KAP ***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2020 - 18:29
KAP ***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 8.101.365 18.545 5.649.389 18.545
Satışların Maliyeti
11 -8.101.365 -5.649.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 18.545 0 18.545
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 341.875 237.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
341.875 237.560
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
341.875 237.560
BRÜT KAR (ZARAR)
341.875 18.545 237.560 18.545
Genel Yönetim Giderleri
12 -125.463 -113.908 -47.272 -62.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 15.724 95.363 90 43.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49 -95 -35
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.087 -95 190.378 -35
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.087 -95 190.378 -35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
232.087 -95 190.378 -35
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.059 20 -41.872 8
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-51.177 0 -41.853 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118 20 -19 8
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.028 -75 148.506 -27
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.028 -75 148.506 -27
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
181.028 -75 148.506 -27
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.285 31.880
Dönem Karı (Zararı)
181.028 -75
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.591 44
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.059 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
532 44
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.666 31.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.017.640 -60.690.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.179.306 60.722.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
394.285 31.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
394.285 31.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
394.285 31.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 130.314 197.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 524.599 228.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 523.891 130.138
Ticari Alacaklar
5 243.051.365 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 243.051.365 0
Diğer Alacaklar
5 22.353 47.142
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 47.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.353 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.454 830
Diğer Dönen Varlıklar
16.173 27.430
ARA TOPLAM
243.618.236 205.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
243.618.236 205.540
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
810 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 257 1.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
157 39
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.224 1.599
TOPLAM VARLIKLAR
243.619.460 207.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.052.181 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.052.181 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
816
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 243.051.365 0
Ticari Borçlar
1.581 0
Diğer Borçlar
7 5.605 7.276
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
128.025 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
51.177
ARA TOPLAM
243.238.569 7.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.238.569 7.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
243.238.569 7.276
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.891 199.863
Ödenmiş Sermaye
9 200.000 200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 -137 -207
Net Dönem Karı veya Zararı
9 181.028 70
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.891 199.863
TOPLAM KAYNAKLAR
243.619.460 207.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 199.793 199.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9 -207 207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9 -75 -75 -75
Dönem Karı (Zararı)
-75 -75 -75
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -207 -75 199.718 199.718
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 70 199.863 199.863
Transferler
9 70 -70 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9 181.028 181.028 181.028
Dönem Karı (Zararı)
181.028 181.028 181.028
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -137 181.028 380.891 380.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
181.028 -75 148.506 -27
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.028 -75 148.506 -27
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
181.028 -75 148.506 -27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861719


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5444 Değişim: -0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5666
Açılış: 32,5468
34,8848 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.431,82 Değişim: 0,07%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.436,09
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.