" />

KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:49
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
18.1 -245.194 -177.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.300 298.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.625 -54.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-244.519 66.213
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 415.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-244.519 481.881
Finansman Gelirleri
21 647.377 11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
402.858 481.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.325 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -74.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
328.533 481.892
DÖNEM KARI (ZARARI)
328.533 481.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
328.533 481.892
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 294.296 -1.128.651 69.852 -66.826.099 16.588.259 11.519.047 11.519.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.588.259 -16.588.259 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
481.892 481.892 481.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -51.343 294.296 -1.128.651 69.852 -50.237.840 481.892 12.000.939 12.000.939
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
328.533 328.533 328.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -48.468.808 328.533 13.554.505 13.554.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112 -72.791
Dönem Karı (Zararı)
328.533 481.892
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
328.533 481.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-690.944 -682.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 4.427 4.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-122.600 -38.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.215
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -122.600 -25.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-647.096 -99.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -647.377 -99.694
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 281
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-550.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 74.325 74
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
362.523 127.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.121.550
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.121.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
223.684 5.146.614
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 223.684 5.146.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -79 -5.508.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.998 -110.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.998 -110.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.277 -501.201
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 116.277 -501.201
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.357 -1.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.357 -1.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112 -72.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 99.694
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
99.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112 26.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112 26.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.752 4.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.864 31.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
328.533 481.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
328.533 481.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
328.533 481.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.506 3.383
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.970 676.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.970 1.970
Peşin Ödenmiş Giderler
2.662.818 2.015.362
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.661.438 2.014.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.380 1.301
Diğer Dönen Varlıklar
15 28.161 19.815
ARA TOPLAM
2.696.455 2.714.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.696.455 2.714.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.702.265 10.925.949
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 10.701.859 10.925.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 406 406
Maddi Duran Varlıklar
11 17 2.301
Mobilya ve Demirbaşlar
11 17 2.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.573 51.716
Diğer Haklar
12 49.573 51.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 968.932 1.049.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.720.787 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
14.417.242 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
46.272 14.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 46.272 14.993
Diğer Borçlar
178.264 736.444
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,9 4.396 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 173.868 57.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
235.306 357.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 235.306 357.906
ARA TOPLAM
459.842 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.842 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 402.895 409.093
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.895 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
862.737 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.554.505 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
16,1 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-93.683 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16,2 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.418 -1.148.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.418 -1.148.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
16,3 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16,4 -48.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
328.533 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.554.505 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
14.417.242 14.744.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679564


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0461 Değişim: 0,73%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
36,0069 Değişim: 1,14%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.509,25 Değişim: -0,79%
Düşük 2.501,49 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.