" />

KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2022 - 20:31
KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0
Transferler
10.000.000 10.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
396.396 396.396 396.396
Sermaye Arttırımı
10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.222
Dönem Karı (Zararı)
396.396
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
396.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
278.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 90.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 60.942
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 60.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 127.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-683.288
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -248.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -692.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 137.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 55.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.128
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 23.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 47.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.273.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.273.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.144.369
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -128.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.934.767
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.709
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11 16.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -21.000
Ödenen Faiz
20 -60.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.645.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.645.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.645.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.645.202
Finansal Yatırımlar
5 248.877
Diğer Alacaklar
7 4.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.275
Peşin Ödenmiş Giderler
8 692.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 692.998
ARA TOPLAM
9.591.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.591.352
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.115.635
Mobilya ve Demirbaşlar
9 815.204
Özel Maliyetler
9 300.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.532.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 125.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 125.427
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR
12.364.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 16.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.709
Banka Kredileri
11 16.709
Ticari Borçlar
6 137.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 55.042
Diğer Borçlar
7 23.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 78.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 507.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 507.706
ARA TOPLAM
818.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
818.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 41.035
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.109.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 1.109.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.150.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.968.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.396.396
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
396.396
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR
12.364.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -727.195
Pazarlama Giderleri
17 -102.738
Esas Faaliyden Gelirler
19 1.410.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
584.474
Finansman Giderleri
20 -60.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -86.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -41.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
396.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
396.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
396.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
396.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013871


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.245 Değişim: 0,99% Hacim : 14.645 Mio.TL Son veri saati : 10:17
Düşük 11.194 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0982 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2698 Değişim: 0,20%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.631,16 Değişim: 0,65%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.