KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:34
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -19.474 -71.087 -2.560.577 1.014.351 8.951.322 8.951.322
Transferler
0 0 0 0 0 1.014.351 -1.014.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.551 621.812 0 255.582 881.945 881.945
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -15.023 550.725 -1.546.226 255.582 9.833.267 9.833.267
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
0 0 0 0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 6.786 1.876.942 127.207 477.975 2.488.910 2.488.910
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -96.582 1.876.942 -303.026 477.975 12.543.518 12.543.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.126 -183.849
Dönem Karı (Zararı)
477.975 255.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
477.975 255.582
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
769.757 1.156.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
101.790 49.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.639 -169.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.639 -139.939
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.845 27.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.845 27.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-186.629 197.562
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-197.865 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.236 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 561.900
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-364.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.114.264 621.812
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-339.152 429.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.063.606 -1.587.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
970.079 1.019.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
970.079 1.019.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -234.986
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -234.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.260.242 -2.272.299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 12.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.977 -193.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-354.977 -193.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 14.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -10.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
581.534 76.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
685.706 76.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-104.172 424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.126 -175.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -8.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-859.106 -109.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.074 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.074 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-868.180 -109.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-868.180 -109.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.066.326 77.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.069.087 1.052.637
Kredilerden Nakit Girişleri
3.069.087 1.052.637
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.002.761 -1.418.597
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.002.761 -1.418.597
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 443.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.346 -215.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.346 -215.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
445.523 1.880.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.836.869 1.665.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.836.869 445.523
Ticari Alacaklar
5 3.793.158 4.755.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.793.158 4.755.985
Diğer Alacaklar
7 344.192 854.828
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.103 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
341.089 854.828
Stoklar
9 13.976.772 11.716.530
Peşin Ödenmiş Giderler
10 259.374 269.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
259.374 269.365
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.496 7.431
Diğer Dönen Varlıklar
15 99.293 68.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.293 68.482
ARA TOPLAM
20.311.154 18.118.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.311.154 18.118.144
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.447.295 1.452.833
Maddi Duran Varlıklar
12 6.063.212 5.296.935
Tesis, Makine ve Cihazlar
906 1.019
Taşıtlar
97.735 87.521
Mobilya ve Demirbaşlar
768.052 673.903
Özel Maliyetler
5.196.519 4.534.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.565 26.988
Bilgisayar Yazılımları
23.565 26.988
Peşin Ödenmiş Giderler
127.532 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
127.532 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
674.371 339.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.335.975 7.116.534
TOPLAM VARLIKLAR
28.647.129 25.234.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 246.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.921 0
Banka Kredileri
246.921 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.764.121 2.528.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.764.121 2.528.752
Banka Kredileri
2.764.121 2.528.752
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 28.742 43.247
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
28.742 43.247
Ticari Borçlar
6 5.935.252 6.290.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.935.252 6.290.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 28.824 34.589
Diğer Borçlar
7 2.972.927 3.030.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.972.927 3.030.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.759 62.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.759 62.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 14.270 15.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.270 15.537
ARA TOPLAM
12.013.816 12.005.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.013.816 12.005.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.998.324 2.340.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.998.324 2.340.886
Banka Kredileri
3.998.324 2.340.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 91.471 71.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
91.471 71.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.089.795 2.412.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.103.611 14.417.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.543.518 10.817.286
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -96.582 -103.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.582 -103.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.582 -103.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.942 762.678
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.942 762.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-303.026 -1.587.226
Net Dönem Karı veya Zararı
477.975 1.156.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.543.518 10.817.286
TOPLAM KAYNAKLAR
28.647.129 25.234.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.676.086 7.003.160
Satışların Maliyeti
19 -1.726.386 -1.722.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.949.700 5.280.577
BRÜT KAR (ZARAR)
3.949.700 5.280.577
Genel Yönetim Giderleri
20 -286.857 -628.466
Pazarlama Giderleri
-3.225.926 -3.742.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 239.709 1.204.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -52.617 -670.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
624.009 1.442.943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -57.705 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
566.304 1.442.943
Finansman Gelirleri
22 595.941 197.439
Finansman Giderleri
22 -1.020.777 -959.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.468 680.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
336.507 -425.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 336.507 -425.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
477.975 255.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
477.975 255.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
477.975 255.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 6.786 9.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.700 5.929
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.914 3.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.914 3.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.114.264 621.812
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.114.264 621.812
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.114.264 621.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.121.050 631.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.599.025 886.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.599.025 886.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867513


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,00% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5263 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5140 06.08.2021 Yüksek 8,5354
Açılış: 8,5199
10,0931 Değişim: -0,14%
Düşük 10,0744 06.08.2021 Yüksek 10,1153
Açılış: 10,1069
493,40 Değişim: -0,16%
Düşük 493,38 06.08.2021 Yüksek 495,09
Açılış: 494,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.