.230
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Transferler
-34.091.116 34.091.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.422.271 -54.497.862 -52.075.591 -52.075.591
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 2.422.271 29.877.336 -63.925.393 -54.497.862 4.853.198 4.853.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.497.862 -10.073.826
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.422.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.027.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-605.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-605.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.422.271 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.075.591 -10.073.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.075.591 -10.073.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837310


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,65% Hacim : 4.968 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 1.405 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,6549 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1577 Değişim: 0,43%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1904
Açılış: 10,1144
492,03 Değişim: 0,02%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,72
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.