" />

KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2023 - 20:05
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -213.835 -10.108 0 -1.608.182 -355.345 17.052.702 3.928.114 0 0 0 22.144.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.239 -777 0 1.163.602 629.075 0 0 2.383.165 0 0 4.178.304
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928.114 -3.928.114 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -210.596 -10.885 0 -444.580 273.730 20.980.816 0 2.383.165 0 0 26.322.364
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -634.426 -37.732 0 1.851.783 1.530.608 20.980.816 17.223.766 0 0 0 44.265.529
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -634.426 -37.732 0 1.851.783 1.530.608 20.980.816 17.223.766 0 0 0 44.265.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -37.247 0 0 -1.290.842 -435.955 0 0 6.632.553 0 0 4.868.509
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.766 -17.223.766 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.223.766 -17.223.766 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -671.673 -37.732 0 560.941 1.094.653 38.204.582 0 6.632.553 0 0 49.134.038


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
488.816.251 584.662.621 1.073.478.872 477.282.216 597.878.783 1.075.160.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 35.922.393 37.891.076 73.813.469 29.691.070 35.538.119 65.229.189
Teminat Mektupları
30.562.871 19.533.044 50.095.915 25.624.515 20.031.380 45.655.895
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
915.808 188.652 1.104.460 884.755 188.383 1.073.138
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
13.746.616 19.344.392 33.091.008 12.326.738 19.842.997 32.169.735
Diğer Teminat Mektupları
15.900.447 0 15.900.447 12.413.022 0 12.413.022
Banka Kredileri
5.322.796 9.537.571 14.860.367 4.028.331 9.696.287 13.724.618
İthalat Kabul Kredileri
5.322.796 9.537.571 14.860.367 4.028.331 9.696.287 13.724.618
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
36.726 8.820.461 8.857.187 38.224 5.810.452 5.848.676
Belgeli Akreditifler
36.726 8.373.697 8.410.423 38.224 5.228.027 5.266.251
Diğer Akreditifler
0 446.764 446.764 0 582.425 582.425
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
329.006.423 67.082.217 396.088.640 251.402.245 23.241.741 274.643.986
Cayılamaz Taahhütler
(1) 247.626.523 13.780.451 261.406.974 172.054.958 23.241.741 195.296.699
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.909.818 12.694.751 18.604.569 4.018.129 10.831.566 14.849.695
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
53.542.012 1.915 53.543.927 47.343.805 1.870 47.345.675
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.145.526 0 6.145.526 3.895.823 0 3.895.823
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
166.396 0 166.396 118.666 0 118.666
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 130.985 109.533 0 109.533
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.853.091 1.083.785 6.936.876 4.640.630 12.408.305 17.048.935
Cayılabilir Taahhütler
81.379.900 53.301.766 134.681.666 79.347.287 0 79.347.287
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
81.379.900 53.301.766 134.681.666 79.347.287 0 79.347.287
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 123.887.435 479.689.328 603.576.763 196.188.901 539.098.923 735.287.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10.942.893 117.555.774 128.498.667 20.638.338 127.538.657 148.176.995
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.765.168 28.282.242 30.047.410 4.808.155 36.409.473 41.217.628
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.177.725 89.273.532 98.451.257 15.830.183 91.129.184 106.959.367
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
112.944.542 362.133.554 475.078.096 175.550.563 411.560.266 587.110.829
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.938.885 20.250.532 32.189.417 10.544.244 19.818.125 30.362.369
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.806.351 4.745.313 16.551.664 10.071.714 5.490.339 15.562.053
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
132.534 15.505.219 15.637.753 472.530 14.327.786 14.800.316
Para ve Faiz Swap İşlemleri
90.391.791 323.092.005 413.483.796 105.471.315 326.590.280 432.061.595
Swap Para Alım İşlemleri
525.519 126.367.444 126.892.963 6.408.566 132.828.947 139.237.513
Swap Para Satım İşlemleri
50.346.874 74.151.735 124.498.609 60.927.351 75.675.597 136.602.948
Swap Faiz Alım İşlemleri
19.759.699 61.286.413 81.046.112 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Swap Faiz Satım İşlemleri
19.759.699 61.286.413 81.046.112 19.067.699 59.042.868 78.110.567
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.740.165 9.860.289 18.600.454 58.709.719 58.732.290 117.442.009
Para Alım Opsiyonları
5.959.254 3.528.636 9.487.890 45.910.391 13.322.787 59.233.178
Para Satım Opsiyonları
2.780.911 6.331.653 9.112.564 12.799.328 45.409.503 58.208.831
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.873.701 2.032.352 3.906.053 825.285 792.923 1.618.208
Futures Para Alım İşlemleri
1.766.386 208.131 1.974.517 0 792.923 792.923
Futures Para Satım İşlemleri
107.315 1.824.221 1.931.536 825.285 0 825.285
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 4.791.524 4.791.524 0 3.570.022 3.570.022
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 2.395.762 2.395.762 0 1.785.011 1.785.011
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 2.395.762 2.395.762 0 1.785.011 1.785.011
Diğer
0 2.106.852 2.106.852 0 2.056.626 2.056.626
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.315.511.843 732.806.128 3.048.317.971 1.761.989.623 700.599.629 2.462.589.252
EMANET KIYMETLER
44.008.692 31.252.012 75.260.704 41.319.622 17.448.913 58.768.535
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
14.435.367 0 14.435.367 10.712.892 0 10.712.892
Emanete Alınan Menkul Değerler
259.490 26.617.014 26.876.504 241.029 12.787.625 13.028.654
Tahsile Alınan Çekler
24.863.986 1.949.735 26.813.721 26.852.980 2.065.638 28.918.618
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.449.849 1.228.406 5.678.255 3.512.596 1.187.016 4.699.612
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.456.857 1.456.857 125 1.408.634 1.408.759
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.106.502.469 394.594.645 1.501.097.114 994.474.840 388.564.158 1.383.038.998
Menkul Kıymetler
5.819.373 21.077.185 26.896.558 5.758.007 25.835.961 31.593.968
Teminat Senetleri
