KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:24
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 73.588 0 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 44.918 0 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 743 0 0 0 76.877 0 77.705
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 238 155 0 680.517 -28.670 76.877 0 883.482
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 -684 0 0 0 106.419 0 105.896
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 475 0 0 771.483 -28.670 106.419 0 1.003.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
432.716 394.506 148.414 131.628
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 432.716 394.506 148.414 131.628
Finansal Kiralama Gelirleri
432.716 394.506 148.414 131.628
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -233.692 -345.613 -80.699 -110.919
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-177.241 -193.171 -61.159 -61.704
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-173 -213 -48 -46
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-40.014 -134.107 -14.210 -43.152
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-16.264 -18.122 -5.282 -6.017
BRÜT KAR (ZARAR)
199.024 48.893 67.715 20.709
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -61.607 -54.347 -21.287 -18.390
Personel Giderleri
-25.694 -21.556 -8.870 -7.100
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.042 -627 -474 -263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-11.815 -11.461 -4.277 -3.943
Diğer
-23.056 -20.703 -7.666 -7.084
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
137.417 -5.454 46.428 2.319
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.796.208 1.224.484 850.237 466.811
Bankalardan Alınan Faizler
2.354 4.713 674 1.271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
100 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
120.270 161.170 15.340 54.096
Kambiyo İşlemleri Karı
1.613.080 1.022.982 809.268 403.463
Diğer
60.404 35.619 24.955 7.981
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -151.056 -59.704 -64.794 -25.054
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-151.056 -59.704 -64.794 -25.054
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -1.640.344 -1.059.342 -783.489 -415.334
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-60.593 -33.730 4.080 -9.104
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.579.291 -1.025.023 -787.303 -406.176
Diğer
-460 -589 -266 -54
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
142.225 99.984 48.382 28.742
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23 142.225 99.984 48.382 28.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-35.806 -23.107 -14.184 -4.967
Cari Vergi Karşılığı
-65.973 -13.031 -44.294 13.055
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -10.076 0 -10.076
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
30.167 0 30.110 -7.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
106.419 76.877 34.198 23.775
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
106.419 76.877 34.198 23.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.419 76.877 34.198 23.775
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,92500000 0,66800000 0,29700000 0,20600000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-84.820 -40.548
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
425.639 373.458
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-271.618 -240.991
Alınan Temettüler
-202 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.757 6.437
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.493 339
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.921 -23.096
Ödenen Vergiler
-23.182 -2.598
Diğer
-201.786 -154.097
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-209.629 514.296
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
225.771 507.711
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-511.386 -48.474
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
75.986 55.059
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-294.449 473.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-686 -122
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 5
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.669 -339
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.355 -456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.909.553 5.527.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.519.001 -6.059.001
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
390.552 -531.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
46.533 32.997
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
140.281 -25.103
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.011 81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
214.292 55.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
106.419 76.877 34.198 23.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-523 828 175 392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-523 828 175 392
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
202 106 202 72
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-877 953 18 429
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152 -231 -45 -109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.896 77.705 34.373 24.167


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 24.827 189.443 214.270 9.236 64.778 74.014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 4.708 4.708 0 54.889 54.889
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 832 0 832 530 0 530
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.776.184 4.833.818 6.610.002 1.373.726 4.038.403 5.412.129
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 1.728.830 4.838.561 6.567.391 1.318.974 3.976.003 5.294.977
Finansal Kiralama Alacakları
2.238.555 5.383.441 7.621.996 1.761.650 4.469.607 6.231.257
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-509.725 -544.880 -1.054.605 -442.676 -493.604 -936.280
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 111.498 222.908 334.406 136.728 204.757 341.485
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -64.144 -227.651 -291.795 -81.976 -142.357 -224.333
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.833 0 4.833 6.507 0 6.507
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.799 0 3.799 2.893 0 2.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 4.460 0 4.460 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 97.522 0 97.522 67.203 0 67.203
DİĞER AKTİFLER
10 289.402 301.715 591.117 120.491 143.272 263.763
ARA TOPLAM
2.201.859 5.329.684 7.531.543 1.586.834 4.301.342 5.888.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.201.859 5.329.684 7.531.543 1.586.834 4.301.342 5.888.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.557.296 3.794.144 5.351.440 1.392.747 2.492.290 3.885.037
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
876 987 1.863 2.046 1.763 3.809
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 565.438 0 565.438 713.574 0 713.574
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 2.456 303.715 306.171 5.130 205.526 210.656
KARŞILIKLAR
13 14.098 0 14.098 12.284 0 12.284
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.299 0 7.299 6.525 0 6.525
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.799 0 6.799 5.759 0 5.759
CARİ VERGİ BORCU
23 44.182 0 44.182 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 71.473 173.096 244.569 49.617 115.313 164.930
ARA TOPLAM
2.255.819 4.271.942 6.527.761 2.175.398 2.814.892 4.990.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 1.003.782 0 1.003.782 897.886 0 897.886
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.306 0 -1.306 -1.306 0 -1.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
475 0 475 998 0 998
Kar Yedekleri
771.483 0 771.483 680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
743.975 0 743.975 653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
77.749 0 77.749 62.296 0 62.296
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
106.419 0 106.419 90.966 0 90.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.259.601 4.271.942 7.531.543 3.073.284 2.814.892 5.888.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
16 17.807.414 46.528.391 64.335.805 15.703.617 34.194.931 49.898.548
VERİLEN TEMİNATLAR
16 203.146 667.163 870.309 114.372 588.406 702.778
TAAHHÜTLER
16 418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149
Kiralama Taahhütleri
418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149
Finansal Kiralama Taahhütleri
418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.165.048 3.372.173 4.537.221 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.155.322 3.354.144 4.509.466 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.155.322 3.340.197 4.495.519 1.183.756 2.636.340 3.820.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 13.947 13.947 400.000 604.844 1.004.844
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.726 18.029 27.755 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
6.188 6.137 12.325 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 7.988 7.988 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
3.538 3.904 7.442 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
16 96.775 186.364 283.139 58.575 127.433 186.008
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
19.690.872 51.469.790 71.160.662 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2565 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,2953
Açılış: 32,2169
34,8660 Değişim: 0,08%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.425,69 Değişim: 0,17%
Düşük 2.419,93 30.05.2024 Yüksek 2.427,96
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.