" />

KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.04.2018 - 21:19
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 412.984 0 -642.559 231.847 7.365.587 0 1.771.786 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 0 -256.304 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 0 0 0 -256.304 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 412.984 0 -554.045 231.847 7.365.587 0 1.515.482 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570.258 570.258 209 570.467
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 251 -386.940 0 344.656 141.343 0 0 0 99.310 0 99.310
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.515.482 0 -1.515.482 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.482 0 -1.415.482 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.061 26.044 0 -209.389 373.190 8.881.069 0 570.258 12.923.825 6.503 12.930.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
138.054.580 142.781.136 280.835.716
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3),(4) 9.139.626 12.056.512 21.196.138
Teminat Mektupları
9.127.426 6.842.487 15.969.913
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
440.229 34.670 474.899
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.508.523 6.807.817 11.316.340
Diğer Teminat Mektupları
4.178.674 0 4.178.674
Banka Kredileri
12.164 3.515.377 3.527.541
İthalat Kabul Kredileri
12.164 3.515.377 3.527.541
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
36 1.698.648 1.698.684
Belgeli Akreditifler
36 1.634.323 1.634.359
Diğer Akreditifler
0 64.325 64.325
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
56.587.072 3.110.357 59.697.429
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 33.979.527 2.488.122 36.467.649
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
805.195 1.833.578 2.638.773
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.158.173 399 10.158.572
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.120.906 0 3.120.906
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.669 0 17.669
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.312.803 0 19.312.803
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.531 0 23.531
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
541.250 654.145 1.195.395
Cayılabilir Taahhütler
22.607.545 622.235 23.229.780
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
22.462.937 0 22.462.937
Diğer Cayılabilir Taahhütler
144.608 622.235 766.843
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 72.327.882 127.614.267 199.942.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
21.069.834 34.773.727 55.843.561
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.906.105 14.453.891 20.359.996
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.163.729 20.319.836 35.483.565
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
51.258.048 92.840.540 144.098.588
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.533.915 8.291.038 13.824.953
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.030.796 4.879.884 6.910.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.503.119 3.411.154 6.914.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
38.337.735 76.053.072 114.390.807
Swap Para Alım İşlemleri
16.978.535 28.568.210 45.546.745
Swap Para Satım İşlemleri
21.359.200 23.473.972 44.833.172
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.005.445 12.005.445
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.005.445 12.005.445
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.386.398 7.598.528 14.984.926
Para Alım Opsiyonları
3.096.331 4.354.401 7.450.732
Para Satım Opsiyonları
4.290.067 3.244.127 7.534.194
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 173.982 173.982
Futures Para Alım İşlemleri
0 86.991 86.991
Futures Para Satım İşlemleri
0 86.991 86.991
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 723.920 723.920
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
688.841.472 124.222.689 813.064.161
EMANET KIYMETLER
61.782.905 4.222.966 66.005.871
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.614.152 4.680 3.618.832
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.801.395 650.117 26.451.512
Tahsile Alınan Çekler
5.097.584 557.523 5.655.107
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.346.591 249.029 1.595.620
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
25.923.183 2.761.617 28.684.800
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
381.232.456 71.625.834 452.858.290
Menkul Kıymetler
1.999.232 6.532.266 8.531.498
Teminat Senetleri
363.955 116.483 480.438
Emtia
57.435 0 57.435
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
87.508.069 40.999.769 128.507.838
Diğer Rehinli Kıymetler
291.303.765 23.977.316 315.281.081
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
245.826.111 48.373.889 294.200.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
826.896.052 267.003.825 1.093.899.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
570.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
99.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
93.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-63.062
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
177.276
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
669.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 3.380.757
Kredilerden Alınan Faizler
2.753.731
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.572
Bankalardan Alınan Faizler
61.474
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.227
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
342.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
167.820
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
173.214
Finansal Kiralama Gelirleri
101.309
Diğer Faiz Gelirleri
61.594
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -1.724.641
Mevduata Verilen Faizler
-1.137.050
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-241.629
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-93.752
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-245.272
Diğer Faiz Giderleri
-6.938
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.656.116
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
506.600
Alınan Ücret ve Komisyonlar
608.359
Gayri Nakdi Kredilerden
24.409
Diğer
583.950
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-101.759
Gayri Nakdi Kredilere
-408
Diğer
-101.351
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -351.997
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 482
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -361.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.117
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-250.426
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-115.835
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 18.052
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.468.109
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -293.220
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -461.105
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
713.784
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.118
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 726.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -156.435
Cari Vergi Karşılığı
-72.000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
106.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-190.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 570.467
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 570.467
Grubun Karı (Zararı)
