KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.02.2020 - 17:27
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
281.677 674.625 956.302 60.391 273.503 333.894
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 0 415.881 415.881 182 204.314 204.496
Teminat Mektupları
0 58.698 58.698 182 2.080 2.262
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 58.698 58.698 0 2.080 2.080
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0 182 0 182
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 357.183 357.183 0 202.234 202.234
Diğer Akreditifler
0 357.183 357.183 0 202.234 202.234
TAAHHÜTLER
720 54 774 628 627 1.255
Cayılamaz Taahhütler
720 54 774 628 627 1.255
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
54 54 108 628 627 1.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 666 0 666 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 280.957 258.690 539.647 59.581 68.562 128.143
Alım Satım Amaçlı İşlemler
280.957 258.690 539.647 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
280.957 258.690 539.647 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
140.536 129.345 269.881 29.799 34.281 64.080
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
140.421 129.345 269.766 29.782 34.281 64.063
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
336.000 601.929 937.929 286.000 480.903 766.903
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
336.000 601.929 937.929 286.000 480.903 766.903
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
617.677 1.276.554 1.894.231 346.391 754.406 1.100.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 220.500 168.922
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 144.289 132.565
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
283 879
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 75.928 34.174
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0 1.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 1.304
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -4.145 -7.851
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 -4 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -3.072 -7.851
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.069 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
216.355 161.071
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.013 7.296
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.407 8.174
Gayri Nakdi Kredilerden
6.986 2.613
Diğer
IV-i 6.421 5.561
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-394 -878
Diğer
IV-i -394 -878
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 36 944
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 118 87
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-82 857
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 1.399 1.358
FAALİYET BRÜT KÂRI
230.803 170.669
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -1.095 -28.730
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-g -19.311 -17.084
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -36.387 -29.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
174.010 95.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 174.010 95.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -38.548 -27.356
Cari Vergi Karşılığı
-38.669 -27.472
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
121 116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
135.462 68.132
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 135.462 68.132
Grubun Karı (Zararı)
135.462 68.132
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,19809000 0,09963000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73 68.132 68.059
Kar Dağıtımı
V-a 5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141 135.462 135.321
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1
Kar Dağıtımı
V-a 68.132 -68.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.132 -68.132
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
802.760 141.676 944.436 230.651 174.214 404.865
Nakit ve Nakit Benzerleri
794.645 141.542 936.187 230.651 168.819 399.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 60 134.194 134.254 378 161.275 161.653
Bankalar
I-ç 794.585 7.348 801.933 230.273 7.544 237.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 8.115 134 8.249 0 5.395 5.395
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.115 134 8.249 0 5.395 5.395
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750
Krediler
I-f 223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
l-k 8.074 0 8.074 627 0 627
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
l-l 3.327 0 3.327 3.056 0 3.056
Diğer
3.327 0 3.327 3.056 0 3.056
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 469 0 469 312 0 312
DİĞER AKTİFLER
I-ö 1.172 5.243 6.415 779 4.250 5.029
VARLIKLAR TOPLAMI
1.039.511 694.514 1.734.025 887.121 932.518 1.819.639
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 27 468 495 36 280 316
ALINAN KREDİLER
II-c 0 681.942 681.942 0 916.322 916.322
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 115 8.022 8.137 5.379 0 5.379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
115 8.022 8.137 5.379 0 5.379
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 7.516 80 7.596 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 38.895 0 38.895 37.532 0 37.532
Genel Karşılıklar
37.716 0 37.716 36.621 0 36.621
Çalışan Hakları Karşılığı
1.179 0 1.179 911 0 911
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 9.236 0 9.236 9.434 0 9.434
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 5.069 1.812 6.881 4.032 1.101 5.133
ÖZKAYNAKLAR
II-i 980.843 0 980.843 845.523 0 845.523
Ödenmiş Sermaye
683.850 0 683.850 683.850 0 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-314 0 -314 -173 0 -173
Kar Yedekleri
161.845 0 161.845 93.714 0 93.714
Yasal Yedekler
13.508 0 13.508 10.107 0 10.107
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
148.337 0 148.337 83.607 0 83.607
Kar veya Zarar
135.462 0 135.462 68.132 0 68.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
135.462 0 135.462 68.132 0 68.132
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.041.701 692.324 1.734.025 901.936 917.703 1.819.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
135.462 68.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-141 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141 -73
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-176 -90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.321 68.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
136.342 101.630
Alınan Faizler
218.051 167.602
Ödenen Faizler
-3.489 -7.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.100 9.760
Elde Edilen Diğer Kazançlar
221 428
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.575 -43.672
Ödenen Vergiler
-40.489 -25.108
Diğer
V-c -1.477 192
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
678.960 -381.424
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
638.254 -322.051
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
40.631 -57.856
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
179 -1.865
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -104 348
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
815.302 -279.794
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.744 -420
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.751 -420
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -35.219
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-236.585 305.607
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.672.443 7.938.485
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.907.478 -7.573.902
Temettü Ödemeleri
0 -58.976
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.550 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 536 454
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
577.509 25.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 264.920 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429 264.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821482


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.626 Değişim: 1,48% Hacim : 34.828 Mio.TL Son veri saati : 11:50
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5977 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6183
Açılış: 32,5026
35,0496 Değişim: 0,21%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.447,01 Değişim: 0,59%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.