KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:20
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 14.389 -16.305 -2.504.698 10.342 8.091.937 8.091.937
Transferler
33 10.342 -10.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 709 -14.100 -186.200 -199.591 -199.591
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 15.098 -30.405 -2.494.356 -186.200 7.892.346 7.892.346
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 1.949 -22.035 -2.494.356 87.629 8.161.396 8.161.396
Transferler
33 87.629 -87.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 13.269 10.365 1.090.839 1.114.473 1.114.473
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 15.218 -11.670 -2.406.727 1.090.839 9.275.869 9.275.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.047.987 1.110.845
Dönem Karı (Zararı)
33 1.090.839 -186.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-400.473 71.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45,47,48 339.462 136.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18,48 -1.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,30,49 16.269 49.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-646.327 -37.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -108.507 -77.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.738.353 1.225.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 477.653 1.321.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -281.783 158.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -839.036 -406.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.043.174 -265.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 -52.013 417.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.047.987 1.110.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-783.325 -2.385.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20,21 -783.325 -2.385.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.193.237 329.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22,23,25 1.193.237 329.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-638.075 -945.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-638.075 -945.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.787.529 1.652.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.149.454 706.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.149.454 1.787.529
Ticari Alacaklar
9 3.675.329 4.152.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.675.329 4.152.982
Diğer Alacaklar
11 211.671 214.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 211.671 214.778
Stoklar
13 8.190.355 7.351.319
Peşin Ödenmiş Giderler
15 655.840 349.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 655.840 349.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.299 16.060
Diğer Dönen Varlıklar
17 178.208 199.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 178.208 199.951
ARA TOPLAM
14.062.156 14.071.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.062.156 14.071.826
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 1.332.000 1.350.000
Maddi Duran Varlıklar
20 4.945.469 3.835.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 33.150 35.363
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 33.150 35.363
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 175.807 70.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.486.426 5.290.654
TOPLAM VARLIKLAR
20.548.582 19.362.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.007.657 1.647.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 822.256 376.460
Ticari Borçlar
9 4.468.655 5.511.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.468.655 5.511.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 29.054 92.832
Diğer Borçlar
11 546.836 576.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 546.836 576.974
Ertelenmiş Gelirler
28 119.995 34.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 28.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 5.807 7.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 5.807 7.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 12.286 55.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 12.286 55.278
ARA TOPLAM
7.012.546 8.331.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.012.546 8.331.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 4.170.192 2.783.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 89.975 86.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 89.975 86.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.260.167 2.870.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.272.713 11.201.084
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.275.869 8.161.396
Ödenmiş Sermaye
33 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -11.670 -22.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -11.670 -22.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -11.670 -22.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 15.218 1.949
Yabancı Para Çevrim Farkları
33 15.218 1.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -2.406.727 -2.494.356
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.090.839 87.629
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.275.869 8.161.396
TOPLAM KAYNAKLAR
20.548.582 19.362.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 6.099.351 5.717.482
Satışların Maliyeti
45 -2.801.852 -3.048.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.297.499 2.668.892
BRÜT KAR (ZARAR)
3.297.499 2.668.892
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -612.701 -542.588
Pazarlama Giderleri
47-48 -2.657.692 -1.910.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 624.260 231.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -27.089 -345.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
624.277 101.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
624.277 101.369
Finansman Gelirleri
51 2.473.005 946.190
Finansman Giderleri
51 -2.114.950 -1.310.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
982.332 -263.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.507 77.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 108.507 77.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.090.839 -186.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.090.839 -186.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.090.839 -186.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,15000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.365 14.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -13.288 17.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 2.923 -3.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.923 -3.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.269 709
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 13.269 709
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.904 14.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.093.743 -171.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.093.743 -171.391
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699741


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4097 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9741 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,80 Değişim: -0,26%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.