754.983 1.020.394 1.775.377 754.876 505.077 1.259.953
Emtia
1.024.356 0 1.024.356 1.005.497 0 1.005.497
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
262.032.488 182.257.076 444.289.564 223.359.270 180.431.706 403.790.976
Diğer Rehinli Kıymetler
836.871.269 190.239.990 1.027.111.259 763.597.190 181.791.414 945.388.604
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.165.000.682 306.959.471 1.471.960.153 726.195.161 294.586.558 1.020.781.719
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.804.328.094 1.317.468.749 4.121.796.843 2.239.271.839 1.298.478.412 3.537.750.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.665.516 1.711.717
Alınan Faizler
14.424.257 7.555.817
Ödenen Faizler
-13.141.085 -4.024.047
Alınan Temettüler
2.982 13.276
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.645.047 1.454.506
Elde Edilen Diğer Kazançlar
286.049 56.725
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
569.699 576.594
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.152.520 -951.570
Ödenen Vergiler
1.585.286 -70.674
Diğer
8.445.801 -2.898.910
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.765.678 6.193.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-832.504 -153.378
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.681.380 5.566.910
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.341.651 -30.482.164
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.904.036 -971.970
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-444.646 -5.463.997
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
33.787.163 19.118.251
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.592.385 4.030.976
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.303.769 14.548.517
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.899.838 7.904.862
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.489.537 -8.249.316
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-981.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-453.352 -193.221
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
32.429 62.473
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.133.238 -3.540.116
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.647.437 869.753
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.324.176 -6.233.276
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.956.533 857.793
Diğer
-234.170 -72.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.778.541 4.994.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.674.603 3.603.427
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.463.782 1.387.883
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.049 -1.150
Diğer
11.687 4.760
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.695.093 2.976.194
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.673.147 7.626.660
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
72.781.418 47.100.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.108.271 54.726.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.632.553 2.383.165
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.764.044 1.795.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.247 2.462
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.664 4.049
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.417 -2.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.726.797 1.792.677
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.721.123 1.454.503
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-545.275 777.724
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-26.999 6.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
566.600 -446.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.868.509 4.178.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.965.369 96.894.025 156.859.394 68.402.783 109.337.997 177.740.780
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.219.566 81.095.508 96.315.074 20.619.505 93.032.986 113.652.491
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.716.770 73.531.235 84.248.005 9.719.857 84.817.934 94.537.791
Bankalar
(3) 11.849 7.575.533 7.587.382 2.874.204 7.794.093 10.668.297
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 4.497.376 0 4.497.376 8.040.936 427.044 8.467.980
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.429 -11.260 -17.689 -15.492 -6.085 -21.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.426.294 721.254 2.147.548 722.557 549.922 1.272.479
Devlet Borçlanma Senetleri
1.131.108 376.626 1.507.734 429.424 239.920 669.344
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
137.636 0 137.636 151.484 0 151.484
Diğer Finansal Varlıklar
157.550 344.628 502.178 141.649 310.002 451.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 32.268.469 10.377.071 42.645.540 29.670.635 10.468.015 40.138.650
Devlet Borçlanma Senetleri
32.260.795 10.377.071 42.637.866 29.662.961 10.468.015 40.130.976
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 11.051.040 4.700.192 15.751.232 17.390.086 5.287.074 22.677.160
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.679.333 2.962.367 11.641.700 12.559.235 3.249.441 15.808.676
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.371.707 1.737.825 4.109.532 4.830.851 2.037.633 6.868.484
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
318.498.513 133.678.770 452.177.283 280.427.104 126.473.361 406.900.465
Krediler
(6) 279.768.233 118.145.238 397.913.471 251.039.775 110.441.197 361.480.972
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 54.402.801 20.344.812 74.747.613 41.598.971 20.364.334 61.963.305
Devlet Borçlanma Senetleri
54.402.801 20.072.934 74.475.735 41.598.971 19.872.597 61.471.568
Diğer Finansal Varlıklar
0 271.878 271.878 0 491.737 491.737
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.672.521 -4.811.280 -20.483.801 -12.211.642 -4.332.170 -16.543.812
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
6.793.857 0 6.793.857 3.952.289 0 3.952.289
İştirakler (Net)
(8) 45.477 0 45.477 45.477 0 45.477
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
45.477 0 45.477 45.477 0 45.477
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 6.745.580 0 6.745.580 3.618.249 0 3.618.249
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
6.617.534 0 6.617.534 3.490.203 0 3.490.203
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
128.046 0 128.046 128.046 0 128.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 2.800 0 2.800 288.563 0 288.563
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 288.563 0 288.563
