KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

03.04.2024 - 19:29
KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 22 82.995.556 81.261.382
Satışların Maliyeti
24 -71.632.728 -73.438.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.362.828 7.822.466
BRÜT KAR (ZARAR)
11.362.828 7.822.466
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.326.768 -3.571.446
Pazarlama Giderleri
24 -157.452 -173.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 31.411.583 21.116.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -17.894.228 -5.749.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.395.963 19.443.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.956.459 1.636.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -321.178 -99.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 8.299.987 2.812.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.331.231 23.793.812
Finansman Gelirleri
26 7.987.789 8.181.330
Finansman Giderleri
26 -29.750.625 -26.924.846
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
11.395.847 15.748.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.964.242 20.799.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.292.439 -5.153.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.434.487 -164.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.726.926 -4.989.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.256.681 15.645.826
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 364.977 9.287.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.621.658 24.933.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.634.646 3.851.998
Ana Ortaklık Payları
17.987.012 21.081.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.422.670 1.195.917
Dönem Karı (Zararı)
22.621.658 24.933.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.256.681 15.645.826
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
364.977 9.287.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.313.896 -18.133.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14 1.694.502 1.990.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.870.445 173.004
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.870.445 173.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.096.387 577.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.096.387 577.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.828.123 6.681.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.569.607 8.497.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.735.807 -7.911.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -6.475.625 -6.265.911
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-311.406 -608.466
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-948.776 -1.037.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.299.987 -2.811.897
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -8.299.987 -2.811.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.180.896 4.463.895
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-838.363 -374.993
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25, 27 -2.855.091 -12.968.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.462.816 -16.451.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.374.467 -4.284.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.844.130 -4.018.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.844.130 -4.018.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.419.207 -599.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.419.207 -599.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.088.453 -7.029.380
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
1.088.453 -7.029.380
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.577.208 -2.158.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.571.084 -4.034.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
843.402 6.021.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
843.402 6.021.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.026.241 -1.027.161
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.026.241 -1.027.161
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.079.066 8.562.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.933.295 2.515.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-101.137 -67.753
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.707.143 -728.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-702.345 -523.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.530.230 -12.120.703
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.817.419 -2.727.912
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
892.637 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-34.738 -385.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
834.145 500.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 14 -3.439.977 -3.620.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.240.062 379.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -745.739 -725.098
Alınan Temettüler
4, 25 490.423 1.024.139
Alınan Faiz
932.055 938.448
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.642.402
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.543.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
138.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.408.288 7.295.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.206.702 44.625.504
Kredilerden Nakit Girişleri
35 25.206.702 44.625.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.633.826 -28.557.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.633.826 -28.557.457
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.258.524 -2.161.222
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -878.903 -867.010
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.626.100 2.107.347
Ödenen Temettüler
21 -205.098 -1.057.380
Ödenen Faiz
-6.227.782 -6.972.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.957 178.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.544.612 -3.629.603
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.458.606 -6.311.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.913.994 -9.941.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.502.166 30.443.269
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.588.172 20.502.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40 16.588.172 20.502.166
Finansal Yatırımlar
34 2.324.797 11.225.177
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
2.385 1.117.332
Vadeli Mevduatlar
0 34.794
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
46.935 6.495.075
Diğer Finansal Yatırımlar
2.275.477 3.577.976
Ticari Alacaklar
13.693.426 12.241.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 3.919.075 1.164.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.774.351 11.076.380
Diğer Alacaklar
10.651.359 6.347.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 7.515.100 3.962.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.136.259 2.385.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.854.222 9.110.188
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
23 8.854.222 9.110.188
Türev Araçlar
33 168.704 786.220
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
168.704 786.220
Stoklar
9 5.910.423 11.923.644
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.862.270 5.709.506
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.862.270 5.709.506
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 175.826 423.498
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.575.944 2.336.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.575.944 2.336.147
ARA TOPLAM
64.805.143 80.605.190
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 381.864 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.187.007 80.605.190
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34 2.627.580 2.361.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.246.474 1.238.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.381.106 1.123.170
Ticari Alacaklar
74.629 44.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.629 44.579
Diğer Alacaklar
9.376.550 9.619.856
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 9.370.816 6.029.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.734 3.590.248
Türev Araçlar
33 0 15.263
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 15.263
Stoklar
1.255.432 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 39.955.562 28.814.335
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 70.028.623 82.538.445
Maddi Duran Varlıklar
12 8.678.819 17.557.600
Arazi ve Arsalar
59.871 345.448
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
115 56
Binalar
2.943.999 3.905.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.726.659 1.387.699
Taşıtlar
762.490 186.290
Mobilya ve Demirbaşlar
870.366 847.632
Özel Maliyetler
305.136 506.319
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.010.183 1.781.819
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 8.596.549
