KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:27
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 0 181.148 8.174.145 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 387.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
12 0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.320.618 878.568 26.164.825 0 26.164.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.598.233 -2.427.966
Dönem Karı (Zararı)
878.568 -568.162
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
878.568 -568.162
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
356.678 -1.155.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.938 -526.444
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.938 -526.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.128 -224.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.128 2.664
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -227.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-60.178 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.178 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
551.250 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-144.143 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -404.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.827.667 136.415
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22 -3.997.154 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.461.095 -1.467.649
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-797.391 -442.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-663.704 -1.025.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-74.963 -186.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.187 6.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.187 6.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.180 1.867.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.961 -29.500
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.961 -29.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.487 -54.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-62.487 -54.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.592.421 -1.587.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.812 -840.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.802 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.802 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.802 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 164.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.050.100
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.050.100
Ödenen Faiz
0 -885.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.431 -2.263.212
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.431 -2.263.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.339.539 29.985.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.743.108 27.721.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 4.805.224 9.339.539
Finansal Yatırımlar
3.997.154 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.997.154 0
Ticari Alacaklar
5 8.295 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.295 8.295
Diğer Alacaklar
4,6 25.164.615 23.703.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 14.993.315 14.195.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 10.171.300 9.507.595
Peşin Ödenmiş Giderler
8 74.963 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 74.963 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 260.242 199.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 260.242 199.502
ARA TOPLAM
34.310.493 33.250.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.310.493 33.250.856
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.050.991 906.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.050.991 906.848
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
22 1.050.991 906.848
Maddi Duran Varlıklar
9 30.055 31.857
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 30.055 31.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.081.046 938.705
TOPLAM VARLIKLAR
35.391.539 34.189.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
22 8.442.600 7.891.350
Ticari Borçlar
5 122.391 169.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 122.391 169.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 100.375 82.195
Diğer Borçlar
4,6 554.992 757.953
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,6 554.992 757.953
ARA TOPLAM
9.220.358 8.901.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.220.358 8.901.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.356 2.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.356 2.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.356 2.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.226.714 8.903.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.164.825 25.286.257
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.320.618 -52.345.207
Net Dönem Karı veya Zararı
12 878.568 1.024.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.164.825 25.286.257
TOPLAM KAYNAKLAR
35.391.539 34.189.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -308.499 -886.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.808.186 2.460.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.063.126 -865.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.561 707.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 450.853 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 1.938 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -10.784 -139.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
878.568 568.658
Finansman Giderleri
20 0 -1.136.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
878.568 -568.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
878.568 -568.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
878.568 -568.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
878.568 -568.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,02000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
878.568 -568.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
878.568 -568.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.