KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.01.2024 - 20:41
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -420.591 -27.624 0 3.459.965 1.885.953 0 0 17.223.766 0 0 22.121.469
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -634.426 -37.732 0 1.851.783 1.530.608 20.980.816 0 17.223.766 0 0 44.265.529
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -634.426 -37.732 0 1.851.783 1.530.608 20.980.816 17.223.766 0 0 0 44.265.529
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -634.426 -37.732 0 1.851.783 1.530.608 20.980.816 17.223.766 0 0 0 44.265.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 7.914.871 79.997 7.234 0 -3.345.573 -476.114 0 0 33.172.442 0 0 37.352.857
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.766 -17.223.766 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.766 -17.223.766 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 7.914.871 -554.429 -30.498 0 -1.493.790 1.054.494 38.204.582 0 33.172.442 0 0 81.618.386


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
906.414.157 920.386.613 1.826.800.770 477.282.216 597.878.783 1.075.160.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 48.589.723 54.274.597 102.864.320 29.691.070 35.538.119 65.229.189
Teminat Mektupları
44.117.603 34.125.730 78.243.333 25.624.515 20.031.380 45.655.895
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.053.713 296.168 1.349.881 884.755 188.383 1.073.138
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
19.387.931 33.829.562 53.217.493 12.326.738 19.842.997 32.169.735
Diğer Teminat Mektupları
23.675.959 0 23.675.959 12.413.022 0 12.413.022
Banka Kredileri
4.424.551 8.634.539 13.059.090 4.028.331 9.696.287 13.724.618
İthalat Kabul Kredileri
4.424.551 8.634.539 13.059.090 4.028.331 9.696.287 13.724.618
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
47.569 11.514.328 11.561.897 38.224 5.810.452 5.848.676
Belgeli Akreditifler
47.569 10.658.640 10.706.209 38.224 5.228.027 5.266.251
Diğer Akreditifler
0 855.688 855.688 0 582.425 582.425
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
571.535.563 103.305.713 674.841.276 251.402.245 23.241.741 274.643.986
Cayılamaz Taahhütler
(1) 485.304.663 9.176.161 494.480.824 172.054.958 23.241.741 195.296.699
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.941.702 8.020.668 10.962.370 4.018.129 10.831.566 14.849.695
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
93.558.042 2.944 93.560.986 47.343.805 1.870 47.345.675
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.684.472 0 6.684.472 3.895.823 0 3.895.823
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
279.060 0 279.060 118.666 0 118.666
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
376.605.042 0 376.605.042 111.928.372 0 111.928.372
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
211.656 0 211.656 109.533 0 109.533
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.024.689 1.152.549 6.177.238 4.640.630 12.408.305 17.048.935
Cayılabilir Taahhütler
86.230.900 94.129.552 180.360.452 79.347.287 0 79.347.287
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
86.230.900 94.129.552 180.360.452 79.347.287 0 79.347.287
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 286.288.871 762.806.303 1.049.095.174 196.188.901 539.098.923 735.287.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.524.240 184.897.927 204.422.167 20.638.338 127.538.657 148.176.995
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
696.365 33.716.807 34.413.172 4.808.155 36.409.473 41.217.628
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
18.827.875 151.181.120 170.008.995 15.830.183 91.129.184 106.959.367
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
266.764.631 577.908.376 844.673.007 175.550.563 411.560.266 587.110.829
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
19.577.116 32.006.901 51.584.017 10.544.244 19.818.125 30.362.369
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.911.051 7.747.196 26.658.247 10.071.714 5.490.339 15.562.053
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
666.065 24.259.705 24.925.770 472.530 14.327.786 14.800.316
Para ve Faiz Swap İşlemleri
231.627.564 530.103.983 761.731.547 105.471.315 326.590.280 432.061.595
Swap Para Alım İşlemleri
76.658 218.997.022 219.073.680 6.408.566 132.828.947 139.237.513
Swap Para Satım İşlemleri
138.769.508 85.720.981 224.490.489 60.927.351 75.675.597 136.602.948
Swap Faiz Alım İşlemleri
46.390.699 112.692.990 159.083.689 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Swap Faiz Satım İşlemleri
46.390.699 112.692.990 159.083.689 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.553.316 7.053.806 14.607.122 58.709.719 58.732.290 117.442.009
Para Alım Opsiyonları
7.212.979 529.529 7.742.508 45.910.391 13.322.787 59.233.178
Para Satım Opsiyonları
340.337 6.524.277 6.864.614 12.799.328 45.409.503 58.208.831
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
8.006.635 7.566.158 15.572.793 825.285 792.923 1.618.208
Futures Para Alım İşlemleri
8.006.635 0 8.006.635 0 792.923 792.923
Futures Para Satım İşlemleri
0 7.566.158 7.566.158 825.285 0 825.285
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 3.570.022 3.570.022
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 1.785.011 1.785.011
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 1.785.011 1.785.011
Diğer
0 1.177.528 1.177.528 0 2.056.626 2.056.626
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.645.744.535 1.183.177.946 3.828.922.481 1.761.989.623 700.599.629 2.462.589.252
EMANET KIYMETLER
95.659.734 42.252.943 137.912.677 41.319.622 17.448.913 58.768.535
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
50.559.811 0 50.559.811 10.712.892 0 10.712.892
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.829.329 35.898.115 37.727.444 241.029 12.787.625 13.028.654
Tahsile Alınan Çekler
38.107.346 2.363.435 40.470.781 26.852.980 2.065.638 28.918.618
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.163.248 1.736.736 6.899.984 3.512.596 1.187.016 4.699.612
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 2.254.657 2.254.657 125 1.408.634 1.408.759
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.431.923.260 636.309.351 2.068.232.611 994.474.840 388.564.158 1.383.038.998
Menkul Kıymetler
6.113.180 31.504.275 37.617.455 5.758.007 25.835.961 31.593.968
Teminat Senetleri
951.802 431.079 1.382.881 754.876 505.077 1.259.953
Emtia
1.167.097 0 1.167.097 1.005.497 0 1.005.497
