KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 23:43
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.386 -939.581 25.143 -903.052 -903.052
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.222.933 706.544 1.930.641 1.930.641
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.280 1.477.126
Dönem Karı (Zararı)
706.544 25.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.199 1.010.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
400.027 809.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.104 234.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.598.107 277.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.665 1.908.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.665 1.908.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.257 51.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.257 51.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.225.537 -3.552.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.195 -75.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.485.893 961.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.485.893 961.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.870 10.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.617 985.168
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
105.617 985.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -11.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.364 1.312.380
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
149.084 164.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.034.727 -11.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.399.380 -1.904.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.260 244.449
Kredilerden Nakit Girişleri
710.260 244.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Ödenen Faiz
-139.859
Alınan Faiz
1.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.933 -438.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.222.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.704.000 -438.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.062.284 515.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.062.284 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 160.212 174.833
Ticari Alacaklar
7 2.014.698 1.001.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.014.698 1.001.059
Diğer Alacaklar
11 299.239 272.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
299.239 272.982
Stoklar
9 23.368.733 21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.034 65.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.034 65.229
Diğer Dönen Varlıklar
15 122.552 37.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
122.552 37.027
ARA TOPLAM
27.047.752 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.047.752 25.460.610
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.427.706 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 11.335.063 10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 717.392 3.264.884
Diğer Haklar
702.315 3.248.715
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.077 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 307.184 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.787.345 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
40.835.097 40.669.695
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.707.329 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.107.397 1.063.142
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.397 1.063.142
Banka Kredileri
905.713 28.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 201.684 1.034.692
Ticari Borçlar
7 9.432.350 7.946.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.432.350 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 151.588 106.718
Diğer Borçlar
11 5.669.675 5.543.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.669.675 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.711 44.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.711 44.859
ARA TOPLAM
18.093.050 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.093.050 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 904.258 3.317.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
904.258 3.317.339
Banka Kredileri
6 154.019 1.036.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 750.239 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.575 159.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.575 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.833 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.005.883 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.829.214 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.402 -199.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.594.732 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.100.423 12.877.490
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.367.560 -1.459.688
Net Dönem Karı veya Zararı
706.544 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.829.214 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
40.835.097 40.669.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 7.671.388 3.962.835
Satışların Maliyeti
20 -3.296.204 -1.607.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
Genel Yönetim Giderleri
21 -537.096 -172.298
Pazarlama Giderleri
21 -3.414.703 -1.782.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.351 816.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -85.440 -617.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.296 599.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.792 -2.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
336.504 596.436
Finansman Gelirleri
23 830.118 1.353
Finansman Giderleri
23 -442.974 -337.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
723.648 260.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
706.544 25.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
706.544 25.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
706.544 25.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.164 -12.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.432 -16.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-268 3.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-268 3.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.222.933 -939.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.224.097 -952.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.930.641 -927.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.930.641 -927.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028132


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8679 Değişim: 0,18%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2363 Değişim: 0,08%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3225
Açılış: 35,2067
2.492,10 Değişim: 0,09%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.