KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:39
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 46.599 0 -561.225 852.947 0 0 1.900.702 2.240.187 556 2.240.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -67.148 68.150 0 -723.838 1.084.794 8.781.070 0 1.900.702 14.394.444 6.850 14.401.294
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 38.318 0 4.189 -935.150 0 0 2.140.350 1.245.567 461 1.246.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -55.093 82.609 0 -492.153 -537.986 11.353.778 0 2.140.350 15.842.219 7.252 15.849.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
133.166.929 199.310.508 332.477.437 130.725.576 177.963.434 308.689.010
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 10.156.082 15.092.334 25.248.416 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.061.940 8.458.133 18.520.073 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.142.932 8.401.146 13.544.078 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.510.134 0 4.510.134 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 206.142 206.142 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
78.669.046 4.918.757 83.587.803 63.715.808 3.974.340 67.690.148
Cayılamaz Taahhütler
(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.179.323 38.789.100
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.718.222 2.146.211
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.502 0 29.502 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
42.478 0 42.478 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
33.525.043 258.992 33.784.035 27.106.031 1.795.017 28.901.048
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
72.962 258.992 331.954 57.055 116.259 173.314
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 44.341.801 179.299.417 223.641.218 58.264.951 159.044.665 217.309.616
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.879.292 59.802.101 77.681.393 18.063.782 47.418.740 65.482.522
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.291.403 25.250.153 32.541.556 6.676.382 17.556.538 24.232.920
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.587.889 34.551.948 45.139.837 11.387.400 29.862.202 41.249.602
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.462.509 119.497.316 145.959.825 40.201.169 111.625.925 151.827.094
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.511.572 5.441.411 7.952.983 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
510.342 3.492.037 4.002.379 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.144.924 107.512.426 126.657.350 32.179.059 99.168.311 131.347.370
Swap Para Alım İşlemleri
5.296.543 30.108.216 35.404.759 14.037.137 30.588.966 44.626.103
Swap Para Satım İşlemleri
13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.568.691 45.070.613
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
811.788.048 182.410.590 994.198.638 737.183.757 166.377.574 903.561.331
EMANET KIYMETLER
107.039.878 9.162.006 116.201.884 69.147.240 7.436.300 76.583.540
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.802.974 46.370 2.849.344 384.389 15.581 399.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
65.113.810 3.899.279 69.013.089 34.063.877 2.863.101 36.926.978
Tahsile Alınan Çekler
5.293.583 1.045.715 6.339.298 4.428.561 688.567 5.117.128
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.786.883 382.682 2.169.565 1.516.634 342.062 1.858.696
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
32.042.628 3.787.960 35.830.588 28.753.779 3.526.989 32.280.768
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.505.048 96.312.753 502.817.801
Menkul Kıymetler
3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.523.879 8.044.413 10.568.292
Teminat Senetleri
443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559
Emtia
134.918 0 134.918 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
97.734.483 55.481.618 153.216.101 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
320.443.962 43.160.171 363.604.133 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
282.472.771 66.317.026 348.789.797 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
944.954.977 381.721.098 1.326.676.075 867.909.333 344.341.008 1.212.250.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.223.176 8.371.433
Alınan Faizler
13.343.854 9.259.306
Ödenen Faizler
-9.372.526 5.206.840
Alınan Temettüler
2.909 4.255
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.609.628 1.961.203
Elde Edilen Diğer Kazançlar
141.204 56.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.080.168 490.681
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-910.937 -2.025.739
Ödenen Vergiler
-645.543 -538.775
Diğer
-2.025.581 -6.043.137
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.130.138 1.800.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.331 98.834
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.709.594 -751.058
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.736.700 -1.888.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.201.629 -3.819.061
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.044.109 619.059
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.205.579 -912.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.985.349 -1.425.945
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
324.167 9.879.255
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.353.314 10.171.730
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.855.456 -2.329.763
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-113.507 751.853
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.285 -842.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.332.050 -2.165.557
