KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:34
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 31.299 0 -562.507 853.071 0 0 1.748.757 2.071.784 0 2.071.784
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -64.816 444.283 0 -725.120 1.084.963 8.167.205 0 1.748.757 14.005.986 0 14.005.986
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 -123.078 0 2.906 -934.696 0 0 1.959.959 902.951 0 902.951
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.982 672.631 0 -494.719 -537.637 10.577.034 0 1.959.959 15.475.000 0 15.475.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
132.488.296 199.991.347 332.479.643 130.113.215 179.084.169 309.197.384
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 10.168.941 15.093.548 25.262.489 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.074.799 8.459.347 18.534.146 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.143.983 8.402.360 13.546.343 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.521.942 0 4.521.942 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 206.142 206.142 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
78.596.084 4.659.765 83.255.849 63.658.753 3.916.979 67.575.732
Cayılamaz Taahhütler
(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.238.221 38.847.998
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.777.120 2.205.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.502 0 29.502 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
42.478 0 42.478 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 43.723.271 180.238.034 223.961.305 57.709.645 160.222.761 217.932.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.260.762 60.800.306 78.061.068 17.909.998 48.962.094 66.872.092
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.072.873 26.845.789 33.918.662 6.922.598 19.690.796 26.613.394
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.187.889 33.954.517 44.142.406 10.987.400 29.271.298 40.258.698
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.462.509 119.437.728 145.900.237 39.799.647 111.260.667 151.060.314
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.511.572 5.381.823 7.893.395 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
510.342 3.432.449 3.942.791 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.144.924 107.512.426 126.657.350 31.777.537 98.803.053 130.580.590
Swap Para Alım İşlemleri
5.296.543 30.108.216 35.404.759 13.635.615 30.588.966 44.224.581
Swap Para Satım İşlemleri
13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.203.433 44.705.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
715.908.660 178.852.973 894.761.633 674.403.773 163.091.542 837.495.315
EMANET KIYMETLER
11.160.490 5.604.389 16.764.879 5.970.745 4.150.268 10.121.013
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.516.426 0 2.516.426 216.937 0 216.937
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.353.419 3.899.279 6.252.698 470.673 2.863.101 3.333.774
Tahsile Alınan Çekler
4.554.735 942.120 5.496.855 3.804.427 573.547 4.377.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.735.910 331.827 2.067.737 1.478.708 304.711 1.783.419
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 431.163 431.163 0 408.909 408.909
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.901.559 96.312.753 503.214.312
Menkul Kıymetler
3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.920.390 8.044.413 10.964.803
Teminat Senetleri
443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559
Emtia
134.918 0 134.918 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
97.734.483 55.481.618 153.216.101 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
320.443.962 43.160.171 363.604.133 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
282.472.771 66.317.026 348.789.797 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
848.396.956 378.844.320 1.227.241.276 804.516.988 342.175.711 1.146.692.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.776.179 8.504.963
Alınan Faizler
12.725.919 8.700.997
Ödenen Faizler
-9.142.277 4.966.006
Alınan Temettüler
51.187 50.891
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.526.658 1.869.083
Elde Edilen Diğer Kazançlar
119.804 46.067
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
987.023 1.000.363
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-853.353 -1.891.469
Ödenen Vergiler
-587.916 -1.058.078
Diğer
-3.050.866 -5.178.897
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.766.313 1.759.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-177.422 -22.150
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.718.244 -969.669
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.112.382 -1.839.558
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.149.867 -4.112.527
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.044.109 619.058
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.051.078 -920.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.700.860 -1.907.671
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
691.693 10.912.216
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.542.492 10.264.479
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.842.072 -2.356.681
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-103.835 768.458
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.224 -856.088
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.332.251 -2.164.004
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.456.187 1.158.614
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.053.657 -1.660.300
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.303.075 540.750
Diğer
-127.815 -109.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.213.068 -774.273
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.718.646 2.466.811
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-212.168 710
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-272.840 -602.540
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.640.648 6.530.985
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.767.065 5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.407.713 12.483.783


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.959.959 1.748.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.057.008 323.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125.218 32.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.744 1.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-120.848 34.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.626 -3.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-931.790 290.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.585 -710.321
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.197.434 1.085.635
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
272.229 -84.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
902.951 2.071.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.115.232 26.044.750 43.159.982 18.368.532 22.467.555 40.836.087
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.427.822 18.326.318 23.754.140 2.087.753 17.720.257 19.808.010
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.930.626 16.602.152 18.532.778 1.822.717 16.688.725 18.511.442
Bankalar
(3) 1.546.427 1.724.166 3.270.593 200.553 1.031.532 1.232.085
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 1.968.324 0 1.968.324 102.070 0 102.070
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-17.555 0 -17.555 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 172.724 145.444 318.168 25.639 112.843 138.482
Devlet Borçlanma Senetleri
148.995 17.142 166.137 18.319 2.811 21.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
23.729 0 23.729 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
0 128.302 128.302 0 110.032 110.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 4.721.465 6.230.226 10.951.691 4.545.637 3.898.418 8.444.055
Devlet Borçlanma Senetleri
4.713.791 6.048.553 10.762.344 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 158.832 166.506 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