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.479.936 1.554.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.456.906 2.515.145
Şerefiye
15 1.106.874 1.110.682
Markalar
14 928.566 936.344
Lisanslar
14 2.680 102.672
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 418.786 365.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 96.329 84.776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.329 84.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.234.809 1.980.583
Diğer Duran Varlıklar
20 1.527.176 1.009.711
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.527.176 1.009.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.792.351 148.096.745
TOPLAM VARLIKLAR
204.979.358 228.701.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35 8.838.514 10.464.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.838.514 10.464.043
Banka Kredileri
8.792.128 10.464.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.386 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35 7.895.041 22.750.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.895.041 22.750.316
Banka Kredileri
7.485.074 12.841.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
366.730 513.852
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
43.237 9.394.633
Ticari Borçlar
12.909.358 14.852.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 354.111 310.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.555.247 14.541.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 520.651 637.495
Diğer Borçlar
11.615.357 4.698.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 8.395.572 1.282.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.219.785 3.415.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
23 7.672.181 6.028.443
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.672.181 6.028.443
Türev Araçlar
33 252.695 77.206
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
252.695 77.206
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.171.465 7.933.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.171.465 7.933.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 975.185 547.269
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.327.418 2.762.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 313.669 249.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.013.749 2.512.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 889.072 1.252.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
889.072 1.252.881
ARA TOPLAM
58.066.937 72.004.516
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 107.852 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.174.789 72.004.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35 26.362.895 40.977.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.362.895 40.977.417
Banka Kredileri
22.176.657 39.107.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.242.418 1.870.394
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.943.820 0
Ticari Borçlar
7 0 18.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 18.125
Diğer Borçlar
2.103.810 3.200.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 2.022.337 2.863.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 81.473 337.098
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.314.375 875.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.314.375 875.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.455.667 1.260.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 322.171 291.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.133.496 969.319
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 5.532.085 12.783.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 44.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 44.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.768.832 59.159.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.943.621 131.164.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.944.974 86.947.003
Ödenmiş Sermaye
11.878.731 11.878.731
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 3.885.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.670 4.705.950
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
322.468 -23.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -8.798 4.729.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 -25.217 4.750.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 16.419 -21.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 327.506 5.710.707
Yabancı Para Çevrim Farkları
673.879 6.650.207
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
-346.373 -939.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.957.157 5.105.056
Yasal Yedekler
3.957.157 5.105.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.480.898 34.579.565
Net Dönem Karı veya Zararı
17.987.012 21.081.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.090.763 10.590.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.035.737 97.537.450
TOPLAM KAYNAKLAR
204.979.358 228.701.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.878.731 3.885.343 318.000 2.885.520 -16.638 20.279.933 -1.029.376 4.204.392 36.869.945 -695.667 78.580.183 7.083.576 85.663.759
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
900.150 -1.595.817 695.667 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.417 1.865.188 -4.703 -16.626.155 89.876 21.081.651 6.064.440 3.868.674 9.933.114
Dönem Karı (Zararı)
21.081.651 21.081.651 3.851.998 24.933.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.417 1.865.188 -4.703 -16.626.155 89.876 -15.017.211 16.676 -15.000.535
Sermaye Arttırımı
148.041 148.041
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.849.916 2.849.916 2.849.916
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-837.508 -837.508 -219.872 -1.057.380
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
146.513 514 142.945 289.972 -289.972 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.878.731 3.885.343 -23.417 4.750.708 -21.341 6.650.207 -939.500 5.105.056 34.579.565 21.081.651 86.947.003 10.590.447 97.537.450
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.878.731 0 0 0 0 0 0 3.885.343 0 0 0 -23.417 4.750.708 0 0 -21.341 0 0 0 0 0 0 0 0 6.650.207 0 0 -939.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.105.056 0 0 0 34.579.565 21.081.651 0 86.947.003 10.590.447 97.537.450
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.885.343 -3.885.343 533.172 20.548.479 -21.081.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.885 -86.257 0 0 35.667 0 0 0 0 0 0 0 0 142.846 0 0 593.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.987.012 0 19.018.280 4.627.869 23.646.149
Dönem Karı (Zararı)
17.987.012 17.987.012 4.634.646 22.621.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
345.885 -86.257 35.667 142.846 593.127 1.031.268 -6.777 1.024.491
Sermaye Arttırımı
0 89.533 89.533
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-3.885.343 -1.299 -3.158.391 -449.647 -7.152.331 7.494.680 -7.152.331 -11.988 -7.164.319
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -205.098 -205.098
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-4.688.369 2.093 -2.960.783 -1.231.424 5.010.505 -3.867.978 -3.867.978
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.878.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.468 -25.217 0 0 16.419 0 0 0 0 0 0 0 0 673.879 0 0 -346.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.957.157 -7.152.331 0 0 67.633.229 17.987.012 0 94.944.974 15.090.763 110.035.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.621.658 24.933.649
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
295.295 1.443.085
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
29, 34 345.885 -341.417
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 -86.257 1.865.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 35.667 -80.686
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
729.196 -16.443.620
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
128.747 -16.533.495
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
29 128.747 -16.533.495
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
800.599 112.345
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
29 800.599 112.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-200.150 -22.470
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
31 -200.150 -22.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.024.491 -15.000.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.646.149 9.933.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.627.869 3.868.674
Ana Ortaklık Payları
19.018.280 6.064.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5671 Değişim: 0,08%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9866 Değişim: 0,45%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0087
Açılış: 34,8286
2.421,06 Değişim: -0,09%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.432,11
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.