" />

KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 15:29
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
0
Dönem Karı (Zararı)
646.133 643.079 643.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.054 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -7.241 550.000 186.234 646.133 6.374.946 6.374.946
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
30.191 11.849 11.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.342 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -29.577 550.000 647.241 30.191 6.197.855 6.197.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.070 496.867
Dönem Karı (Zararı)
30.191 646.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.191 646.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.714 227.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 10.589 31.824
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.603 20.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 53.603 20.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -15.478 175.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.975 -376.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-508.319 -350.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -498.814 -906.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.505 555.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalı -9.564 -7.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.401 10.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.018 -2.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -32.018 -2.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.467 -511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 46.467 -511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-466.070 496.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-466.070 496.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -466.070 496.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.906.508 1.787.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.440.438 2.284.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.440.438 0
Diğer Alacaklar
4.440.766 3.943.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.439.250 3.940.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.516 2.811
Peşin Ödenmiş Giderler
42.942 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.942 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 162.830 209.297
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.086.976 6.059.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.086.976 6.059.052
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
31.845 21.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 31.845 21.045
Maddi Duran Varlıklar
22.392 26.012
Mobilya ve Demirbaşlar
6 22.392 26.012
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.712 88.681
Bilgisayar Yazılımları
7 81.712 88.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 60.834 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.494 341.893
TOPLAM VARLIKLAR
6.443.470 6.400.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.409 20.008
Diğer Borçlar
16.520 48.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 16.520 48.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.058 27.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 55.058 27.342
ARA TOPLAM
95.625 108.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.625 108.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.140 61.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 106.140 61.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 43.850 44.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.990 106.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.615 214.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.197.855 6.186.006
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.577 -11.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.577 -11.235
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -29.577 -11.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 647.241 186.234
Net Dönem Karı veya Zararı
30.191 461.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.197.855 6.186.006
TOPLAM KAYNAKLAR
6.443.470 6.400.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
600 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.189.986 -796.036 -397.505 -301.817
Pazarlama Giderleri
11 -12.660 -10.266 -6.264 -2.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.583 10.792 3.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.200.463 -796.186 -403.769 -300.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
258.691 117.861 40.348 9.579
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.772 -678.325 -363.421 -290.813
Finansman Gelirleri
13 1.969.201 3.272.851 214.573 1.125.328
Finansman Giderleri
14 -1.005.396 -1.772.242 -125.114 -389.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.033 822.284 -273.962 445.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.158 -176.151 67.541 -90.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.734 64.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 10.892 -176.151 3.468 -90.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.191 646.133 -206.421 354.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.191 646.133 -206.421 354.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.191 646.133 -206.421 354.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.342 -3.054 -2.805 -1.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -22.928 -3.817 -3.507 -1.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.586 763 702 349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.586 763 702 349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.342 -3.054 -2.805 -1.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.849 643.079 -209.226 353.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.849 643.079 -209.226 353.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972796


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0361 Değişim: 0,13%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0352 Değişim: 0,11%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.621,08 Değişim: 2,00%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.624,22
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.