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
348.159.077 298.122.947 646.282.024 223.359.270 180.431.706 403.790.976
Diğer Rehinli Kıymetler
1.075.532.104 306.251.050 1.381.783.154 763.597.190 181.791.414 945.388.604
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.118.161.541 504.615.652 1.622.777.193 726.195.161 294.586.558 1.020.781.719
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.552.158.692 2.103.564.559 5.655.723.251 2.239.271.839 1.298.478.412 3.537.750.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
81.402.568 9.417.796
Alınan Faizler
89.137.466 28.020.863
Ödenen Faizler
-72.805.405 -30.871.012
Alınan Temettüler
11.227 14.948
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.551.509 8.381.713
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.057.107 309.762
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.111.751 2.246.618
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.479.533 -3.669.832
Ödenen Vergiler
-8.985.561 -7.434.364
Diğer
53.804.007 12.419.100
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.186.546 21.225.104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.059.403 -580.021
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-25.961.313 -2.298.732
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-155.549.608 -112.297.581
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.045.574 -4.951.535
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.129.678 -1.890.347
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
142.510.754 124.410.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-13.559.251 3.065.727
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.348.171 15.766.776
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
44.216.022 30.642.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.056.995 -6.864.317
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-981.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.250.158 -2.597.863
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.055.691 572.573
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-49.140.423 -27.886.210
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.630.115 25.940.243
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-33.404.616 -12.898.683
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
23.033.396 10.005.623
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
34.225.180 448.366
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
97.257.338 21.389.523
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-62.458.213 -21.092.362
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-575.850 -4.455
Diğer
1.905 155.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.214.140 1.454.238
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
45.598.347 25.681.187
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
72.781.418 47.100.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
118.379.765 72.781.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.172.442 17.223.766
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.180.415 4.897.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.002.102 -448.215
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.914.871 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.860 -578.606
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.234 -26.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.137 156.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.821.687 5.345.918
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.603.029 4.479.271
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-777.885 2.407.949
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
165.053 56.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.394.174 -1.597.544
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.352.857 22.121.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
123.149.804 144.661.317 267.811.121 68.402.783 109.337.997 177.740.780
Nakit ve Nakit Benzerleri
65.570.536 119.528.818 185.099.354 20.619.505 93.032.986 113.652.491
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 59.793.397 102.786.314 162.579.711 9.719.857 84.817.934 94.537.791
Bankalar
(3) 47.396 16.766.307 16.813.703 2.874.204 7.794.093 10.668.297
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 5.736.581 0 5.736.581 8.040.936 427.044 8.467.980
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.838 -23.803 -30.641 -15.492 -6.085 -21.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.261.340 1.100.629 2.361.969 722.557 549.922 1.272.479
Devlet Borçlanma Senetleri
602.135 488.760 1.090.895 429.424 239.920 669.344
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
274.661 0 274.661 151.484 0 151.484
Diğer Finansal Varlıklar
384.544 611.869 996.413 141.649 310.002 451.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 49.557.935 17.794.151 67.352.086 29.670.635 10.468.015 40.138.650
Devlet Borçlanma Senetleri
49.557.935 17.794.151 67.352.086 29.662.961 10.468.015 40.130.976
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 6.759.993 6.237.719 12.997.712 17.390.086 5.287.074 22.677.160
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.633.449 3.281.804 8.915.253 12.559.235 3.249.441 15.808.676
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.126.544 2.955.915 4.082.459 4.830.851 2.037.633 6.868.484
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
466.587.932 206.523.859 673.111.791 280.427.104 126.473.361 406.900.465
Krediler
(6) 414.264.230 183.783.922 598.048.152 251.039.775 110.441.197 361.480.972
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 72.305.609 29.788.256 102.093.865 41.598.971 20.364.334 61.963.305
Devlet Borçlanma Senetleri
72.305.609 29.669.309 101.974.918 41.598.971 19.872.597 61.471.568
Diğer Finansal Varlıklar
0 118.947 118.947 0 491.737 491.737
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.981.907 -7.048.319 -27.030.226 -12.211.642 -4.332.170 -16.543.812
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.974.398 0 9.974.398 3.952.289 0 3.952.289
İştirakler (Net)
(8) 53.722 0 53.722 45.477 0 45.477
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
53.722 0 53.722 45.477 0 45.477
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 9.917.876 0 9.917.876 3.618.249 0 3.618.249
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
9.789.830 0 9.789.830 3.490.203 0 3.490.203
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
