KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:38
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 181.148 8.174.145 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Dönem Karı (Zararı)
20 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
12 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 0 0 507.854 507.854 0 507.854
Dönem Karı (Zararı)
20 0 0 0 0 0 507.854 507.854 0 507.854
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.805.295 -1.158.350
Dönem Karı (Zararı)
20 507.854 1.024.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 507.854 1.024.589
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.162.529 5.126.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.327 2.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 2.154.027 732.414
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.154.027 2.414
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 730.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.094 -186.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 22.653 -186.900
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 121.441 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 19.137 3.533.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.010.114 -152.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.029.251 3.686.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -82.247 -588.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -79.796 1.632.364
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -79.796 1.632.364
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.013 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.013 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.579.730 -7.309.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.295 5.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 8.295 5.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.813.176 -2.132.384
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.438.049 -2.125.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.375.127 -7.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.741 13.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -124.578 -169.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -124.578 -169.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.000 -3.293.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -651.530 -1.596.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -651.530 -1.596.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -137.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -137.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.909.347 -1.158.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
104.052 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.657 -31.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 396 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 396 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.053 -31.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.053 -31.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-958.104 -19.108.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -1.117.307 -13.994.171
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 0 -13.994.171
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 -1.117.307 0
Ödenen Faiz
19 -1.029.251 -1.427.729
Alınan Faiz
19 1.188.454 -3.686.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.769.056 -20.298.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -497.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.769.056 -20.795.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.161.166 29.957.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.392.110 9.161.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 5.392.143 9.339.539
Ticari Alacaklar
5 0 8.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 8.295
Diğer Alacaklar
6 26.362.669 23.703.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 15.633.974 14.195.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.728.695 9.507.595
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.076 5.335
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.076 5.335
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 90.115 194.167
ARA TOPLAM
31.853.003 33.250.856
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.853.003 33.250.856
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 986.644 906.848
Maddi Duran Varlıklar
30.200 31.857
Mobilya ve Demirbaşlar
9 30.200 31.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.016.844 938.705
TOPLAM VARLIKLAR
32.869.847 34.189.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
6.691.796 7.891.350
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 6.691.796 7.891.350
Ticari Borçlar
5 45.000 169.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.000 169.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 13.083 9.083
Diğer Borçlar
6 179.535 831.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 179.535 831.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
ARA TOPLAM
7.050.855 8.901.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.050.855 8.901.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 24.881 2.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 24.881 2.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.881 2.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.075.736 8.903.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.794.111 25.286.257
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.320.618 -52.345.207
Net Dönem Karı veya Zararı
20 507.854 1.024.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.794.111 25.286.257
TOPLAM KAYNAKLAR
32.869.847 34.189.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.378.633 -3.349.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.213.294 9.562.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.912.112 -6.502.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.077.451 -289.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.639.576 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -216 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 2.414 -2.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -37.299 -85.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
527.024 -377.318
Finansman Gelirleri
19 1.010.081 5.088.317
Finansman Giderleri
19 -1.029.251 -3.686.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
507.854 1.024.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
507.854 1.024.589
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
507.854 1.024.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
507.854 1.024.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 20 0,01200000 0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.854 1.024.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
507.854 1.024.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822208


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.