KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:31
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 412.984 0 -642.559 231.847 7.365.587 0 1.771.786 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 0 -256.304 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 0 -256.304 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 412.984 0 -554.045 231.847 7.365.587 0 1.515.482 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 251 -386.940 0 344.656 141.343 0 0 570.258 669.388 209 669.597
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.515.482 0 -1.515.482 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.482 0 -1.415.482 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.061 26.044 0 -209.389 373.190 8.881.069 0 570.258 12.923.825 6.503 12.930.328
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -686 23.094 0 -213.795 54.902 0 0 655.382 518.897 156 519.053
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -53.639 67.385 0 -710.137 452.066 11.353.778 0 655.382 15.115.549 6.947 15.122.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
125.315.049 183.031.658 308.346.707 130.725.576 177.963.434 308.689.010
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3),(4) 9.824.022 16.166.527 25.990.549 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
9.717.532 9.191.558 18.909.090 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
365.241 57.647 422.888 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.907.004 9.133.911 14.040.915 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.445.287 0 4.445.287 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
19.488 4.645.183 4.664.671 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
19.488 4.645.183 4.664.671 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
87.002 2.329.786 2.416.788 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
87.002 2.241.305 2.328.307 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 88.481 88.481 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
67.214.660 6.112.223 73.326.883 63.715.808 3.974.340 67.690.148
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 40.142.728 4.784.637 44.927.365 36.609.777 2.179.323 38.789.100
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.269.642 4.064.299 5.333.941 427.989 1.718.222 2.146.211
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.555.378 554 11.555.932 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.652.392 0 2.652.392 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
30.341 0 30.341 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.874.467 0 23.874.467 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
26.269 0 26.269 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
734.239 719.784 1.454.023 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
27.071.932 1.327.586 28.399.518 27.106.031 1.795.017 28.901.048
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
27.013.186 1.233.324 28.246.510 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
58.746 94.262 153.008 57.055 116.259 173.314
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 48.276.367 160.752.908 209.029.275 58.264.951 159.044.665 217.309.616
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.602.257 43.447.397 61.049.654 18.063.782 47.418.740 65.482.522
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.672.817 16.682.070 24.354.887 6.676.382 17.556.538 24.232.920
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.929.440 26.765.327 36.694.767 11.387.400 29.862.202 41.249.602
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.674.110 117.305.511 147.979.621 40.201.169 111.625.925 151.827.094
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.212.630 5.603.796 8.816.426 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.329.332 2.092.079 4.421.411 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
883.298 3.511.717 4.395.015 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.968.188 104.784.933 127.753.121 32.179.059 99.168.311 131.347.370
Swap Para Alım İşlemleri
10.182.423 30.153.411 40.335.834 14.037.137 30.588.966 44.626.103
Swap Para Satım İşlemleri
12.785.765 27.585.978 40.371.743 16.501.922 28.568.691 45.070.613
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 23.522.772 23.522.772 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 23.522.772 23.522.772 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.242.203 4.181.254 7.423.457 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.118.694 2.549.317 3.668.011 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
2.123.509 1.631.937 3.755.446 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.251.089 1.454.760 2.705.849 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
7.659 1.337.328 1.344.987 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
1.243.430 117.432 1.360.862 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.280.768 1.280.768 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
757.117.955 178.665.271 935.783.226 739.031.665 166.377.574 905.409.239
EMANET KIYMETLER
69.060.052 7.851.144 76.911.196 70.978.459 7.436.300 78.414.759
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.706.119 12.187 2.718.306 2.215.608 15.581 2.231.189
Emanete Alınan Menkul Değerler
28.648.439 2.872.315 31.520.754 34.063.877 2.863.101 36.926.978
Tahsile Alınan Çekler
4.849.847 852.467 5.702.314 4.428.561 688.567 5.117.128
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.533.352 351.876 1.885.228 1.516.634 342.062 1.858.696
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
31.322.295 3.762.299 35.084.594 28.753.779 3.526.989 32.280.768
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
418.666.732 104.848.937 523.515.669 406.521.737 96.312.753 502.834.490
Menkul Kıymetler
3.125.555 8.390.291 11.515.846 2.540.568 8.044.413 10.584.981
Teminat Senetleri
438.035 133.004 571.039 442.693 131.866 574.559
Emtia
66.275 0 66.275 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
93.157.324 54.916.100 148.073.424 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
321.879.543 41.409.542 363.289.085 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
