KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.02.2019 - 21:37
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.138 382.725 0 -335.012 165.167 0 0 2.409.829 2.637.847 0 2.637.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 0 2.409.829 14.572.049 0 14.572.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
130.113.215 179.084.169 309.197.384
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3),(4) 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
63.658.753 3.916.979 67.575.732
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 36.609.777 2.238.221 38.847.998
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
427.989 1.777.120 2.205.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
27.048.976 1.678.758 28.727.734
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 57.709.645 160.222.761 217.932.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.909.998 48.962.094 66.872.092
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.922.598 19.690.796 26.613.394
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.987.400 29.271.298 40.258.698
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.799.647 111.260.667 151.060.314
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.777.537 98.803.053 130.580.590
Swap Para Alım İşlemleri
13.635.615 30.588.966 44.224.581
Swap Para Satım İşlemleri
16.501.922 28.203.433 44.705.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
676.251.681 163.091.542 839.343.223
EMANET KIYMETLER
7.801.964 4.150.268 11.952.232
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.048.156 0 2.048.156
Emanete Alınan Menkul Değerler
470.673 2.863.101 3.333.774
Tahsile Alınan Çekler
3.804.427 573.547 4.377.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.478.708 304.711 1.783.419
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 408.909 408.909
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
406.918.248 96.312.753 503.231.001
Menkul Kıymetler
2.937.079 8.044.413 10.981.492
Teminat Senetleri
442.693 131.866 574.559
Emtia
66.090 0 66.090
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
806.364.896 342.175.711 1.148.540.607


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.409.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
228.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
397.863
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.408
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
384.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-169.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-425.749
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
211.542
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.637.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 16.386.451
Kredilerden Alınan Faizler
13.388.944
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
200.684
Bankalardan Alınan Faizler
201.108
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
35.828
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.551.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
820.608
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.728.836
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
8.287
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -8.703.078
Mevduata Verilen Faizler
-6.479.053
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.053.658
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-355.119
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-808.179
Diğer Faiz Giderleri
-7.069
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.683.373
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.139.885
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.687.027
Gayri Nakdi Kredilerden
114.679
Diğer
2.572.348
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-547.142
Gayri Nakdi Kredilere
-1.021
Diğer
-546.121
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.425.103
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 52.196
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -1.405.760
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.552
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
526.003
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.945.315
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 64.077
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.108.668
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -2.125.548
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.924.379
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.058.741
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 3.058.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -648.912
Cari Vergi Karşılığı
-711.041
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.067.006
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.004.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 2.409.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 2.409.829
Grubun Karı (Zararı)
2.409.829
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07194000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.245.952 27.373.211 53.619.163
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.125.340 17.720.257 19.845.597
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 1.822.717 16.688.725 18.511.442
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 200.553 1.031.532 1.232.085
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 102.070 0 102.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 25.639 2.811 28.450
Devlet Borçlanma Senetleri
18.319 2.811 21.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.545.637 3.898.418 8.444.055
Devlet Borçlanma Senetleri
4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
0 21.260 21.260
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 732.161 732.161
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 11.709.503 736.037 12.445.540
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.006.638 624.857 9.631.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.702.865 111.180 2.814.045
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-76.672 0 -76.672
KREDİLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 64.915.652 29.102.370 94.018.022
Krediler
66.192.506 29.102.370 95.294.876
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
66.192.506 28.992.338 95.184.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 110.032 110.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.155.252 0 6.155.252
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.432.106 0 -7.432.106
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.062.828 0 -1.062.828
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.623.142 0 -1.623.142
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.746.136 0 -4.746.136
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (17) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.298.703 0 1.298.703
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 1.141.248 0 1.141.248
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.103.202 0 1.103.202
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 151.473 0 151.473
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
151.473 0 151.473
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 2.861.861 61 2.861.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 397.179 0 397.179
Şerefiye
0 0 0
Diğer
397.179 0 397.179
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 522.283 0 522.283
DİĞER AKTİFLER
Bölüm 5. Dipnot I. (18) 2.498.333 2.200.130 4.698.463
VARLIKLAR TOPLAMI
98.739.963 58.675.772 157.415.735
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 44.788.365 42.302.088 87.090.453
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 138.385 18.027.864 18.166.249
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 92.273 4.622.546 4.714.819
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 2.206.779 6.697.676 8.904.455
Bonolar
2.206.779 388.754 2.595.533
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 6.308.922 6.308.922
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.610.140 728.265 6.338.405
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 5.450.465 651.892 6.102.357
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 159.675 76.373 236.048
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 18.629 5.994 24.623
Finansal Kiralama
30.010 6.435 36.445
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-11.381 -441 -11.822
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 789.818 0 789.818
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
426.856 0 426.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
362.962 0 362.962
CARİ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 149.662 0 149.662
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.133.337 6.715.767 11.849.104
ÖZKAYNAKLAR
15.057.492 -485.443 14.572.049
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
700.576 44.291 744.867
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
429.168 -529.734 -100.566
Kar Yedekleri
8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
2.409.829 0 2.409.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.409.829 0 2.409.829
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
73.984.880 83.430.855 157.415.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.205.042
Alınan Faizler
13.587.268
Ödenen Faizler
-4.522.263
Alınan Temettüler
52.196
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.688.860
Elde Edilen Diğer Kazançlar
64.077
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.423.091
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.472.635
Ödenen Vergiler
-1.234.763
Diğer
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) -3.380.789
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
269.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.236
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
236.261
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.517.232
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) -3.726.562
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.123.770
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.538.123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.295.275
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) 3.914.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.474.531
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.896.918
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-187.474
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
575
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.363.029
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.237.280
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.201.072
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
837.723
Diğer
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) -185.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-722.659
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.521.794
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.659
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-40.687
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
Bölüm 5. Dipnot VI. (2) 2.814.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot VI. (3) 5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.767.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737767


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5906 Değişim: 0,06%
Düşük 9,5796 26.10.2021 Yüksek 9,5922
Açılış: 9,5845
11,1393 Değişim: 0,02%
Düşük 11,1273 26.10.2021 Yüksek 11,1506
Açılış: 11,1372
557,07 Değişim: 0,02%
Düşük 556,87 26.10.2021 Yüksek 557,58
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.