570.258
Azınlık Payları Karı (Zararı)
209
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.440.502 23.417.532 44.858.034
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.518.392 16.333.017 21.851.409
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 4.618.909 15.832.206 20.451.115
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 22.184 500.811 522.995
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 877.299 0 877.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 92.775 4.517 97.292
Devlet Borçlanma Senetleri
61.465 4.517 65.982
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
31.310 0 31.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 3.967.685 2.896.889 6.864.574
Devlet Borçlanma Senetleri
3.961.251 2.802.735 6.763.986
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.779 77.973 82.752
Diğer Finansal Varlıklar
1.655 16.181 17.836
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 6.010.078 3.800.378 9.810.456
Devlet Borçlanma Senetleri
6.010.078 3.164.362 9.174.440
Diğer Finansal Varlıklar
0 636.016 636.016
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 5.897.964 382.731 6.280.695
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.743.885 267.859 5.011.744
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.154.079 114.872 1.268.951
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.392 0 -46.392
KREDİLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 66.585.770 24.712.492 91.298.262
Krediler
65.064.070 21.202.265 86.266.335
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
65.064.070 21.202.265 86.266.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 1.391.007 3.396.178 4.787.185
Finansal Kiralama Alacakları
1.819.856 3.801.430 5.621.286
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-428.849 -405.252 -834.101
Faktoring Alacakları
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 1.363.474 67.227 1.430.701
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.363.474 67.227 1.430.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
4.664.472 107.401 4.771.873
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.897.253 -60.579 -5.957.832
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.037.467 -4.353 -1.041.820
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.191.426 -17.023 -1.208.449
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.668.360 -39.203 -3.707.563
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
158.146 0 158.146
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 3.766 0 3.766
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.766 0 3.766
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 18.054 0 18.054
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
18.054 0 18.054
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 136.326 0 136.326
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
133.526 0 133.526
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.002.926 50 2.002.976
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
347.956 0 347.956
Şerefiye
0 0 0
Diğer
347.956 0 347.956
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 12.196 0 12.196
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 368.029 0 368.029
DİĞER AKTİFLER
Bölüm 5. Dipnot I. (17) 1.924.060 440.835 2.364.895
VARLIKLAR TOPLAMI
92.839.585 48.570.909 141.410.494
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 36.739.906 36.798.286 73.538.192
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 1.729.151 18.167.724 19.896.875
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 3.221.646 4.729.123 7.950.769
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 5.154.246 6.191.711 11.345.957
Bonolar
4.756.158 0 4.756.158
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
200.000 0 200.000
Tahviller
198.088 6.191.711 6.389.799
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.161.881 463.552 2.625.433
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 2.094.810 431.948 2.526.758
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 67.071 31.604 98.675
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 696.425 0 696.425
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
308.388 0 308.388
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
388.037 0 388.037
CARİ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 276.119 0 276.119
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 3.718.322 3.718.322
Krediler
0 3.718.322 3.718.322
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.817.239 4.614.835 8.432.074
ÖZKAYNAKLAR
13.062.745 -132.417 12.930.328
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-68.061 26.044 -42.017
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
322.262 -158.461 163.801
Kar Yedekleri
8.881.069 0 8.881.069
Yasal Yedekler
634.516 0 634.516
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.246.553 0 8.246.553
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
570.258 0 570.258
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
570.258 0 570.258
Azınlık Payları
6.503 0 6.503
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
66.859.358 74.551.136 141.410.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.545.406
Alınan Faizler
2.540.888
Ödenen Faizler
-1.402.197
Alınan Temettüler
482
Alınan Ücret ve Komisyonlar
609.064
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.052
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
154.391
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-720.377
Ödenen Vergiler
-424.398
Diğer
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) 769.501
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.174.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.059
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.678.224
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-989.243
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) -113.225
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.043.662
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-771.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-507.469
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) 2.200.881
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.719.947
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-882.123
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
42.386
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-68.532
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-876.663
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
727.136
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-933.070
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
264.483
Diğer
Bölüm 5. Dipnot VI. (1) -37.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
645.922
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.787.716
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
276.864
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
Bölüm 5. Dipnot VI. (2) 2.760.610
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot VI. (3) 6.087.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.847.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680213


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0790 Değişim: 0,04%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,0867
Açılış: 33,0643
36,2372 Değişim: 0,11%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3108
Açılış: 36,1976
2.615,34 Değişim: 0,04%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.615,93
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.