KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2019 - 13:25
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.10.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.09.2019
Genel Kurul Tarihi 28.10.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.10.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayları alınmış (olan) Kayıtlı sermaye tavanının devamına ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunulmasına,
11 - Yenilenen İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Tük Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
16 - Şirket'in 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
17 - SPK'nun 27.09.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans ücreti ödemesi ile ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
18 - i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/863 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibariyle III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal borçlar sınırına ilişkin 29. maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirket'in 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel Durumlar Rehberi'nin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi, ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karar bağlanması,
19 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Ek1.Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ek2.İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Erteleme Tutanağı 28.10.2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi (Ertelenen)28.10.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul toplantı tarihinin 17/10/2019 tarihi yerine 28/10/2019 tarihi olarak güncellenmesi
Yukarıda verilen gündem maddelerinden 18. maddenin devamı sığmadığı için aşağıda yer almaktadır.
iii) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000 ABD Doları tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 2.346.568 ABD Doları tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netaş paylarının OEP tarafından satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutar dikkate alınarak, söz konusu borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmesi ve varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 369. 553. 555 ve 557. maddeleri hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabileceği hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
Şirketimizin 25.09.2019 tarihli kararıyla
1. Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 28/10/2019 tarihinde Saat: 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara" adresinde Clup 1 Salonu'nda yapılmasına,
2. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'de yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5531 Değişim: 0,12%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,9021 Değişim: 0,69%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.436,32 Değişim: 0,14%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.