KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.06.2020 - 14:42
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 20.569.259 822.701
Satışların Maliyeti
25 -19.117.954 -717.410
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.451.305 105.291
BRÜT KAR (ZARAR)
1.451.305 105.291
Genel Yönetim Giderleri
26 -332.886 -573.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 1.089.510 29.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -696.596 -59.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.511.333 -498.095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.511.333 -498.095
Finansman Gelirleri
30 410.335 476.484
Finansman Giderleri
30 -104.762 -64.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.816.906 -86.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-906.005 -97.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -906.005 -97.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
910.901 -183.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
910.901 -183.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
910.901 -183.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-638.900 -1.637.809
Dönem Karı (Zararı)
910.901 -183.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 910.901 -183.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.544.688 -268.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 90.537 93.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
221.799 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 147.710 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 74.089 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.654.657 55.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 48.320 57.018
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.712.527 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.550 -1.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-875.737 -444.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -405.294 -474.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 12.707 7.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -569.864 22.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 86.714 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 624.213 98.074
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
49.157 -47.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.994.887 -1.185.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.120.394 9.579.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 210.611 8.774.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.331.005 804.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.289.370 -12.709.738
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.892.389 -10.859.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -396.981 -1.850.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.927.737 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -8.927.737 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -300.373 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -3.154.709 568.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.304.871 -1.210.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 48.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.304.871 -1.259.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 829.361 92.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.500.802 170.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -9.726 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.510.528 170.413
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 0 90.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-847.564 2.234.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.685.768 2.405.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 838.204 -170.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-638.900 -1.637.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.416 -1.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.416 -1.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -162.416 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -1.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
454.891 1.638.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
454.891 1.638.471
Kredilerden Nakit Girişleri
19 454.891 1.638.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.425 -588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.425 -588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 698.447 29.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 352.022 28.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 352.370 698.447
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 0
Ticari Alacaklar
7.737.648 4.849.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 1.900.445 2.113.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.837.203 2.735.808
Diğer Alacaklar
18.154.619 13.484.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 16.763.635 12.467.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.390.984 1.016.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12.882.442 242.178
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 12.882.442 242.178
Stoklar
9 683.852 383.479
Peşin Ödenmiş Giderler
4.923.903 1.884.530
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.923.903 1.884.530
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 429 46.995
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.590.559 88.361
ARA TOPLAM
46.325.822 21.678.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.325.822 21.678.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.109 7.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.109 7.494
Maddi Duran Varlıklar
16 4.315.325 4.240.843
Arazi ve Arsalar
16 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 2.159.629 2.246.629
Taşıtlar
16 160.000
Mobilya ve Demirbaşlar
16 24.696 23.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.733 48.336
Diğer Haklar
18 37.418 38.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 8.315 9.693
Peşin Ödenmiş Giderler
1.049.697 1.018.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 1.018.000 1.018.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.697 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 993.316 891.159
Diğer Duran Varlıklar
12 230.136 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.664.316 6.205.832
TOPLAM VARLIKLAR
52.990.138 27.884.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.270.817 803.852
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.270.817 803.852
Banka Kredileri
19 1.270.817 803.852
Ticari Borçlar
22.348.036 2.613.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.348.036 2.613.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.017.415 188.054
Diğer Borçlar
2.124.830 624.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 399.234 408.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.725.596 215.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 281.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.200 88.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 13.600 17.397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 71.600 71.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.622.488 784.284
ARA TOPLAM
28.468.786 5.383.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.468.786 5.383.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
819.350 818.717
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
819.350 818.717
Banka Kredileri
15 819.350 818.717
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.604 49.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 103.604 49.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.142.773 135.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.065.727 1.003.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.534.513 6.386.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.455.625 21.497.174
Ödenmiş Sermaye
23 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -289.643 -289.643
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 316.702 316.702
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.154.045 -1.152.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.154.045 -1.152.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.154.045 -1.152.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 -49.505
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 0 -49.505
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -37.587.005 -37.864.614
Net Dönem Karı veya Zararı
23 910.901 277.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.455.625 21.497.174
TOPLAM KAYNAKLAR
52.990.138 27.884.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.838 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.609 224.771 224.771
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-148.946 -148.946 -148.946
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
277.609 -277.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.550 910.901 958.451 958.451
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.154.045 69.852 -37.587.005 910.901 22.455.625 22.455.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
910.901 -183.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.550 -47.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.507 519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.057 -47.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 552 -114
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
23 49.505 -47.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.550 -47.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
958.451 -231.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 958.451 -231.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849703


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6584 Değişim: -0,21%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5194 Değişim: -0,20%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
784,02 Değişim: -0,10%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.