0 22.841 22.841 0 21.260 21.260
Türev Finansal Varlıklar
(12) 6.793.221 1.342.762 8.135.983 11.709.503 736.037 12.445.540
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.405.035 1.298.997 6.704.032 9.006.638 624.857 9.631.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.388.186 43.765 1.431.951 2.702.865 111.180 2.814.045
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(7) 78.908.991 40.112.958 119.021.949 72.795.080 34.008.026 106.803.106
Krediler
(6) 78.216.516 33.208.502 111.425.018 72.347.758 28.992.338 101.340.096
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.668.199 6.904.456 15.572.655 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.668.199 6.307.353 14.975.552 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 597.103 597.103 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.975.724 0 -7.975.724 -7.469.183 0 -7.469.183
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.137.307 0 1.137.307 1.298.703 0 1.298.703
İştirakler (Net)
(8) 5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 979.852 0 979.852 1.141.248 0 1.141.248
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
941.806 0 941.806 1.103.202 0 1.103.202
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 151.473 0 151.473 151.473 0 151.473
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
151.473 0 151.473 151.473 0 151.473
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.218.976 66 3.219.042 2.861.861 61 2.861.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
430.098 0 430.098 397.179 0 397.179
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
430.098 0 430.098 397.179 0 397.179
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 366.445 0 366.445 522.283 0 522.283
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 3.029.274 3.827.668 6.856.942 2.496.325 2.200.130 4.696.455
VARLIKLAR TOPLAMI
104.206.323 69.985.442 174.191.765 98.739.963 58.675.772 157.415.735
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 45.206.893 53.940.051 99.146.944 44.788.365 42.302.088 87.090.453
ALINAN KREDİLER
(3) 260.541 16.415.396 16.675.937 138.385 18.027.864 18.166.249
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.431.272 7.048.560 8.479.832 92.273 4.622.546 4.714.819
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.042.793 7.988.037 12.030.830 2.206.779 6.697.676 8.904.455
Bonolar
4.042.793 173.717 4.216.510 2.206.779 388.754 2.595.533
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.814.320 7.814.320 0 6.308.922 6.308.922
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.950.240 1.788.207 5.738.447 5.610.140 728.265 6.338.405
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.285.450 1.463.803 4.749.253 5.450.465 651.892 6.102.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 664.790 324.404 989.194 159.675 76.373 236.048
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(7) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 323.039 19.966 343.005 18.629 5.994 24.623
KARŞILIKLAR
755.584 0 755.584 778.836 0 778.836
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
431.873 0 431.873 426.856 0 426.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
323.711 0 323.711 351.980 0 351.980
CARİ VERGİ BORCU
77.094 0 77.094 149.662 0 149.662
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 5.285.425 5.285.425 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 5.285.425 5.285.425 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.311.876 3.871.791 10.183.667 5.144.319 6.715.767 11.860.086
ÖZKAYNAKLAR
16.385.375 -910.375 15.475.000 15.057.492 -485.443 14.572.049
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
537.040 82.609 619.649 700.576 44.291 744.867
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-39.372 -992.984 -1.032.356 429.168 -529.734 -100.566
Kar Yedekleri
10.577.034 0 10.577.034 8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.907.034 0 9.907.034 7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.959.959 0 1.959.959 2.409.829 0 2.409.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.959.959 0 1.959.959 2.409.829 0 2.409.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
78.744.707 95.447.058 174.191.765 73.984.880 83.430.855 157.415.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 13.975.716 11.241.290 4.610.111 4.458.536
Kredilerden Alınan Faizler
11.598.623 9.593.226 3.857.752 3.788.034
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
185.223 140.463 54.854 54.803
Bankalardan Alınan Faizler
190.038 165.792 85.481 44.596
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
87.967 34.015 51.535 5.462
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.893.781 1.301.994 554.147 563.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.363 1.659 3.098 430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
805.112 565.425 257.765 222.119
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.082.306 734.910 293.284 341.219
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
20.084 5.800 6.342 1.873
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -8.732.837 -5.827.424 -2.709.077 -2.416.752
Mevduata Verilen Faizler
-6.469.748 -4.171.281 -1.955.798 -1.733.234
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-902.890 -787.002 -295.808 -355.634
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-307.889 -249.756 -107.726 -99.933
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-994.575 -613.208 -332.878 -227.990
Kiralama Faiz Giderleri
-52.742 -385 -16.293 -145
Diğer Faiz Giderleri
-4.993 -5.792 -574 184
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.242.879 5.413.866 1.901.034 2.041.784
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.007.122 1.491.420 717.749 521.043
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.526.177 1.868.002 911.047 676.417
Gayri Nakdi Kredilerden
123.939 80.023 42.758 29.604
Diğer
2.402.238 1.787.979 868.289 646.813
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-519.055 -376.582 -193.298 -155.374
Gayri Nakdi Kredilere
-1.128 -748 -412 -187
Diğer
-517.927 -375.834 -192.886 -155.187
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 51.187 50.891 0 658
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -847.061 -1.076.832 -480.461 -284.063
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
28.773 12.925 16.178 3.952
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-746.516 1.052.918 -528.368 1.128.150
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-129.318 -2.142.675 31.729 -1.416.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 119.804 46.067 99.381 16.424
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.573.931 5.925.412 2.237.703 2.295.846
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.359.675 -1.347.061 -334.539 -793.277
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-49.987 23.939 -37.848 106.570
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.264.189 -1.044.589 -430.508 -367.002
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.569.945 -1.362.139 -562.118 -479.617
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.330.135 2.195.562 872.690 762.520
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.330.135 2.195.562 872.690 762.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -370.176 -446.805 -192.404 -146.799
Cari Vergi Karşılığı
56.265 -764.318 -84.678 -382.079
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
138.762 933.307 -207.911 488.019
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-565.203 -615.794 100.185 -252.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.959.959 1.748.757 680.286 615.721
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.959.959 1.748.757 680.286 615.721
Grubun Karı (Zararı)
1.959.959 1.748.757 680.286 615.721
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05850000 0,05220000 0,02030000 0,01840000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795595


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.