KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.08.2019 - 16:50
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.741 3.288.621 3.285.880 3.285.880
Dönem Sonu Bakiyeler
17 30.000.000 -2.759 550.000 -3.173.359 3.288.621 30.662.503 30.662.503
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Dönem Karı (Zararı)
-73.024 -74.854 -74.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.830 0
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 5.000.000 -4.663 550.000 682.576 -73.024 6.154.889 6.154.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.756.102 3.050.609
Dönem Karı (Zararı)
-73.024 3.288.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-73.024 3.288.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.520 35.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 97.567 54.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.207 7.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.207 7.554
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 18.746 -26.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.705.606 -273.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.593.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 2.593.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.040.225 1.429.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 4.040.225 1.429.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -49.742 -131.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.408 -4.077.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -14.408 -4.077.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 9.497 -9.167
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.727.785 -5.946
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 5.727.785 -5.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.751 -73.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -7.751 -73.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.756.102 3.050.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.887 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.887 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -27.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.000.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.271.785 3.050.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -15.271.785 3.050.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.048.141 21.538.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.776.356 24.589.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.776.356 26.048.141
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
538.903 3.844.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 538.903 3.844.124
Peşin Ödenmiş Giderler
65.155 47.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 65.155 47.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 196.727 188.976
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
11.577.141 30.128.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.577.141 30.128.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
17.534 752.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.534 752.538
Maddi Duran Varlıklar
240.635 155.064
Mobilya ve Demirbaşlar
11 105.023 155.064
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 135.612 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
102.618 107.264
Bilgisayar Yazılımları
12 102.618 107.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.498 1.182.127
TOPLAM VARLIKLAR
12.097.639 31.310.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.714 17.770
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.352 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 73.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.362 17.770
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.362 17.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.349 8.852
Diğer Borçlar
5.744.365 16.580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.744.365 16.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.335 11.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.335 11.720
ARA TOPLAM
5.851.763 54.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.851.763 54.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.204 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.204 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 45.204 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.587 26.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 34.587 26.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 11.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.987 26.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.942.750 81.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.154.889 31.229.743
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.663 -2.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.663 -2.833
ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.663 -2.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
17 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 682.576 -3.173.359
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -73.024 3.855.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.154.889 31.229.743
TOPLAM KAYNAKLAR
12.097.639 31.310.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 -476.100 -1.730.818 0 -4.455.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-476.100 -1.730.818 0 -4.455.590
BRÜT KAR (ZARAR)
-476.100 -1.730.818 0 -4.455.590
Genel Yönetim Giderleri
19 -738.664 -1.149.350 -357.843 -486.467
Pazarlama Giderleri
19 -6.941 -75.519 -4.482 -33.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.845 4.079 8.393 638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -118.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.329.241 -2.951.608 -353.932 -4.974.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 208.898 507.128 140.120 298.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.120.343 -2.444.480 -213.812 -4.676.518
Finansman Gelirleri
23 12.398.039 19.492.083 4.294.963 15.565.401
Finansman Giderleri
24 -11.331.517 -13.784.769 -4.169.985 -11.021.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.821 3.262.834 -88.834 -132.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.203 25.787 -12.115 616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 4.982 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -19.203 25.787 -17.097 616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.024 3.288.621 -100.949 -132.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.024 3.288.621 -100.949 -132.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.024 3.288.621 -100.949 -132.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.830 -2.741 -228 -506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-33 -2.287 -3.426 -285 -632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
457 685 57 126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 457 685 57 126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.830 -2.741 -228 -506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.854 3.285.880 -101.177 -132.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-74.854 3.285.880 -101.177 -132.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783650


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.741 Değişim: -0,75% Hacim : 79.326 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4039 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5532 Değişim: 0,36%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.455,52 Değişim: 0,69%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.