" />

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 25.907.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 25.907.903
Transferler
0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -113.792 0 0 405.385 291.593 291.593
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 405.385 405.385 405.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -113.792 0 0 0 -113.792 -113.792
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 50.812.764 405.385 405.385 405.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Transferler
0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -5.088.796 -5.088.796 -5.088.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.695.011 -5.088.796 19.823.068 19.823.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.790.535 -1.352.493
Dönem Karı (Zararı)
20 -5.088.796 405.385
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -5.088.796 405.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.480.060 197.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 7.319 6.754
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 3.623.167 1.089.380
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.623.167 1.089.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.587.600 16.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 53.892 16.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.533.708 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 349.603 -2.639.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 349.603 -2.846.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 207.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 155.574 2.104.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -243.203 -359.260
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -243.203 -359.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.190.812 -2.030.812
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -13.599.949 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.157.247 -2.132.539
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.155.744 11.636.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.503 -13.769.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -33.448 -1.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 56.199 79.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 543.633 69.103
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
468.695 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.938 69.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.799.548 -1.428.162
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.013 75.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.461 23.427.517
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 23.408.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.631
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.461 -1.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.461 -1.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-350.096 2.639.185
Ödenen Faiz
19 0 -207.659
Alınan Faiz
19 -350.096 2.846.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.157.092 24.714.209
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.157.092 24.714.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.357.449 5.392.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 16.200.357 30.106.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 16.200.850 28.357.449
Diğer Alacaklar
6 2.499.086 3.966.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.499.086 3.966.509
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.201 14.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.201 14.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 39.151 48.164
ARA TOPLAM
18.787.288 32.386.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.787.288 32.386.875
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
21 13.599.949 0
Diğer Alacaklar
6 9.327 7.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.327 7.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.431.138 1.187.935
Maddi Duran Varlıklar
9 14.939 21.479
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 14.939 21.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.236 1.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.236 1.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.072.589 1.218.791
TOPLAM VARLIKLAR
33.859.877 33.605.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 9.962.223 8.269.279
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 9.962.223 8.269.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 74.297 18.097
Diğer Borçlar
6 786.211 242.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 468.695 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 317.516 242.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.117.779 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.117.779 121.441
ARA TOPLAM
13.940.510 8.651.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.940.510 8.651.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 96.299 42.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 96.299 42.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.299 42.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.036.809 8.693.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.823.068 24.911.864
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 449.029
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.765.573 -50.883.326
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -5.088.796 -882.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.823.068 24.911.864
TOPLAM KAYNAKLAR
33.859.877 33.605.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.769.049 -2.710.088 -518.263 -703.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.191.964 3.520.990 647.659 293.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -6.638.463 -2.269.508 -1.186.444 -601.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.215.548 -1.458.606 -1.057.048 -1.011.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 675.793 109.554 0 6.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -40.582 -1.092.407 22.330 260.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.580.337 -2.441.459 -1.034.718 -744.499
Finansman Gelirleri
19 4.699.719 4.950.971 711.709 4.142.498
Finansman Giderleri
19 -3.208.178 -2.104.127 233.844 -1.087.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 -5.088.796 405.385 -89.165 2.310.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -5.088.796 405.385 -89.165 2.310.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -5.088.796 405.385 -89.165 2.310.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 -5.088.796 405.385 -89.165 2.310.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,12200000 0,01000000 -0,00200000 0,05600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -210.005 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -210.005 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -210.005 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -210.005 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.088.796 195.380 -89.165 2.310.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.088.796 195.380 -89.165 2.310.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973690


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.