KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 19:46
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Transferler
0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.754 782.295 26.576.406 26.576.406
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 238.178 -3.228.602 3.045.395 54.971 54.971
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 238.178 -3.228.602 3.045.395 54.971 54.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 616.645 -54.923.613 54.971 21.976.411 21.976.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.284.911 1.126.904
Dönem Karı (Zararı)
20 54.971 556.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 54.971 556.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.958 1.342.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.454 2.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 139.975 475.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 262.133 475.593
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -122.158 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.686 48.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 35.686 5.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 43.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -96.943 -147.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -96.943 -147.119
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 0 1.110.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -108.130 -147.347
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -108.130 -147.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.292.543 -755.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -455.031 -594.591
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -191.230 -118.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -263.801 -476.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 46.396 -15.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -103.528 -1.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -780.380 -144.003
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.954 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -429.426 -144.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.260.530 1.143.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.759 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.622 -16.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.976.329 127.422
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.879.386 0
Kredilerden Nakit Girişleri
1.879.386 0
Alınan Faiz
19 96.943 127.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.418 1.254.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.418 1.254.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.254.934 28.357.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 22.946.352 29.611.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52 22.946.352 22.254.934
Diğer Alacaklar
8 2.762.483 2.571.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.762.483 2.571.253
Peşin Ödenmiş Giderler
12 689.571 735.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 689.571 735.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 47.712 42.090
ARA TOPLAM
26.446.118 25.604.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.446.118 25.604.244
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.599.950 13.599.950
Diğer Alacaklar
8 15.129 13.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.129 13.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.113.245 2.005.115
Maddi Duran Varlıklar
14 10.579 12.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 10.579 12.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 12.641 16.915
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 12.641 16.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.751.544 15.648.200
TOPLAM VARLIKLAR
42.197.662 41.252.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
47 16.498.900 14.619.514
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 16.498.900 14.619.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 98.682 202.210
Diğer Borçlar
8 573.526 1.353.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 336.853 687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 236.673 666.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.946.695 3.068.853
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.946.695 3.068.853
ARA TOPLAM
20.117.803 19.244.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.117.803 19.244.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 103.448 86.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 103.448 86.521
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.448 86.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.221.251 19.331.004
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.976.411 21.921.440
Ödenmiş Sermaye
30 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı 30 616.645 449.029
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 616.645 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -54.923.613 -51.765.573
Net Dönem Karı veya Zararı
30 54.971 -2.990.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.976.411 21.921.440
TOPLAM KAYNAKLAR
42.197.662 41.252.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -524.492 -489.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.993.155 255.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.478.899 -481.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.010.236 -714.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 321.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 -12.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.010.236 -405.518
Finansman Gelirleri
37 1.452.511 2.187.898
Finansman Giderleri
37 -387.304 -1.225.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.971 556.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.971 556.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.971 556.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 54.971 556.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00100000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.971 556.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 54.971 556.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026934


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.