KAP ***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2021 - 23:02
KAP ***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 11.187.242 120.000
Satışların Maliyeti
12 -11.187.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 120.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12 469.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
469.900
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.900
BRÜT KAR (ZARAR)
469.900 120.000
Genel Yönetim Giderleri
13 -242.846 -237.343
Pazarlama Giderleri
-8.319 -17.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 15.976 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-73 -150
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
135.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.638 90
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.638 90
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
234.638 90
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.630 -20
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -51.682 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.008 70
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.008 70
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
183.008 70
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.628 -66.803
Dönem Karı (Zararı)
183.008 70
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.910 -70
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.630 20
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
280 -90
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.313 -66.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.907 -54.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.406 -11.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.231 -66.803
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.187.242
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
11.187.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
207.628 -66.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
207.628 -66.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 130.314 197.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 337.942 130.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 337.486 130.138
Diğer Alacaklar
5 22.353 47.142
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 47.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.353 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 748 830
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 12.921 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 18.863 27.430
ARA TOPLAM
392.371 205.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.371 205.540
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
7 90 1.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 91 39
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181 1.599
TOPLAM VARLIKLAR
392.552 207.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 9.681 7.276
ARA TOPLAM
9.681 7.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.681 7.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.681 7.276
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.871 199.863
Ödenmiş Sermaye
10 200.000 200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -137 -207
Net Dönem Karı veya Zararı
10 183.008 70
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.871 199.863
TOPLAM KAYNAKLAR
392.552 207.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 199.793 199.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10 -207 207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 70 70 70
Dönem Karı (Zararı)
70 70 70
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -207 70 199.863 199.863
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 70 199.863 199.863
Transferler
10 70 -70 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 183.008 183.008 183.008
Dönem Karı (Zararı)
183.008 183.008 183.008
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -137 183.008 382.871 382.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
183.008 70
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9215 Değişim: 0,30%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9414
Açılış: 32,8221
35,3423 Değişim: 0,57%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.467,61 Değişim: 0,69%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.