269.391.171 65.965.190 335.356.361 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
882.433.004 361.696.929 1.244.129.933 869.757.241 344.341.008 1.214.098.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.679.440 1.545.406
Alınan Faizler
4.503.199 2.540.888
Ödenen Faizler
-3.913.161 -1.402.197
Alınan Temettüler
891 482
Alınan Ücret ve Komisyonlar
816.838 609.064
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.495 18.052
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
402.818 154.391
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-807.194 -720.377
Ödenen Vergiler
-215.356 -424.398
Diğer
6.881.910 769.501
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.136.975 1.174.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-41.853 -10.059
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-420.015 -1.678.224
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
6.318.841 -989.243
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
457.095 -113.225
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
401.607 3.043.662
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-7.232.428 -771.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.493.826 -507.469
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.873.604 2.200.881
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.542.465 2.719.947
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.115.223 -882.123
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-63.174 42.386
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.747 -68.532
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.765.936 -876.663
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.644.459 727.136
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.797.217 -933.070
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
911.548 264.483
Diğer
-46.650 -37.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.544.111 645.922
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.898.447 3.787.716
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-60.926 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
490.044 276.864
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.461.397 2.760.610
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.184.452 6.087.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.645.849 8.847.981


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
655.538 570.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-136.485 99.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.408 5.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-879 322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24.438 4.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.151 191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-158.893 93.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-261.185 -63.062
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
68.632 177.276
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.660 -20.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
519.053 669.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.216.267 30.740.116 47.956.383 18.722.660 22.505.832 41.228.492
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.633.865 24.309.009 25.942.874 2.500.305 17.725.314 20.225.619
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 1.434.188 18.893.667 20.327.855 1.822.718 16.688.725 18.511.443
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 5.217 5.415.342 5.420.559 205.463 1.036.589 1.242.052
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 198.402 0 198.402 509.711 0 509.711
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.942 0 -3.942 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 69.975 124.291 194.266 42.381 113.390 155.771
Devlet Borçlanma Senetleri
20.952 4.983 25.935 19.616 2.811 22.427
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.655 0 8.655 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
40.368 119.308 159.676 15.445 110.579 126.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.233.531 5.450.381 9.683.912 4.547.355 3.898.418 8.445.773
Devlet Borçlanma Senetleri
4.227.101 5.286.736 9.513.837 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 141.247 146.159 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
1.518 22.398 23.916 1.718 21.260 22.978
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 11.278.896 856.435 12.135.331 11.632.619 768.710 12.401.329
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.764.529 808.783 9.573.312 8.929.754 657.292 9.587.046
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.514.367 47.652 2.562.019 2.702.865 111.418 2.814.283
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
74.527.460 42.940.925 117.468.385 75.233.583 37.928.092 113.161.675
Krediler
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 73.003.164 32.304.381 105.307.545 72.713.180 29.200.104 101.913.284
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 995.452 3.660.635 4.656.087 1.381.904 3.706.195 5.088.099
Faktoring Alacakları
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 639.381 113.956 753.337 868.619 104.385 973.004
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 8.103.146 6.966.941 15.070.087 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.103.146 6.189.584 14.292.730 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 777.357 777.357 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.213.683 -104.988 -8.318.671 -7.646.625 -98.280 -7.744.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
204.567 0 204.567 186.645 0 186.645
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.054 0 38.054 38.054 0 38.054
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.054 0 38.054 38.054 0 38.054
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 160.531 0 160.531 142.609 0 142.609
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
157.731 0 157.731 139.809 0 139.809
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.286.035 65 3.286.100 2.868.939 61 2.869.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
