KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.01.2021 - 19:53
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 73.588 0 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Yeni Bakiye
17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 44.918 0 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -290 0 0 0 161 1.272 0 0 0 90.966 0 92.109
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 -28.670 90.966 0 897.886
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -405 0 0 0 229 -684 0 0 0 140.668 0 139.808
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 -28.670 140.668 0 1.037.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
600.394 535.184
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
19 600.394 535.184
Finansal Kiralama Gelirleri
600.394 535.184
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -318.797 -433.459
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-236.620 -268.080
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-278 -310
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-58.566 -141.616
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-23.333 -23.453
BRÜT KAR (ZARAR)
281.597 101.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -82.987 -74.702
Personel Giderleri
-35.197 -29.173
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-995 -727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-15.594 -16.681
Diğer
-31.201 -28.121
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
198.610 27.023
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 2.749.247 1.576.066
Bankalardan Alınan Faizler
2.837 5.213
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
100 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
326 0
Türev Finansal İşlemler Karı
174.989 175.655
Kambiyo İşlemleri Karı
2.477.709 1.345.030
Diğer
93.286 50.168
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -197.290 -119.032
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-193.804 -119.032
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-3.486 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -2.559.286 -1.364.107
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
-946 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-107.689 -19.302
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.450.182 -1.344.653
Diğer
-469 -152
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
191.281 119.950
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.281 119.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -50.613 -28.984
Cari Vergi Karşılığı
-55.860 -34.228
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.247 5.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
140.668 90.966
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
140.668 90.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.668 90.966
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-117.856 150.057
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
604.408 512.228
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-364.066 -309.901
Alınan Temettüler
-286 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.016 9.500
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.669 1.302
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.838 -29.168
Ödenen Vergiler
-67.426 -3.026
Diğer
-277.333 -30.878
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-610.687 363.113
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-77.770 321.121
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-600.825 -7.809
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
67.908 49.801
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-728.543 513.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -1.665 -657
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 0 4
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9 -1.684 -798
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.349 -1.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.051.000 7.579.022
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.283.496 -8.134.681
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
767.504 -555.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
42.309 36.895
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
77.921 -7.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.021 81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 151.942 74.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
140.668 90.966
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-860 1.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-405 -290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-464 -372
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59 82
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-455 1.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
286 202
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-877 1.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 -401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.808 92.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 7.078 144.846 151.924 9.236 64.778 74.014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 1.336 24.492 25.828 0 54.889 54.889
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 916 0 916 530 0 530
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.196.847 4.679.405 6.876.252 1.373.726 4.038.403 5.412.129
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 2.162.550 4.712.022 6.874.572 1.318.974 3.976.003 5.294.977
Finansal Kiralama Alacakları
2.830.433 5.224.264 8.054.697 1.761.650 4.469.607 6.231.257
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-667.883 -512.242 -1.180.125 -442.676 -493.604 -936.280
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 106.387 209.579 315.966 136.728 204.757 341.485
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -72.090 -242.196 -314.286 -81.976 -142.357 -224.333
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 7.722 0 7.722 6.507 0 6.507
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 3.545 0 3.545 2.893 0 2.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 29.628 0 29.628 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 72.645 0 72.645 67.203 0 67.203
DİĞER AKTİFLER
12 345.125 320.416 665.541 120.491 143.272 263.763
ARA TOPLAM
2.664.842 5.169.159 7.834.001 1.586.834 4.301.342 5.888.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.664.842 5.169.159 7.834.001 1.586.834 4.301.342 5.888.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 1.662.331 3.660.157 5.322.488 1.392.747 2.492.290 3.885.037
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.699 701 3.400 2.046 1.763 3.809
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 897.005 0 897.005 713.574 0 713.574
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 1.179 219.621 220.800 5.130 205.526 210.656
KARŞILIKLAR
15 18.419 0 18.419 12.284 0 12.284
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.528 0 7.528 6.525 0 6.525
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.891 0 10.891 5.759 0 5.759
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 82.005 252.190 334.195 49.617 115.313 164.930
ARA TOPLAM
2.663.638 4.132.669 6.796.307 2.175.398 2.814.892 4.990.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 1.037.694 0 1.037.694 897.886 0 897.886
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.711 0 -1.711 -1.306 0 -1.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
543 0 543 998 0 998
Kar Yedekleri
771.483 0 771.483 680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
743.975 0 743.975 653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
111.998 0 111.998 62.296 0 62.296
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
140.668 0 140.668 90.966 0 90.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.701.332 4.132.669 7.834.001 3.073.284 2.814.892 5.888.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
18 19.901.058 45.766.844 65.667.902 15.703.617 34.194.931 49.898.548
VERİLEN TEMİNATLAR
18 261.101 658.373 919.474 114.372 588.406 702.778
TAAHHÜTLER
18 469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149
Kiralama Taahhütleri
469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149
Finansal Kiralama Taahhütleri
469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.283.970 3.104.453 4.388.423 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.280.935 3.042.506 4.323.441 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.280.935 3.042.506 4.323.441 1.183.756 2.636.340 3.820.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 400.000 604.844 1.004.844
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.035 61.947 64.982 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.035 2.896 5.931 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 59.051 59.051 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
18 127.194 197.661 324.855 58.575 127.433 186.008
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.042.463 50.408.486 72.450.949 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5507 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8789 Değişim: 0,04%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,89 Değişim: 0,03%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.