KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.04.2022 - 19:58
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 39.131 0 39.180
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 592 0 0 883.481 0 39.131 0 1.076.874
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 73.471 0 73.671
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 909 0 0 1.085.017 0 73.471 0 1.311.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
286.924 181.701
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
286.924 181.701
Finansal Kiralama Gelirleri
286.924 181.701
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-217.173 -120.282
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-157.846 -75.316
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-180 -87
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-45.274 -36.890
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.873 -7.989
BRÜT KAR (ZARAR)
69.751 61.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -31.753 -23.173
Personel Giderleri
-14.804 -9.878
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-584 -550
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.223 -4.690
Diğer
-10.142 -8.055
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
37.998 38.246
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13 1.361.733 778.462
Bankalardan Alınan Faizler
1.581 1.179
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 118
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
25.698 0
Türev Finansal İşlemler Karı
115.999 61.390
Kambiyo İşlemleri Karı
1.163.058 696.300
Diğer
55.397 19.475
KARŞILIK GİDERLERİ
4 -76.783 -53.891
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-76.421 -53.891
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-362 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.223.536 -714.410
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
-27.006 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-72.346 -36.306
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.124.003 -678.008
Diğer
-181 -96
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.412 48.407
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.412 48.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-25.941 -9.276
Cari Vergi Karşılığı
-5.847 -26.802
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.094 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 17.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
73.471 39.131
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
73.471 39.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.471 39.131
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-225.279 54.733
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
286.356 191.557
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-248.339 -103.899
Alınan Temettüler
0 118
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.990 4.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.169 1.592
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.731 -14.740
Ödenen Vergiler
-141.986 -1.026
Diğer
-110.738 -23.488
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-418.288 -38.261
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-141.560 864
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-268.833 -86.803
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.895 47.678
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-643.567 16.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-807 -17
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -32
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-807 -49
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.590.728 2.893.766
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.721.143 -2.900.591
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-130.415 -6.825
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
49.968 11.046
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-724.821 20.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.151.740 151.921
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
426.919 172.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.471 39.131
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
200 49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
200 49
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
250 61
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50 -12
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.671 39.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
42.010 384.857 426.867 65.503 1.088.053 1.153.556
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
7.551 3.748 11.299 8.404 1.142 9.546
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.574 0 1.574 1.323 0 1.323
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.078.194 8.132.480 11.210.674 2.847.561 7.369.356 10.216.917
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
3.066.878 8.211.535 11.278.413 2.830.130 7.424.338 10.254.468
Finansal Kiralama Alacakları
4.138.313 9.063.551 13.201.864 3.767.782 8.167.504 11.935.286
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.071.435 -852.016 -1.923.451 -937.652 -743.166 -1.680.818
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
153.966 294.978 448.944 133.533 311.003 444.536
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-142.650 -374.033 -516.683 -116.102 -365.985 -482.087
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
15.865 0 15.865 17.177 0 17.177
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.945 0 4.945 5.330 0 5.330
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18.119 0 18.119 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
153.487 0 153.487 173.631 0 173.631
DİĞER AKTİFLER
592.003 993.847 1.585.850 490.337 828.433 1.318.770
ARA TOPLAM
3.913.748 9.514.932 13.428.680 3.609.266 9.286.984 12.896.250
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.913.748 9.514.932 13.428.680 3.609.266 9.286.984 12.896.250
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
2.876.764 6.806.474 9.683.238 2.081.711 6.897.322 8.979.033
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.838 0 2.838 3.945 0 3.945
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
838.039 0 838.039 992.199 0 992.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 455.680 455.680 0 528.564 528.564
KARŞILIKLAR
17.548 0 17.548 21.606 0 21.606
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
11.520 0 11.520 10.398 0 10.398
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.028 0 6.028 11.208 0 11.208
CARİ VERGİ BORCU
15.162 0 15.162 149.892 0 149.892
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
163.260 941.612 1.104.872 132.785 850.594 983.379
ARA TOPLAM
3.913.611 8.203.766 12.117.377 3.382.138 8.276.480 11.658.618
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.311.303 0 1.311.303 1.237.632 0 1.237.632
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.475 0 -3.475 -3.475 0 -3.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
909 0 909 709 0 709
Kar Yedekleri
1.085.017 0 1.085.017 883.481 0 883.481
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.057.509 0 1.057.509 855.973 0 855.973
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
73.471 0 73.471 201.536 0 201.536
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
73.471 0 73.471 201.536 0 201.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.224.914 8.203.766 13.428.680 4.619.770 8.276.480 12.896.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
11 27.449.512 88.997.221 116.446.733 25.286.278 79.335.626 104.621.904
VERİLEN TEMİNATLAR
11 818.157 816.050 1.634.207 286.097 847.459 1.133.556
TAAHHÜTLER
11 656.284 2.017.167 2.673.451 576.547 2.025.143 2.601.690
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 37.243 50.287 87.530
Cayılabilir Taahhütler
656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160
Kiralama Taahhütleri
656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160
Finansal Kiralama Taahhütleri
656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3 1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.540.939 3.356.596 4.897.535 1.249.263 3.249.930 4.499.193
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
11 169.653 293.257 462.910 109.069 307.911 416.980
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
30.634.545 95.480.291 126.114.836 27.507.254 85.766.069 113.273.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024513


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.870 Değişim: 0,44% Hacim : 10.169 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 2.862 16.08.2022 Yüksek 2.882
Açılış: 2.862
17,9626 Değişim: 0,03%
Düşük 17,9372 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2444 Değişim: -0,05%
Düşük 18,2062 16.08.2022 Yüksek 18,2836
Açılış: 18,2539
1.026,87 Değişim: -0,09%
Düşük 1.025,61 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.