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.456.187 1.158.614
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.053.657 -1.660.300
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.303.075 540.750
Diğer
-132.789 -112.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.418.092 -572.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.913.580 2.668.969
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-202.078 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-272.840 -594.329
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.643.110 6.674.813
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.184.452 6.087.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.827.562 12.762.184


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.140.811 1.901.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-894.783 339.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.178 47.763
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.744 1.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
40.548 49.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.626 -3.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-930.961 291.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.940 -708.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.198.060 1.083.415
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
272.039 -83.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.246.028 2.240.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.477.898 26.182.316 43.660.214 18.722.660 22.505.832 41.228.492
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.791.761 18.387.377 24.179.138 2.500.305 17.725.314 20.225.619
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.930.626 16.602.152 18.532.778 1.822.718 16.688.725 18.511.443
Bankalar
(3) 1.552.602 1.785.231 3.337.833 205.463 1.036.589 1.242.052
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 2.326.090 0 2.326.090 509.711 0 509.711
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-17.557 -6 -17.563 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 212.136 146.077 358.213 42.381 113.390 155.771
Devlet Borçlanma Senetleri
150.253 17.142 167.395 19.616 2.811 22.427
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
23.729 0 23.729 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
38.154 128.935 167.089 15.445 110.579 126.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 4.722.982 6.230.226 10.953.208 4.547.355 3.898.418 8.445.773
Devlet Borçlanma Senetleri
4.713.791 6.048.553 10.762.344 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 158.832 166.506 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
1.517 22.841 24.358 1.718 21.260 22.978
Türev Finansal Varlıklar
(12) 6.751.019 1.418.636 8.169.655 11.632.619 768.710 12.401.329
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.362.833 1.374.845 6.737.678 8.929.754 657.292 9.587.046
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.388.186 43.791 1.431.977 2.702.865 111.418 2.814.283
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
80.463.876 43.842.496 124.306.372 75.233.583 37.928.092 113.161.675
Krediler
(6) 78.273.986 33.208.502 111.482.488 72.713.180 29.200.104 101.913.284
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 796.716 3.742.757 4.539.473 1.381.904 3.706.195 5.088.099
Faktoring Alacakları
(7) 883.617 119.677 1.003.294 868.619 104.385 973.004
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 8.668.199 6.904.456 15.572.655 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.668.199 6.307.353 14.975.552 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 597.103 597.103 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.158.642 -132.896 -8.291.538 -7.646.625 -98.280 -7.744.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
198.846 0 198.846 186.645 0 186.645
İştirakler (Net)
(9) 7.122 0 7.122 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.122 0 7.122 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.054 0 38.054
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.054 0 38.054
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 153.686 0 153.686 142.609 0 142.609
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
150.886 0 150.886 139.809 0 139.809
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.229.940 451 3.230.391 2.868.939 61 2.869.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
446.151 0 446.151 411.200 0 411.200
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
446.151 0 446.151 411.200 0 411.200
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 41.530 0 41.530 77.001 0 77.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 447.747 0 447.747 618.081 0 618.081
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 3.230.823 3.954.181 7.185.004 2.747.944 2.200.196 4.948.140
VARLIKLAR TOPLAMI
105.536.811 73.979.444 179.516.255 100.866.053 62.634.181 163.500.234
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 45.175.183 53.867.791 99.042.974 44.763.096 42.063.120 86.826.216
ALINAN KREDİLER
(3) 1.336.838 18.578.835 19.915.673 1.102.021 19.450.212 20.552.233
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.637.167 7.048.560 8.685.727 711.126 4.622.546 5.333.672
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.115.121 8.178.041 13.293.162 4.084.174 7.765.903 11.850.077
Bonolar
4.433.090 173.717 4.606.807 3.482.767 388.754 3.871.521
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
508.550 0 508.550 436.650 0 436.650
Tahviller
173.481 8.004.324 8.177.805 164.757 7.377.149 7.541.906
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.954.406 1.894.119 5.848.525 5.611.501 838.688 6.450.189
