KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.07.2020 - 20:25
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 73.588 0 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 44.918 0 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 27 409 0 0 53.102 0 53.538
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 180 -179 680.517 -28.670 53.102 0 859.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -698 0 0 72.221 0 71.523
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 -14 771.483 -28.670 72.221 0 969.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
284.302 262.878 143.163 133.483
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 284.302 262.878 143.163 133.483
Finansal Kiralama Gelirleri
284.302 262.878 143.163 133.483
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -152.993 -234.694 -57.362 -115.271
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-116.082 -131.467 -41.643 -72.989
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-125 -167 -39 -19
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.804 -90.955 -9.926 -36.181
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.982 -12.105 -5.754 -6.082
BRÜT KAR (ZARAR)
131.309 28.184 85.801 18.212
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -40.320 -35.957 -20.913 -18.898
Personel Giderleri
-16.824 -14.456 -8.542 -7.844
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-568 -364 -333 -182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.538 -7.518 -3.778 -3.917
Diğer
-15.390 -13.619 -8.260 -6.955
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
90.989 -7.773 64.888 -686
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 945.971 757.673 347.748 289.403
Bankalardan Alınan Faizler
1.680 3.442 450 2.342
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
100 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
104.930 107.074 619 25.858
Kambiyo İşlemleri Karı
803.812 619.519 332.449 250.374
Diğer
35.449 27.638 14.230 10.829
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -86.262 -34.650 -46.993 -16.813
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-86.262 -34.650 -46.993 -16.813
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -856.855 -644.008 -324.143 -235.417
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-64.673 -24.626 1.003 15.306
Kambiyo İşlemleri Zararı
-791.988 -618.847 -325.066 -250.226
Diğer
-194 -535 -80 -497
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
93.843 71.242 41.500 36.487
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.843 71.242 41.500 36.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
23 -21.622 -18.140 -6.738 -9.277
Cari Vergi Karşılığı
-21.679 -26.086 -1.639 -10.496
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -5.099 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
57 7.946 0 1.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
72.221 53.102 34.762 27.210
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
72.221 53.102 34.762 27.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
72.221 53.102 34.762 27.210
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-136.530 -51.662
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
271.759 255.926
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-224.534 -193.470
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.830 4.342
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.227 467
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.196 -16.621
Ödenen Vergiler
-20.961 -1.918
Diğer
-151.655 -100.388
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
110.641 479.748
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
364.003 372.995
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-278.745 61.432
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
25.383 45.321
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-25.889 428.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-379 -89
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 29
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-559 -180
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-938 -240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.923.058 4.367.136
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.830.972 -4.760.946
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
92.086 -393.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
27.582 38.131
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
92.841 72.167
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.011 81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
166.852 153.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
72.221 53.102 34.762 27.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-698 436 -1.073 3.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-698 436 -1.073 3.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 34 -95 28
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-895 524 -1.279 4.271
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
197 -122 301 -945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.523 53.538 33.689 30.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 5.342 161.535 166.877 9.236 64.778 74.014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 868 868 0 54.889 54.889
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 630 0 630 530 0 530
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.558.728 4.250.615 5.809.343 1.373.726 4.038.403 5.412.129
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 1.514.999 4.212.496 5.727.495 1.318.974 3.976.003 5.294.977
Finansal Kiralama Alacakları
1.969.754 4.700.617 6.670.371 1.761.650 4.469.607 6.231.257
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-454.755 -488.121 -942.876 -442.676 -493.604 -936.280
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 110.729 214.812 325.541 136.728 204.757 341.485
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -67.000 -176.693 -243.693 -81.976 -142.357 -224.333
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.147 0 5.147 6.507 0 6.507
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.953 0 2.953 2.893 0 2.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 67.457 0 67.457 67.203 0 67.203
DİĞER AKTİFLER
10 158.908 204.028 362.936 120.491 143.272 263.763
ARA TOPLAM
1.799.165 4.617.046 6.416.211 1.586.834 4.301.342 5.888.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.799.165 4.617.046 6.416.211 1.586.834 4.301.342 5.888.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.243.230 3.229.966 4.473.196 1.392.747 2.492.290 3.885.037
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.222 1.125 2.347 2.046 1.763 3.809
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 552.965 0 552.965 713.574 0 713.574
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 4.899 189.310 194.209 5.130 205.526 210.656
KARŞILIKLAR
13 12.004 0 12.004 12.284 0 12.284
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.400 0 7.400 6.525 0 6.525
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.604 0 4.604 5.759 0 5.759
CARİ VERGİ BORCU
23 1.577 0 1.577 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 59.274 151.230 210.504 49.617 115.313 164.930
ARA TOPLAM
1.875.171 3.571.631 5.446.802 2.175.398 2.814.892 4.990.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 969.409 0 969.409 897.886 0 897.886
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.306 0 -1.306 -1.306 0 -1.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
300 0 300 998 0 998
Kar Yedekleri
771.483 0 771.483 680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
743.975 0 743.975 653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
43.551 0 43.551 62.296 0 62.296
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
72.221 0 72.221 90.966 0 90.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.844.580 3.571.631 6.416.211 3.073.284 2.814.892 5.888.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
16 16.691.386 39.980.309 56.671.695 15.703.617 34.194.931 49.898.548
VERİLEN TEMİNATLAR
16 74.528 622.681 697.209 114.372 588.406 702.778
TAAHHÜTLER
16 291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149
Kiralama Taahhütleri
291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149
Finansal Kiralama Taahhütleri
291.697 546.992 838.689 64.131 308.018 372.149
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.154.088 3.044.489 4.198.577 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.150.550 3.034.198 4.184.748 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.150.550 3.021.976 4.172.526 1.183.756 2.636.340 3.820.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 12.222 12.222 400.000 604.844 1.004.844
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.538 10.291 13.829 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 6.870 6.870 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
3.538 3.421 6.959 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
16 98.961 163.902 262.863 58.575 127.433 186.008
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.310.660 44.358.373 62.669.033 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2466 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0366 Değişim: 0,10%
Düşük 10,0051 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
485,85 Değişim: 0,22%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 487,01
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.