KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 18:11
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 25.405.389 20.569.259
Satışların Maliyeti
25 -25.089.344 -19.117.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.045 1.451.305
BRÜT KAR (ZARAR)
316.045 1.451.305
Genel Yönetim Giderleri
26 -847.435 -332.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.808.624 1.089.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.058.480 -696.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.754 1.511.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 193.399 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
412.153 1.511.333
Finansman Gelirleri
30 86.689 410.335
Finansman Giderleri
30 -353.066 -104.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.776 1.816.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
45.870 -906.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -826.458 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 872.328 -906.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
191.646 910.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
191.646 910.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
191.646 910.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.298.585 -638.552
Dönem Karı (Zararı)
191.646 910.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 191.646 910.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.614.851 -3.544.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 414.155 90.537
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.064.061 221.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.348.298 147.710
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-150.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.086
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -133.151 74.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.102.412 -3.654.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 57.575 48.320
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 77.740.597 -3.712.527
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 304.240 9.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.734.985 -875.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.249 -405.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 16.695 12.707
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.772.354 -569.864
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 21.923 86.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
134.566 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 134.566 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -858.837 624.213
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 -1.506.521 49.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.925.074 1.994.887
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -153.241 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.790.936 -3.120.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 75.859 210.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.866.795 -3.331.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.590.000 -4.289.370
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 16.678.342 -3.892.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.911.658 -396.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-97.891.195 -8.927.737
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -97.891.195 -8.927.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -15.742 -300.373
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -10.062.262 -3.166.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.225.754 20.304.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -9.436.463 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.662.217 20.304.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -106.078 551.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.011.447 2.616.487
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -7.818.996 -9.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.192.451 2.626.213
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.114.812 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
404.885 -1.673.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 156.190 -1.673.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 248.695 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.118.577 -638.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 819.992 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.527.357 -162.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.043 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 57.043 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.904 -162.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -99.904 -162.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.570.218 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.722.761 454.891
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.739.456 454.891
Kredilerden Nakit Girişleri
19 5.739.456 454.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.695 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 -16.695 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.048.467 -346.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.048.467 -346.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.835.076 698.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 786.609 352.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 786.609 11.835.076
Finansal Yatırımlar
1.507.770 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.507.770 0
Ticari Alacaklar
14.779.771 7.350.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 3.653.823 3.729.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.125.948 3.620.858
Diğer Alacaklar
6.802.975 23.459.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 2.726.617 19.404.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.076.358 4.054.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
35.998.636 15.848.038
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 35.998.636 15.848.038
Stoklar
9 1.516.458 1.499.630
Peşin Ödenmiş Giderler
24.153.191 14.184.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.153.191 14.184.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 2.176
Diğer Dönen Varlıklar
4.605.745 1.936.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 4.605.745 1.936.127
ARA TOPLAM
90.153.331 76.113.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.153.331 76.113.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.109.804 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.109.804 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.109.804 3.956.563
Diğer Alacaklar
206.678 4.149.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 206.678 4.149.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 48.522.037
Maddi Duran Varlıklar
12.136.840 12.505.239
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 991.246 995.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 4.724.060 5.021.550
Taşıtlar
16 1.154.266 1.226.761
Mobilya ve Demirbaşlar
16 241.155 234.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.946 40.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 37.946 40.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9.064 79.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.064 79.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.742.798 3.838.678
Diğer Duran Varlıklar
0 2.825.808
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 0 2.825.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.194.949 75.918.042
TOPLAM VARLIKLAR
157.348.280 152.031.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.556.216 6.636.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.556.216 6.636.890
Banka Kredileri
19 12.556.216 6.636.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Ticari Borçlar
48.384.662 38.923.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 5.709.557 15.146.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.675.105 23.777.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 727.128 833.206
Diğer Borçlar
3.742.710 12.754.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 2.358.337 10.177.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.384.373 2.576.824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.115.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 1.115.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 894.588 72.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.906 474.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 33.053 26.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 447.853 447.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.490.934 2.669.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.490.934 2.669.085
ARA TOPLAM
70.277.144 63.479.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.277.144 63.479.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.124.244 5.304.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.124.244 5.304.114
Banka Kredileri
19 5.124.244 5.304.114
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
269.017 202.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 269.017 202.754
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 7.453.339 8.408.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
429.366 1.002.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 429.366 1.002.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.275.966 14.917.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.553.110 78.396.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.795.170 73.634.506
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -592.091 -592.091
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.363.457 21.529.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.363.457 21.529.005
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 19.262.766 19.412.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -125.587 -110.039
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
881.472 746.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
881.472 746.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 881.472 746.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -36.508.128 -41.379.907
Net Dönem Karı veya Zararı
23 191.646 4.871.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.795.170 73.634.506
TOPLAM KAYNAKLAR
157.348.280 152.031.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -85.931 14.072.080 69.852 -36.418.341 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016
Transferler
-4.961.566 4.961.566 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 13.161.541 13.161.541
Dönem Karı (Zararı)
4.871.779 4.871.779 0 4.871.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762
Sermaye Arttırımı
42.000.000 42.000.000 42.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-302.448 -302.448 0 -302.448
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
109.675 109.675 109.675
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.548 -15.434 191.646 160.664 0 160.664
Dönem Karı (Zararı)
191.646 191.646 0 191.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.548 -15.434 0 -30.982 0 -30.982
Sermaye Arttırımı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 191.646 910.901
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165.548 47.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -170.608 -2.507
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 0 49.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.060 552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.060 552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
134.566 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
134.566 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 134.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -30.982 47.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 160.664 958.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
160.664 958.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941198


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.625 Değişim: 1,47% Hacim : 52.240 Mio.TL Son veri saati : 13:54
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,7069 Değişim: 0,63%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,7443
Açılış: 32,5026
35,2166 Değişim: 0,69%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,2458
Açılış: 34,9769
2.459,77 Değişim: 1,12%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.459,87
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.