KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2024 - 21:18
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 64.661.436 27.820.706 12.877.490 -23.925.029 -14.635.015 73.884.588 73.884.588
Transferler
-14.635.015 14.635.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.317 4.765.416 -44.320.845 -39.677.746 -39.677.746
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 64.661.436 27.820.706 -122.317 17.642.906 -38.560.044 -44.320.845 34.206.842 34.206.842
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 64.661.436 27.820.706 -122.317 17.642.906 -38.560.044 -44.320.845 34.206.842 34.206.842
Transferler
-44.320.845 44.320.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.709 10.693.902 6.186.039 16.769.232 16.769.232
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 64.661.436 27.820.706 -233.026 28.336.808 -82.880.889 6.186.039 50.976.074 50.976.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.239.908 6.949.544
Dönem Karı (Zararı)
6.186.039 -44.320.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.107.722 47.941.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 9.391.570 3.496.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-888.956 800.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -123.100 35.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -765.856 765.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-64.051 -185.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -70.538 -214.445
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.487 28.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.298.847 680.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.298.847 680.854
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.044.192 39.448.958
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.044.192 39.448.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.414.504 3.700.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.053.853 3.329.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.808.858 -2.788.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.808.858 -2.788.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
421.025 -364.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
421.025 -364.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.673.154 -24.526.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
53.920 9.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.903.878 21.360.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.903.878 21.360.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-194.498 375.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.130.334 9.946.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.130.334 9.946.367
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
303.540 -681.891
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.239.908 6.949.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.823.598 -3.300.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.819.700 -2.896.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.819.700 -2.896.886
Ödenen Faiz
-3.898 -403.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.533.342 -2.361.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.127.334 2.397.183
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 3.127.334 2.397.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.361.829 -4.078.237
Ödenen Faiz
23 -2.321.705 -695.138
Alınan Faiz
23 22.858 14.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.968 1.287.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.968 1.287.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.053.440 2.766.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.936.408 4.053.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.936.408 4.053.440
Finansal Yatırımlar
5 582.325 578.427
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
582.325 578.427
Ticari Alacaklar
7 68.888 3.754.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.888 3.754.646
Diğer Alacaklar
11 216.048 637.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
216.048 637.073
Stoklar
9 50.038.063 45.599.053
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.261 56.171
Diğer Dönen Varlıklar
15 415.371 718.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
415.371 718.929
ARA TOPLAM
56.259.364 55.397.739
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.259.364 55.397.739
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 10.909.980 11.084.167
Maddi Duran Varlıklar
12 26.007.477 18.370.466
Taşıtlar
29.103 50.221
Mobilya ve Demirbaşlar
1.844.028 1.532.503
Özel Maliyetler
24.134.346 16.787.742
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 16.434.831 18.692.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.352.288 48.147.568
TOPLAM VARLIKLAR
109.611.652 103.545.307
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 437.847 572.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
437.847 572.764
Banka Kredileri
437.847 572.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.156.504 3.806.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.156.504 3.806.235
Banka Kredileri
625.356 1.416.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.531.148 2.389.672
Ticari Borçlar
7 18.455.713 29.389.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.455.713 29.389.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 287.430 481.928
Diğer Borçlar
11,25 15.367.706 15.316.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 15.367.706 15.316.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 107.251 129.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 23.802 28.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.802 28.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 39.031 59.358
ARA TOPLAM
36.875.284 49.784.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.875.284 49.784.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 16.260.272 16.339.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.260.272 16.339.814
Banka Kredileri
307.440 403.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.952.832 15.936.010
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 131.033 88.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
131.033 88.910
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 5.368.989 3.125.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.760.294 19.554.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.635.578 69.338.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.976.074 34.206.842
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 64.661.436 64.661.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.026 -122.317
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.026 -122.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.026 -122.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.157.514 45.463.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.336.808 17.642.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27.820.706 27.820.706
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27.820.706 27.820.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.880.889 -38.560.044
Net Dönem Karı veya Zararı
6.186.039 -44.320.845
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.976.074 34.206.842
TOPLAM KAYNAKLAR
109.611.652 103.545.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 50.189.812 49.792.266
Satışların Maliyeti
20 -28.417.423 -28.587.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.772.389 21.205.057
BRÜT KAR (ZARAR)
21.772.389 21.205.057
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.092.981 -2.876.335
Pazarlama Giderleri
21 -15.778.712 -13.176.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 735.065 4.623.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.294 -88.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.615.467 9.686.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -174.187 -174.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.441.280 9.512.138
Finansman Gelirleri
23 22.858 1.048.098
Finansman Giderleri
23 -2.632.665 -2.489.199
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
6.769.071 -48.691.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.600.544 -40.620.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.414.505 -3.700.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -134.168 -141.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.280.337 -3.558.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.186.039 -44.320.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.186.039 -44.320.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.186.039 -44.320.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.709 -122.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.612 -158.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.903 36.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.903 36.536
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.693.902 4.765.416
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
10.693.902 4.765.416
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.693.902 4.765.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.583.193 4.643.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.769.232 -39.677.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.769.232 -39.677.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257719


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5714 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9766 Değişim: 0,42%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0087
Açılış: 34,8286
2.419,52 Değişim: -0,15%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.432,11
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.