KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 19:05
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.849 -1.047.987
Dönem Karı (Zararı)
255.582 1.104.880
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
255.582 1.104.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.151.547 -390.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.606 339.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-169.813 -1.370
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-139.939 -1.370
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.874 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.355 16.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.355 16.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.562 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
561.900 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-364.338 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
621.812 -646.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
425.025 -98.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.582.950 -1.762.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.716 477.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.019.716 477.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.064 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.064 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.272.299 -839.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.392 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.521 -1.043.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-193.521 -1.043.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.304 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-10.162 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.684 -358.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
76.260 -305.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
424 -52.013
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-175.821 -1.047.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.028 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.514 -783.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.514 -783.325
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.514 -783.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.816 1.193.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.637 1.193.237
Kredilerden Nakit Girişleri
1.052.637 1.193.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.418.597 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.418.597 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
443.776 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.547 -638.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.547 -638.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.880.697 1.787.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.665.150 1.149.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -22.035 1.949 -2.494.356 87.629 8.161.396 8.161.396
Transferler
0 0 0 0 0 0 87.629 -87.629 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.365 0 13.269 0 1.104.880 1.128.514 1.128.514
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -11.670 15.218 -2.406.277 1.104.880 9.289.910 9.289.910
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -19.574 -71.087 -2.560.577 1.014.351 8.951.322 8.951.322
Transferler
0 0 0 0 0 1.014.351 -1.014.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.551 621.812 0 255.582 881.945 881.945
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -15.023 550.725 -1.546.226 255.582 9.833.267 9.833.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.665.150 1.880.697
Ticari Alacaklar
6 4.761.778 5.277.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.761.778 5.277.217
Diğer Alacaklar
7 638.655 408.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
638.655 408.591
Stoklar
9 9.463.203 7.161.030
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.960 35.352
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.960 35.352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.469 2.072
Diğer Dönen Varlıklar
15 96.843 173.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
96.843 173.500
ARA TOPLAM
16.651.058 14.938.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.651.058 14.938.459
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.505.000 1.505.000
Maddi Duran Varlıklar
12 5.435.540 5.374.162
Tesis, Makine ve Cihazlar
559 672
Taşıtlar
1.868 99.798
Mobilya ve Demirbaşlar
451.710 399.746
Özel Maliyetler
4.981.403 4.873.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.467 30.937
Bilgisayar Yazılımları
29.467 30.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 247.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.970.007 7.157.727
TOPLAM VARLIKLAR
23.621.065 22.096.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 695.732 1.137.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
695.732 1.137.916
Banka Kredileri
695.732 1.137.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.165.819 1.193.902
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.165.819 1.193.902
Banka Kredileri
2.165.819 1.193.902
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 26.072 48.217
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
26.072 48.217
Ticari Borçlar
6 5.588.354 5.219.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.588.354 5.219.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 40.487 24.003
Diğer Borçlar
7 2.049.805 1.606.029
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.049.805 1.606.029
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 121.654 131.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.654 131.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.810 6.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.810 6.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 16.591 18.347
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.591 18.347
ARA TOPLAM
10.711.324 9.387.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.711.324 9.387.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.808.141 3.681.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.808.141 3.681.689
Banka Kredileri
2.808.141 3.681.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 89.653 76.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.653 76.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 178.680 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.076.474 3.757.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.787.798 13.144.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.833.267 8.951.322
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -15.023 -19.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.023 -19.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.023 -19.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
550.725 -71.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
550.725 -71.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.546.226 -2.560.577
Net Dönem Karı veya Zararı
255.582 1.014.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.833.267 8.951.322
TOPLAM KAYNAKLAR
23.621.065 22.096.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 7.003.160 6.099.351
Satışların Maliyeti
20 -1.722.583 -2.798.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.280.577 3.301.099
BRÜT KAR (ZARAR)
5.280.577 3.301.099
Genel Yönetim Giderleri
21 -628.466 -609.101
Pazarlama Giderleri
-3.742.391 -2.646.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.204.002 1.100.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -670.779 -466.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.442.943 678.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.442.943 678.920
Finansman Gelirleri
197.439 1.996.867
Finansman Giderleri
23 -959.775 -1.675.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
680.607 1.000.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-425.025 104.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -425.025 104.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
255.582 1.104.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
255.582 1.104.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
255.582 1.104.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 4.551 10.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.834 7.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.283 3.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.283 3.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
621.812 13.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
621.812 13.269
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
621.812 13.269
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
626.363 23.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
881.945 1.128.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
881.945 1.128.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780299


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4209 Değişim: 0,02%
Düşük 7,3931 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
9,0088 Değişim: 0,26%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0139
Açılış: 8,9856
445,96 Değişim: 0,05%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 446,71
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.