KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 20:39
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 113.792 0 0 -1.379.231 -1.265.439 0 -1.265.439
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -1.379.231 -1.379.231 0 -1.379.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 -1.379.231 24.020.818 0 24.020.818
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.500.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 0 25.907.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 507.854 25.907.903 0 25.907.903
Transferler
0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -113.792 0 0 405.385 291.593 0 291.593
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 405.385 405.385 0 405.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -113.792 0 0 0 -113.792 0 -113.792
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 405.385 26.199.496 26.199.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.352.493 -7.301.761
Dönem Karı (Zararı)
20 405.385 -1.379.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 405.385 -1.379.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.265 2.331.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.754 6.035
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 1.089.380 1.624.640
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.089.380 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.622.226
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.241 126.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.241 5.026
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 121.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.639.185 523.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.846.844 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 207.659 523.145
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 2.104.127 70.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 113.792
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 113.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -359.260 -133.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -359.260 -133.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.792 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.792 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.030.812 -8.253.590
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -4.475.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 8.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.132.539 -3.447.485
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 11.636.799 -2.539.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.769.338 -907.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.805 -1.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.000 3.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -45.000 3.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 79.429 -19.261
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 69.103 -433.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 69.103 -433.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 111.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 111.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.428.162 -7.301.761
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
75.669 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.427.517 -6.782
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
23.408.653 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.631 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.631 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.767 -6.782
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.767 -6.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.639.185 -1.128.327
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 0 -605.020
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 0 -605.020
Ödenen Faiz
19 -207.659 -523.307
Alınan Faiz
19 2.846.844 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.714.209 -8.436.870
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.714.209 -8.436.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.392.143 9.339.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 30.106.352 902.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 30.106.352 5.392.143
Diğer Alacaklar
6 3.997.175 26.362.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.997.175 15.633.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 10.728.695
Peşin Ödenmiş Giderler
9.881 8.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.881 8.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 14.446 90.115
ARA TOPLAM
34.127.854 31.853.003
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.127.854 31.853.003
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.345.904 986.644
Maddi Duran Varlıklar
23.660 30.200
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 23.660 30.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.714 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.714 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.371.278 1.016.844
TOPLAM VARLIKLAR
35.499.132 32.869.847
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 8.795.923 6.691.796
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 8.795.923 6.691.796
Ticari Borçlar
5 0 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 92.512 13.083
Diğer Borçlar
248.638 179.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 248.638 179.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
ARA TOPLAM
9.258.514 7.050.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.258.514 7.050.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 41.122 24.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 41.122 24.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.122 24.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.299.636 7.075.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.199.496 25.794.111
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -50.812.764 -51.320.618
Net Dönem Karı veya Zararı
20 405.385 507.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.199.496 25.794.111
TOPLAM KAYNAKLAR
35.499.132 32.869.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
RÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.710.088 -1.739.674 -703.675 -664.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.520.990 2.245.532 293.752 -9.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.269.508 -2.419.080 -601.557 -1.004.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.458.606 -1.913.222 -1.011.480 -1.678.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 109.554 0 6.279 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -1.092.407 -27.198 260.702 -8.442
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.441.459 -1.940.420 -744.499 -1.687.192
Finansman Gelirleri
19 4.950.971 1.154.996 4.142.498 477.449
Finansman Giderleri
19 -2.104.127 -593.807 -1.087.995 -70.500
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 405.385 -1.379.231 2.310.004 -1.280.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,01000000 0,05600000 -0,03300000 -0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.442 Değişim: -0,88% Hacim : 9.002 Mio.TL Son veri saati : 14:55
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5488 Değişim: 0,94%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3554 Değişim: 0,86%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
513,22 Değişim: 0,99%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.