KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:12
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 550.000 -1.540.467 1.119.583 30.129.116 30.129.116
Transferler
1.119.583 -1.119.583 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.752.475 -3.402.914 -2.752.493
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 0 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.855.935 3.853.120 3.853.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.815
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 0 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.509.246 6.371.706
Dönem Karı (Zararı)
3.855.935 -2.752.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.202 710.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 109.371 380.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.751 2.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.751 2.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -38.920 327.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
574.109 8.413.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.097.128 7.459.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.097.128 7.459.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.989.956 8.300.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.989.956 8.300.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.064 222.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.421.787 -7.343.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.421.787 -7.343.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -9.532 -97.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.980 -56.049
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.980 -56.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.612 -72.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -73.612 -72.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.509.246 6.371.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 0 -3.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 0 -3.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.509.246 6.368.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.509.246 6.368.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.538.895 15.170.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.048.141 21.538.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 26.048.141 21.538.895
Ticari Alacaklar
0 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.097.128
Diğer Alacaklar
3.844.124 6.126.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.844.124 6.126.350
Peşin Ödenmiş Giderler
47.462 46.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 47.462 46.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 188.976 115.364
ARA TOPLAM
30.128.703 31.924.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.128.703 31.924.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
752.538 460.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 752.538 460.268
Maddi Duran Varlıklar
155.064 255.144
Mobilya ve Demirbaşlar
12 155.064 255.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
107.264 116.555
Diğer Haklar
13 107.264 116.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 7.550 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.182.127 991.678
TOPLAM VARLIKLAR
31.310.830 32.915.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
17.770 5.439.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.770 5.439.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.852 18.384
Diğer Borçlar
16.580 23.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.580 23.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.720 5.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.720 5.626
ARA TOPLAM
54.922 5.487.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.922 5.487.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26.165 20.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 26.165 20.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 31.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.165 52.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.087 5.539.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.229.743 27.376.623
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.833 -18
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -2.833 -18
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
18 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.173.359 -420.884
Net Dönem Karı veya Zararı
3.855.935 -2.752.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.229.743 27.376.623
TOPLAM KAYNAKLAR
31.310.830 32.915.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 -7.319.548 249.690
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.319.548 249.690
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.319.548 249.690
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.043.696 -4.753.714
Pazarlama Giderleri
20 -155.823 -409.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 19.870 10.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -11.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.499.197 -4.914.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.560.787 607.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.938.410 -4.306.759
Finansman Gelirleri
24 64.919.622 13.535.600
Finansman Giderleri
25 -53.160.724 -11.653.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.820.488 -2.425.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.447 -327.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 38.216 -327.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.855.935 -2.752.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.855.935 -2.752.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.855.935 -2.752.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.815 -18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18-26 -3.519 -23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
704 5
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 704 5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.815 -18
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.853.120 -2.752.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.853.120 -2.752.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.