128.046 0 128.046 128.046 0 128.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 2.800 0 2.800 288.563 0 288.563
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 288.563 0 288.563
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.484.108 487 14.484.595 4.729.373 94 4.729.467
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.189.315 0 2.189.315 1.028.549 0 1.028.549
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.189.315 0 2.189.315 1.028.549 0 1.028.549
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 6.581.490 0 6.581.490 354.327 0 354.327
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 12.388.685 1.275.172 13.663.857 6.702.020 347.279 7.049.299
VARLIKLAR TOPLAMI
635.355.732 352.460.835 987.816.567 365.596.445 236.158.731 601.755.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 387.802.236 244.247.872 632.050.108 235.567.273 158.716.760 394.284.033
ALINAN KREDİLER
(3) 473.527 104.350.115 104.823.642 361.183 41.292.134 41.653.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.099.251 27.736.364 28.835.615 195.056 21.733.804 21.928.860
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.814.855 42.134.323 45.949.178 4.655.384 23.284.322 27.939.706
Bonolar
3.814.855 13.001.776 16.816.631 4.655.384 5.911.335 10.566.719
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 29.132.547 29.132.547 0 17.372.987 17.372.987
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.361 3.490.719 4.927.080 3.008.663 3.387.575 6.396.238
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 1.331.159 3.121.513 4.452.672 3.008.663 2.942.187 5.950.850
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 105.202 369.206 474.408 0 445.388 445.388
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.150.029 1.213 1.151.242 744.979 339 745.318
KARŞILIKLAR
(9) 11.648.908 187.976 11.836.884 8.624.321 293.936 8.918.257
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.748.658 31.702 2.780.360 2.443.812 18.146 2.461.958
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
8.900.250 156.274 9.056.524 6.180.509 275.790 6.456.299
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.141.659 0 2.141.659 2.766.075 0 2.766.075
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 26.948.856 26.948.856 0 17.127.724 17.127.724
Krediler
0 17.997.595 17.997.595 0 17.127.724 17.127.724
Diğer Borçlanma Araçları
0 8.951.261 8.951.261 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
35.520.714 12.013.203 47.533.917 18.843.473 16.886.646 35.730.119
ÖZKAYNAKLAR
81.648.407 -30.021 81.618.386 44.937.472 -671.943 44.265.529
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.329.944 0 7.329.944 -672.158 0 -672.158
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-409.275 -30.021 -439.296 4.054.334 -671.943 3.382.391
Kar Yedekleri
38.204.582 0 38.204.582 20.980.816 0 20.980.816
Yasal Yedekler
771.684 0 771.684 771.684 0 771.684
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.432.898 0 37.432.898 20.209.132 0 20.209.132
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
33.172.442 0 33.172.442 17.223.766 0 17.223.766
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
33.172.442 0 33.172.442 17.223.766 0 17.223.766
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
526.735.947 461.080.620 987.816.567 319.703.879 282.051.297 601.755.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 121.756.615 64.131.081
Kredilerden Alınan Faizler
83.669.716 40.947.844
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
412.862 130.135
Bankalardan Alınan Faizler
897.426 296.661
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.041.073 137.714
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
35.232.750 22.577.620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
389.737 80.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.166.347 5.650.136
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
24.676.666 16.846.967
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
502.788 41.107
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -87.207.758 -26.734.823
Mevduata Verilen Faizler
-73.525.946 -18.772.159
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.637.112 -2.903.250
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.547.746 -2.305.838
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.888.108 -2.314.161
Kiralama Faiz Giderleri
-138.951 -100.886
Diğer Faiz Giderleri
-469.895 -338.529
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
34.548.857 37.396.258
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.317.334 6.128.001
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.497.609 8.290.784
Gayri Nakdi Kredilerden
890.168 429.239
Diğer
22.607.441 7.861.545
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.180.275 -2.162.783
Gayri Nakdi Kredilere
-1.672 -2.123
Diğer
-5.178.603 -2.160.660
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 11.227 14.948
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 12.015.576 516.384
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.134.564 1.477.770
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-9.340.711 -7.119.963
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
19.221.723 6.158.577
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.376.629 309.762
FAALİYET BRÜT KÂRI
67.269.623 44.365.353
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -11.997.737 -4.916.850
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.851.339 -5.933.517
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.585.015 -4.473.419
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -9.644.550 -6.192.609
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
34.190.982 22.848.958
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.541.658 1.433.856
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 37.732.640 24.282.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -4.560.198 -7.059.048
Cari Vergi Karşılığı
-9.367.050 -8.720.618
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.301.966 -1.697.992
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.108.818 3.359.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 33.172.442 17.223.766
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 33.172.442 17.223.766
Grubun Karı (Zararı)
33.172.442 17.223.766
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,99020000 0,51410000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243427


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.