KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:21
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Transferler
30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 -2.990.424 -2.990.424 -2.990.424
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 -2.990.424 -2.990.424 -2.990.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Transferler
30 0 0 0 0 2.990.424 -2.990.424 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.512.435 -1.477.959 -1.477.959
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 238.178 -3.228.602 1.512.435 -1.477.959 -1.477.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 -1.477.959 20.443.451 20.443.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.299.856 -14.777.963
Dönem Karı (Zararı)
20 -1.477.989 -2.990.424
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -1.477.989 -2.990.424
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.258.366 5.876.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 13.879 3.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,8 973.530 6.034.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.404.800 6.034.337
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.431.270 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 229.850 3.035.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 229.850 88.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.947.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37 843.504 -8.729.958
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 843.504 -8.729.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 0 6.350.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -802.397 -817.180
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -802.397 -817.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değirtış)
47 0 -13.599.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -1.752.411 -4.644.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 658.110 1.395.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.410.521 -6.039.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 725.165 -721.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 226.291 184.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -1.101.235 1.111.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -687.807 687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -413.428 423.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.121.813 -14.784.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -150.923 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -27.120 6.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -19.204
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -19.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.174.574 8.587.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 9.050.456 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 9.050.456 0
Ödenen Faiz
37 0 -88.590
Alınan Faiz
37 -875.882 8.676.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.874.718 -6.209.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.874.718 -6.209.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.254.934 28.357.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.129.652 22.147.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 28.162.030 22.254.934
Diğer Alacaklar
8 1.913.143 2.571.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.913.143 2.571.253
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.802 735.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.802 735.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 69.210 42.090
ARA TOPLAM
30.155.185 25.604.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.155.185 25.604.244
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.599.950 13.599.950
Diğer Alacaklar
8 19.182 13.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.182 13.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.807.512 2.005.115
Maddi Duran Varlıklar
14 6.219 12.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 6.219 12.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.576 16.915
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.576 16.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.442.439 15.648.200
TOPLAM VARLIKLAR
46.597.624 41.252.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
47 23.669.970 14.619.514
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 23.669.970 14.619.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 428.501 202.210
Diğer Borçlar
8 252.671 1.353.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 252.671 666.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.637.583 3.068.853
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.637.583 3.068.853
ARA TOPLAM
25.988.725 19.244.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.988.725 19.244.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 165.448 86.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 165.448 86.521
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.448 86.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.154.173 19.331.004
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.443.451 21.921.440
Ödenmiş Sermaye
30 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
30 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 616.645 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -54.923.613 -51.765.573
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -1.477.989 -2.990.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.443.451 21.921.440
TOPLAM KAYNAKLAR
46.597.624 41.252.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.751.886 -2.395.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.094.883 2.909.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.111.768 -12.799.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.768.771 -12.285.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 675.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 431.605 -56.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.337.166 -11.666.605
Finansman Gelirleri
37 7.127.035 12.715.310
Finansman Giderleri
37 -1.267.858 -4.039.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.477.989 -2.990.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.477.989 -2.990.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.477.989 -2.990.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40 -1.477.989 -2.990.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,03600000 -0,07200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.477.989 -2.990.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.477.989 -2.990.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117720


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.