KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2020 - 18:30
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -22.035 1.949 -2.066.202 -494.375 8.007.546 8.007.546
Transferler
0 0 0 0 0 -494.375 494.375 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.461 -73.036 0 973.351 897.854 897.854
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 8.905.400
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 0 8.905.400
Transferler
973.351 -973.351 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.872 833.765 0 1.156.993 1.911.886 1.911.886
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 0 10.817.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.759 -130.642
Dönem Karı (Zararı)
1.156.993 973.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.156.993 973.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.614.162 -915.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
826.612 -1.772.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
106.513 174.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
136.387 162.757
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.874 11.280
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-244.946 -23.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-244.946 -23.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.562 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
561.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-364.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
792.110 886.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-63.689 -179.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.914.883 -200.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
749.183 -1.124.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
749.183 -1.124.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.159 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-451.159 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.525.626 179.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-234.013 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
508.354 -291.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
508.354 -291.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.918 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-69.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.517 1.036.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
99.659 2.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.142 1.033.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.143.728 -142.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
125.969 12.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.150 -1.031.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.424
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-274.574 -1.031.046
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-274.574 -1.031.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-334.265 1.254.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.571.609 1.254.856
Kredilerden Nakit Girişleri
1.571.609 1.254.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.329.912 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.329.912
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
1.424.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.435.174 93.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.435.174 93.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.880.697 1.787.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
445.523 1.880.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 445.523 1.880.697
Ticari Alacaklar
6 4.755.985 5.277.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.755.985 5.277.217
Diğer Alacaklar
7 854.828 403.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
854.828 403.669
Stoklar
9 11.716.530 7.161.030
Peşin Ödenmiş Giderler
10 269.365 35.352
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
269.365 35.352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 7.431 2.072
Diğer Dönen Varlıklar
15 68.482 173.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
68.482 173.500
ARA TOPLAM
18.118.144 14.933.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.118.144 14.933.537
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.452.833 1.464.000
Maddi Duran Varlıklar
12 5.296.935 5.374.162
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.019 672
Taşıtlar
87.521 99.798
Mobilya ve Demirbaşlar
673.903 399.746
Özel Maliyetler
4.534.492 4.873.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.988 30.937
Bilgisayar Yazılımları
26.988 30.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 339.778 247.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.116.534 7.116.727
TOPLAM VARLIKLAR
25.234.678 22.050.264
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.137.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.137.916
Banka Kredileri
0 1.137.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.528.752 1.193.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.528.752 1.193.902
Banka Kredileri
2.528.752 1.193.902
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 43.247 48.217
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
43.247 48.217
Ticari Borçlar
6 6.290.229 5.219.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.290.229 5.219.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 34.589 24.003
Diğer Borçlar
7 3.030.067 1.606.029
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.030.067 1.606.029
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 62.759 131.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.759 131.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 6.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 6.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 15.537 18.347
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.537 18.347
ARA TOPLAM
12.005.180 9.387.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.005.180 9.387.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.340.886 3.681.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.340.886 3.681.689
Banka Kredileri
2.340.886 3.681.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 71.326 76.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
71.326 76.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.412.212 3.757.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.417.392 13.144.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.817.286 8.905.400
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -103.368 -24.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.368 -24.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.368 -24.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
762.678 -71.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
762.678 -71.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.587.226 -2.560.577
Net Dönem Karı veya Zararı
1.156.993 973.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.817.286 8.905.400
TOPLAM KAYNAKLAR
25.234.678 22.050.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 21.009.987 14.366.918
Satışların Maliyeti
20 -9.064.395 -7.731.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.945.592 6.635.781
BRÜT KAR (ZARAR)
11.945.592 6.635.781
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.287.255 -1.184.067
Pazarlama Giderleri
-8.233.341 -6.140.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 784.172 2.152.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -911.354 -1.246.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.297.814 217.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 104.106 155.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.401.920 372.277
Finansman Gelirleri
458.701 2.858.923
Finansman Giderleri
-1.772.144 -2.435.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.088.477 795.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
68.516 178.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.516 178.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.156.993 973.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.156.993 973.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.156.993 973.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -78.872 -2.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.333 -3.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.461 694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.461 694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
833.765 -73.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
833.765 -73.036
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
833.765 -73.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
754.893 -75.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.911.886 897.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.911.886 897.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821525


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3418 Değişim: 0,12%
Düşük 9,3167 19.10.2021 Yüksek 9,3458
Açılış: 9,3308
10,8588 Değişim: 0,07%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,8723
Açılış: 10,8507
529,80 Değişim: 0,00%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 530,22
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.