KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:38
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 8.863.815 17.035.208 0 17.035.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208
Transferler
0 0 0 0 0 -8.863.815 8.863.815 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 8.355.293 8.355.293 0 8.355.293
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 8.355.293 8.355.293 0 8.355.293
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.128.833 0 0 0 -1.128.833 0 -1.128.833
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 0 181.148 8.174.145 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.024.589 1.024.589 0 1.024.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.844.760 987.352
Dönem Karı (Zararı)
1.024.589 8.355.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.024.589 8.355.293
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.440.088 7.666.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.959 6.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
732.414 7.744.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.414 2.396.181
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
730.000 5.347.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-186.900 -56.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-186.900 -56.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-152.736 -28.050
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -588.013 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22 1.632.364 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.309.437 -15.034.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 5.667 -3.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.667 -3.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -2.132.384 -12.847.518
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.125.187 -6.162.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.197 -6.685.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 13.857 -11.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -169.159 -436.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.159 -436.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.293.994 -542.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.596.060 -1.192.426
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -332.431
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.596.060 -859.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.364 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-137.364 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.844.760 987.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.857 34.988.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -31.857 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.857 0
Alınan Temettüler
34.988.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.421.900 -4.964.456
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 1.750.509
Kredilerden Nakit Girişleri
1.750.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.994.171
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.994.171
Ödenen Faiz
-1.427.729 -6.714.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.298.517 31.011.381
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-497.325 -1.128.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.795.842 29.882.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.957.009 74.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.161.167 29.957.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 9.339.539 29.985.059
Ticari Alacaklar
5 8.295 13.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.295 13.962
Diğer Alacaklar
23.703.520 16.189.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 14.195.925 9.380.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 9.507.595 6.808.666
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 13.857
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 13.857
Diğer Dönen Varlıklar
199.502 65.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 199.502 65.098
ARA TOPLAM
33.250.856 46.267.173
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.250.856 46.267.173
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
22 0 730.000
Diğer Alacaklar
6 0 4.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 4.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22 906.848 2.539.212
Maddi Duran Varlıklar
31.857 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 31.857 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
938.705 3.273.299
TOPLAM VARLIKLAR
34.189.561 49.540.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 14.926.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 14.926.653
Banka Kredileri
22 0 14.926.653
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.891.350 3.598.837
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.891.350 3.598.837
Ticari Borçlar
5 169.578 338.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 169.578 338.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 82.195 3.376.189
Diğer Borçlar
6 757.953 2.354.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 757.953 2.354.013
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 59.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 59.917
ARA TOPLAM
8.901.076 24.654.346
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.901.076 24.654.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 0 495.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 0 495.247
Banka Kredileri
22 0 495.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.228 129.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.228 129.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.228 624.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.903.304 25.278.804
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.286.257 24.261.668
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 197.319
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -52.345.207 -60.519.352
Net Dönem Karı veya Zararı
12 1.024.589 8.355.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.286.257 24.261.668
TOPLAM KAYNAKLAR
34.189.561 49.540.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.349.647 -6.911.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 12.055.577 801.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.761.239 -21.161.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.309 -27.271.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.595.646 42.342.048
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
24 -85.605 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.452.318 15.070.258
Finansman Giderleri
20 -1.427.729 -6.714.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.024.589 8.355.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.589 8.355.293
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.589 8.355.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.024.589 8.355.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 21 -0,01000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.024.589 8.355.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.024.589 8.355.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744419


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.454 Değişim: -0,74% Hacim : 27.940 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,5869 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7899 Değişim: 0,17%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.498,57 Değişim: 0,57%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.