426.947 0 426.947 411.200 0 411.200
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
426.947 0 426.947 411.200 0 411.200
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 67.064 0 67.064 77.001 0 77.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 500.815 0 500.815 618.081 0 618.081
DİĞER AKTİFLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (17) 2.354.281 3.493.023 5.847.304 2.747.944 2.200.196 4.948.140
VARLIKLAR TOPLAMI
98.583.436 77.174.129 175.757.565 100.866.053 62.634.181 163.500.234
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 43.186.012 47.454.785 90.640.797 44.763.096 42.063.120 86.826.216
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 1.371.688 18.895.831 20.267.519 1.102.021 19.450.212 20.552.233
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 810.235 7.292.323 8.102.558 711.126 4.622.546 5.333.672
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 6.149.472 10.684.628 16.834.100 4.084.174 7.765.903 11.850.077
Bonolar
5.556.529 187.261 5.743.790 3.482.767 388.754 3.871.521
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
436.650 0 436.650 436.650 0 436.650
Tahviller
156.293 10.497.367 10.653.660 164.757 7.377.149 7.541.906
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.641.383 1.094.090 5.735.473 5.611.501 838.688 6.450.189
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 4.587.556 784.858 5.372.414 5.451.826 662.190 6.114.016
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 53.827 309.232 363.059 159.675 176.498 336.173
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 378.058 26.998 405.056 0 0 0
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 713.786 0 713.786 826.061 0 826.061
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
344.080 0 344.080 452.523 0 452.523
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
369.706 0 369.706 373.538 0 373.538
CARİ VERGİ BORCU
157.730 0 157.730 159.866 0 159.866
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 5.166.503 5.166.503 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 5.166.503 5.166.503 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.128.348 8.483.199 12.611.547 5.189.832 6.892.547 12.082.379
ÖZKAYNAKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 15.911.285 -788.789 15.122.496 15.088.886 -485.443 14.603.443
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-53.639 67.385 13.746 -52.953 44.291 -8.662
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
598.103 -856.174 -258.071 430.556 -529.734 -99.178
Kar Yedekleri
11.353.778 0 11.353.778 8.781.070 0 8.781.070
Yasal Yedekler
721.457 0 721.457 634.516 0 634.516
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.632.321 0 10.632.321 8.146.554 0 8.146.554
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
655.382 0 655.382 2.572.708 0 2.572.708
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
655.382 0 655.382 2.572.708 0 2.572.708
Azınlık Payları
6.947 0 6.947 6.791 0 6.791
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
77.447.997 98.309.568 175.757.565 77.536.563 85.963.671 163.500.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 4.782.019 3.380.757
Kredilerden Alınan Faizler
3.763.801 2.753.731
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
58.778 39.572
Bankalardan Alınan Faizler
47.936 61.474
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.184 20.227
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
702.674 342.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.049 1.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
277.139 167.820
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
424.486 173.214
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
126.866 101.309
Diğer Faiz Gelirleri
74.780 61.594
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -3.065.981 -1.724.641
Mevduata Verilen Faizler
-2.258.632 -1.137.050
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-336.740 -241.629
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-71.634 -93.752
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-375.526 -245.272
Kiralama Faiz Giderleri
-18.356 -116
Diğer Faiz Giderleri
-5.093 -6.822
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.716.038 1.656.116
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
657.047 506.600
Alınan Ücret ve Komisyonlar
815.520 608.359
Gayri Nakdi Kredilerden
38.739 24.409
Diğer
776.781 583.950
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-158.473 -101.759
Gayri Nakdi Kredilere
-541 -408
Diğer
-157.932 -101.351
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 891 482
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -103.747 -361.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.118 5.117
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-62.325 -250.426
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-46.540 -115.835
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 9.495 18.052
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.279.724 1.820.106
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -534.261 -279.123
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-9.903 -17.282
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-423.914 -351.997
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -506.552 -457.920
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
805.094 713.784
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
18.342 13.118
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 823.436 726.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -167.898 -156.435
Cari Vergi Karşılığı
-18.123 -72.000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
605.390 106.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-755.165 -190.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 655.538 570.467
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 655.538 570.467
Grubun Karı (Zararı)
655.382 570.258
Azınlık Payları Karı (Zararı)
156 209
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01960000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758941


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.