" />

KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:25
KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.600.000 37.501.539 -274.572 2.724.531 17.999.725 13.684.573 171.235.796 67.029 171.302.825
Transferler
666.115 13.018.458 -13.684.573
Dönem Karı (Zararı)
47.306.847 47.306.847 -61.603 47.245.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-255.656 -255.656 -255.656
Sermaye Arttırımı
5.400.000 -5.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 37.501.539 -530.228 3.390.646 25.618.183 47.306.847 218.286.987 5.426 218.292.413
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039
Transferler
8.819.781 135.698.615 -144.518.396
Dönem Karı (Zararı)
138.556.696 138.556.696 -1.333 138.555.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.741.278 -44.420 -1.785.698 -1.785.698
Sermaye Arttırımı
135.000.000 -120.000.000 15.000.000 15.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
231.900.000 231.900.000 231.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 231.900.000 58.981.584 -744.358 12.210.427 42.298.359 138.556.696 723.202.708 2.996 723.205.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.402.539 18.746.230
Dönem Karı (Zararı)
138.555.363 47.245.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
138.555.363 47.245.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.985.697 31.165.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.902.033 9.006.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
123.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.130.035 820.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.221.010 9.070.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.361.739 -130.777
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.582.749 9.201.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.652.216 12.251.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.169 16.269
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-43.169 16.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.098.994 -59.360.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -247.871.577 -66.006.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.597.474 -19.960.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -35.225.142 -14.814.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 92.146.871 32.695.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-551.672 8.724.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.557.934 19.050.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-304.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.155.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.659.906 -11.109.226
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-35.113.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 173.241 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 173.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -72.081.467 -11.240.003
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -71.338.756 -11.125.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -742.711 -114.391
Alınan Faiz
3.361.739 130.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.919.004 21.571.473
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.900.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 54.373.468 32.887.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.944.668 -2.356.839
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.944.668 -2.356.839
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-482.505 -68.875
Ödenen Faiz
-13.927.291 -8.890.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.856.559 29.208.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.856.559 29.208.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.618.497 267.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.475.056 29.476.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
115.475.056 20.618.497
Finansal Yatırımlar
35.113.419
Ticari Alacaklar
4 444.196.339 197.274.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.302.184 45.844.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 366.894.155 151.430.498
Diğer Alacaklar
8.810.938 57.659.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.628.454 55.014.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.182.484 2.644.524
Stoklar
5 156.421.282 121.319.712
Peşin Ödenmiş Giderler
6 62.186.430 34.858.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.711
Diğer Dönen Varlıklar
3.240.845 273.905
ARA TOPLAM
825.464.020 432.004.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
825.464.020 432.004.565
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 950.000 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 200.000
Diğer Alacaklar
0 5.817.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.713.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.348
Maddi Duran Varlıklar
7 279.218.402 215.639.230
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 6.817.651 8.035.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.480.003 791.569
Peşin Ödenmiş Giderler
6 115.992.477 28.203.442
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.093.338 16.311.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
418.551.871 274.800.052
TOPLAM VARLIKLAR
1.244.015.891 706.804.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.196.755 113.670.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 145.196.755 113.670.919
Banka Kredileri
3 144.014.456 112.600.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.182.299 1.061.693
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 8.292
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.371.660 27.265.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 46.371.660 27.265.828
Banka Kredileri
3 46.371.660 27.265.828
Ticari Borçlar
4 226.725.114 148.059.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 69.970.476 21.282.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 156.754.638 126.777.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.403.087 530.613
Diğer Borçlar
12.465 11.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.465 11.930
Türev Araçlar
482.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.137.951 2.161.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
842.836 5.206.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.024.692 1.662.665
ARA TOPLAM
435.714.560 299.051.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.714.560 299.051.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.887.876 64.090.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 65.887.876 64.090.744
Banka Kredileri
3 65.325.748 61.463.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 562.128 2.627.402
Ticari Borçlar
4 15.194.717 1.713.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 115.580 1.713.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 15.079.137
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
410.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.602.489 2.413.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.095.627 68.217.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.810.187 367.268.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
723.202.708 339.531.710
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 105.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
231.900.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.237.226 60.022.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.237.226 60.022.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.981.584 60.722.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-744.358 -699.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.210.427 3.390.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.298.359 26.599.744
Net Dönem Karı veya Zararı
138.556.696 144.518.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.996 4.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
723.205.704 339.536.039
TOPLAM KAYNAKLAR
1.244.015.891 706.804.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 489.073.819 313.401.799 286.693.148 190.268.308
Satışların Maliyeti
11 -273.656.207 -211.892.402 -150.398.511 -119.259.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.417.612 101.509.397 136.294.637 71.009.251
BRÜT KAR (ZARAR)
215.417.612 101.509.397 136.294.637 71.009.251
Genel Yönetim Giderleri
-8.728.967 -6.861.401 -3.991.111 -3.779.699
Pazarlama Giderleri
-63.193.734 -21.711.636 -42.971.380 -10.909.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.216.030 -1.072.842 -652.246 -500.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.340.695 22.624.203 30.475.662 12.199.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-40.290.037 -14.748.176 -21.227.220 -8.086.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.329.539 79.739.545 97.928.342 59.932.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
491.865 280.818 313.786 116.867
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.061 -391.863 -26.736 -387.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.790.343 79.628.500 98.215.392 59.662.645
Finansman Gelirleri
19.522.387 9.694.362 14.501.225 4.551.281
Finansman Giderleri
-43.105.151 -29.826.246 -25.632.321 -13.713.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.207.579 59.496.616 87.084.296 50.500.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.652.216 -12.251.372 5.891.123 -9.921.682
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.160.080 1.407.335 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-492.136 -12.251.372 4.483.788 -9.921.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.555.363 47.245.244 92.975.419 40.579.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.555.363 47.245.244 92.975.419 40.579.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.333 -61.603 -841 46.260
Ana Ortaklık Payları
138.556.696 47.306.847 92.976.260 40.532.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,56990000 44.811,00000000 0,38020000 38.279,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.785.698 -255.656 -1.734.397 12.174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.227 -319.570 4.899 15.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.726.471 63.914 -1.739.296 -3.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.741.278 -1.741.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.807 63.914 1.982 -3.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.785.698 -255.656 -1.734.397 12.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.769.665 46.989.588 91.241.022 40.591.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.333 -61.603 -841 46.260
Ana Ortaklık Payları
136.770.998 47.051.191 91.241.863 40.545.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958382


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.