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.289.616 1.441.460 4.731.076 5.451.826 662.190 6.114.016
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 664.790 452.659 1.117.449 159.675 176.498 336.173
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(7) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 310.496 20.515 331.011 0 0 0
KARŞILIKLAR
796.261 0 796.261 826.061 0 826.061
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
457.694 0 457.694 452.523 0 452.523
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
338.567 0 338.567 373.538 0 373.538
CARİ VERGİ BORCU
(10) 81.562 0 81.562 159.866 0 159.866
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.285.425 5.285.425 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
(12) 0 5.285.425 5.285.425 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.325.791 4.060.673 10.386.464 5.189.832 6.892.547 12.082.379
ÖZKAYNAKLAR
(13) 16.759.846 -910.375 15.849.471 15.088.886 -485.443 14.603.443
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.093 82.609 27.516 -52.953 44.291 -8.662
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-37.155 -992.984 -1.030.139 430.556 -529.734 -99.178
Kar Yedekleri
11.353.778 0 11.353.778 8.781.070 0 8.781.070
Yasal Yedekler
721.459 0 721.459 634.516 0 634.516
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.632.319 0 10.632.319 8.146.554 0 8.146.554
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.140.350 0 2.140.350 2.572.708 0 2.572.708
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.140.350 0 2.140.350 2.572.708 0 2.572.708
Azınlık Payları
7.252 0 7.252 6.791 0 6.791
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
81.492.671 98.023.584 179.516.255 77.536.563 85.963.671 163.500.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 14.599.431 11.819.102 4.811.730 4.681.826
Kredilerden Alınan Faizler
11.550.350 9.602.771 3.833.398 3.787.194
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
185.223 140.463 54.854 54.803
Bankalardan Alınan Faizler
206.568 166.122 86.777 44.832
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
133.455 35.346 68.573 6.064
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.902.220 1.303.039 559.348 563.723
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.802 2.670 8.299 351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
805.112 565.459 257.765 222.153
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.082.306 734.910 293.284 341.219
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
390.352 362.023 130.339 144.051
Diğer Faiz Gelirleri
231.263 209.338 78.441 81.159
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -9.187.625 -6.265.539 -2.850.260 -2.584.407
Mevduata Verilen Faizler
-6.448.815 -4.166.649 -1.952.543 -1.731.432
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.125.617 -1.010.395 -371.179 -446.602
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-348.180 -291.801 -117.200 -109.865
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.202.882 -783.275 -391.175 -304.538
Kiralama Faiz Giderleri
-49.106 -385 -15.302 -145
Diğer Faiz Giderleri
-13.025 -13.034 -2.861 8.175
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.411.806 5.553.563 1.961.470 2.097.419
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.096.999 1.583.612 754.446 550.329
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.609.147 1.960.122 943.545 707.427
Gayri Nakdi Kredilerden
123.939 80.032 42.758 29.613
Diğer
2.485.208 1.880.090 900.787 677.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-512.148 -376.510 -189.099 -157.098
Gayri Nakdi Kredilere
-1.489 -1.182 -513 -374
Diğer
-510.659 -375.328 -188.586 -156.724
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.909 4.255 5 661
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -709.123 -921.442 -433.949 -228.488
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
38.102 15.929 18.442 6.444
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-616.044 1.183.756 -480.864 1.170.560
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-131.181 -2.121.127 28.473 -1.405.492
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 141.204 56.799 110.470 20.472
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.943.795 6.276.787 2.392.442 2.440.393
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.399.776 -1.387.596 -409.926 -832.935
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-50.197 23.819 9.606 106.572
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.346.547 -1.116.702 -458.121 -390.189
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.651.943 -1.432.347 -592.701 -507.475
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.495.332 2.363.961 941.300 816.366
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
66.812 33.509 25.554 10.843
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.562.144 2.397.470 966.854 827.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -421.333 -496.212 -207.461 -163.071
Cari Vergi Karşılığı
19.414 -923.492 -78.601 -475.615
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
127.370 1.049.468 -274.027 571.001
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-568.117 -622.188 145.167 -258.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.140.811 1.901.258 759.393 664.138
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.140.811 1.901.258 759.393 664.138
Grubun Karı (Zararı)
2.140.350 1.900.702 759.251 663.997
Azınlık Payları Karı (Zararı)
461 556 142 141
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06390000 0,05670000 0,02270000 0,01980000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.