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.953.893 97 4.953.990 4.729.373 94 4.729.467
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.262.719 0 1.262.719 1.028.549 0 1.028.549
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.262.719 0 1.262.719 1.028.549 0 1.028.549
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 4.880.759 0 4.880.759 354.327 0 354.327
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 10.898.014 467.833 11.365.847 6.702.020 347.279 7.049.299
VARLIKLAR TOPLAMI
407.253.124 231.040.725 638.293.849 365.596.445 236.158.731 601.755.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 270.393.665 160.967.300 431.360.965 235.567.273 158.716.760 394.284.033
ALINAN KREDİLER
(3) 392.512 45.494.832 45.887.344 361.183 41.292.134 41.653.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 5.483.427 13.101.609 18.585.036 195.056 21.733.804 21.928.860
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 101.017 21.467.347 21.568.364 4.655.384 23.284.322 27.939.706
Bonolar
101.017 6.161.825 6.262.842 4.655.384 5.911.335 10.566.719
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 15.305.522 15.305.522 0 17.372.987 17.372.987
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.522.062 3.106.452 5.628.514 3.008.663 3.387.575 6.396.238
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.517.985 2.650.145 5.168.130 3.008.663 2.942.187 5.950.850
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 4.077 456.307 460.384 0 445.388 445.388
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 784.421 189 784.610 744.979 339 745.318
KARŞILIKLAR
(9) 8.945.192 85.018 9.030.210 8.624.321 293.936 8.918.257
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.771.588 18.917 1.790.505 2.443.812 18.146 2.461.958
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7.173.604 66.101 7.239.705 6.180.509 275.790 6.456.299
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.881.483 0 4.881.483 2.766.075 0 2.766.075
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 17.935.695 17.935.695 0 17.127.724 17.127.724
Krediler
0 17.935.695 17.935.695 0 17.127.724 17.127.724
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22.121.275 11.376.315 33.497.590 18.843.473 16.886.646 35.730.119
ÖZKAYNAKLAR
50.036.246 -902.208 49.134.038 44.937.472 -671.943 44.265.529
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-709.405 0 -709.405 -672.158 0 -672.158
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.557.802 -902.208 1.655.594 4.054.334 -671.943 3.382.391
Kar Yedekleri
38.204.582 0 38.204.582 20.980.816 0 20.980.816
Yasal Yedekler
771.684 0 771.684 771.684 0 771.684
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.432.898 0 37.432.898 20.209.132 0 20.209.132
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.632.553 0 6.632.553 17.223.766 0 17.223.766
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.632.553 0 6.632.553 17.223.766 0 17.223.766
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
365.661.300 272.632.549 638.293.849 319.703.879 282.051.297 601.755.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 19.343.317 9.467.080
Kredilerden Alınan Faizler
13.694.019 6.896.695
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
169.783 111.494
Bankalardan Alınan Faizler
106.390 8.048
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
134.944 12.926
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.214.570 2.425.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
39.217 14.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.496.205 740.093
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.679.148 1.670.998
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
23.611 12.743
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.055.380 -4.376.511
Mevduata Verilen Faizler
-11.120.734 -2.775.622
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.080.718 -490.098
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-303.397 -399.984
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-493.158 -552.175
Kiralama Faiz Giderleri
-28.646 -22.441
Diğer Faiz Giderleri
-28.727 -136.191
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.287.937 5.090.569
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.964.056 1.063.604
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.614.407 1.444.856
Gayri Nakdi Kredilerden
175.010 84.092
Diğer
2.439.397 1.360.764
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-650.351 -381.252
Gayri Nakdi Kredilere
-449 -661
Diğer
-649.902 -380.591
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.982 13.276
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.390.702 -492.444
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.456.678 33.982
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
434.987 -1.641.161
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.499.037 1.114.735
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.622.391 56.725
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.268.068 5.731.730
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -4.065.687 -997.623
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.012.520 -88.929
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.649.863 -799.626
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.232.550 -993.938
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.307.448 2.851.614
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
551.225 240.547
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.858.673 3.092.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.773.880 -708.996
Cari Vergi Karşılığı
-2.173.535 -2.181.434
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-731.248 -427.731
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.678.663 1.900.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 6.632.553 2.383.165
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 6.632.553 2.383.165
Grubun Karı (Zararı)
6.632.553 2.383.165
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,19800000 0,07110000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142242


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 18.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,0974 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2944 Değişim: 0,27%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.628,51 Değişim: 0,55%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.630,92
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.