KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.01.2019 - 18:15
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.721.015
Satışların Maliyeti
18 -5.575.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.145.715 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.145.715 0
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -1.424.271 -1.598.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 77.476 380.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -166.655 -76.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.265 -1.294.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 415.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.265 -878.594
Finansman Gelirleri
22 901.160 2.014.099
Finansman Giderleri
22 -2.942 -6.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.530.483 1.129.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-139.809 640.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -121.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.918 640.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.390.674 1.769.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.390.674 1.769.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.390.674 1.769.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -51.343 294.296 -1.128.651 69.852 -66.826.099 16.588.259 11.519.047 11.519.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-20.106 -20.106 -20.106
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.588.259 -16.588.259 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.769.032 1.769.032 1.769.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
339 339 339
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-42.340 -42.340 -42.340
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.390.674 2.390.674 2.390.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 -339 -339
Sermaye Arttırımı
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sermaye Azaltımı
-8.000.000 8.000.000 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-47.014 -47.014 -47.014
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22.406 22.406 22.406
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.383.870 -2.383.870 -2.383.870
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 -1.148.757 -2.383.870 69.852 -40.468.808 2.390.674 21.207.829 21.207.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.493.107 11.640.095
Dönem Karı (Zararı)
2.390.674 1.769.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.390.674 1.769.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.068.054 -466.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.1 121.316 15.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.069.440 757.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
314.430 757.865
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
17.3 -2.383.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.416 347.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326.638
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.416 20.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-898.423 -2.014.196
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -872.173 -2.014.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-26.250 -135
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-576.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 17.918 330.428
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.279.841 674.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-815.727 10.770.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.872.294 1.069.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -13.872.294 1.069.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.179.079 6.182.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 11.179.079 6.182.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 29
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 42.987 4.080.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.259.068 -101.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.345 -52.894
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 46.345 -52.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-660.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.912 252.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-470.912 252.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.493.107 12.073.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-433.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.522.884 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
8.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.477.116 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.477.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.050 -11.642.340
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-24.608 -42.340
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.608 -42.340
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20.558 -11.600.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
20.558 -11.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.727 -2.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.727 -2.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.752 4.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.479 2.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.390.674 1.769.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-339 -19.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-339 339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.106
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-20.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-339 -19.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.390.335 1.749.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.390.335 1.749.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.188 3.383
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 14.430.037 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.8 10.209.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.220.809 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 422.891 676.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 173.174 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
249.717 1.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.972.375 2.015.362
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.11 2.014.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.972.375 1.301
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.554.455 19.815
ARA TOPLAM
19.408.946 2.714.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.408.946 2.714.987
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 406 10.925.949
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 0 10.925.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
406 406
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4.355.948 2.301
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.355.948 2.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.869 51.716
Diğer Haklar
13 53.869 51.716
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 629.757 1.049.455
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.039.980 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
24.448.926 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.558 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.558 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8 2.247.811 14.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.8 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.247.811 14.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
168.789 12.558
Diğer Borçlar
9 614.000 723.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.9 53.500 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
560.500 44.459
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 141.871 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 40.416 357.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
40.416 357.906
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
3.233.445 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.233.445 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 7.652 409.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.652 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.241.097 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.207.829 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
17.1 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-140.697 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 316.702 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.757 -1.148.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.757 -1.148.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17,3 -2.383.870 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.383.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.4 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 -40.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
2.390.674 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.207.829 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
24.448.926 14.744.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735039


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.