KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:09
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 145 -17.091 0 -1.031.976 -262.798 0 0 748.591 -563.129 225 -562.904
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.195 84.176 0 -1.301.663 -828.653 14.217.872 0 748.591 16.194.842 7.562 16.202.404
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 641 0 0 -745.047 457.482 0 0 651.086 364.162 235 364.397
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 -11 0 -11
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -110.923 0 0 -1.220.939 -145.651 17.072.911 0 651.086 19.597.198 8.416 19.605.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
181.495.879 290.504.317 472.000.196 175.404.906 281.234.421 456.639.327
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.924.058 24.888.350 36.812.408 11.604.589 21.520.352 33.124.941
Teminat Mektupları
11.643.283 13.126.612 24.769.895 11.304.977 11.362.429 22.667.406
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
503.998 82.866 586.864 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.820.569 13.043.746 19.864.315 6.665.357 11.278.267 17.943.624
Diğer Teminat Mektupları
4.318.716 0 4.318.716 4.164.773 0 4.164.773
Banka Kredileri
201.790 7.734.912 7.936.702 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
201.790 7.734.912 7.936.702 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
78.985 4.026.826 4.105.811 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
78.985 3.787.641 3.866.626 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 239.185 239.185 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
115.833.783 11.355.194 127.188.977 104.983.869 7.321.485 112.305.354
Cayılamaz Taahhütler
(1) 62.542.989 7.718.222 70.261.211 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
882.622 5.425.762 6.308.384 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.818.134 833 19.818.967 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.914.658 0 2.914.658 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.936 0 29.936 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.824.852 0 37.824.852 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
86.577 0 86.577 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
986.210 2.291.627 3.277.837 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
53.290.794 3.636.972 56.927.766 46.559.147 681.155 47.240.302
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
52.847.680 2.892.538 55.740.218 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 53.738.038 254.260.773 307.998.811 58.816.448 252.392.584 311.209.032
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.086.881 74.851.331 89.938.212 9.249.782 64.290.416 73.540.198
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.592.054 28.909.657 36.501.711 5.114.463 23.064.765 28.179.228
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.494.827 45.941.674 53.436.501 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.651.157 179.409.442 218.060.599 49.566.666 188.102.168 237.668.834
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.092.709 7.408.095 10.500.804 2.110.184 8.853.435 10.963.619
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.229.760 2.927.234 5.156.994 1.676.174 3.847.001 5.523.175
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
862.949 4.480.861 5.343.810 434.010 5.006.434 5.440.444
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.770.917 168.444.200 202.215.117 45.325.821 175.291.457 220.617.278
Swap Para Alım İşlemleri
3.067.152 57.857.203 60.924.355 3.298.846 66.005.831 69.304.677
Swap Para Satım İşlemleri
22.347.165 37.325.055 59.672.220 30.615.375 40.882.956 71.498.331
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.178.300 36.630.971 40.809.271 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.178.300 36.630.971 40.809.271 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.272.331 1.943.144 3.215.475 1.021.265 1.947.660 2.968.925
Para Alım Opsiyonları
858.781 774.424 1.633.205 491.416 1.047.539 1.538.955
Para Satım Opsiyonları
413.550 1.168.720 1.582.270 529.849 900.121 1.429.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
515.200 531.623 1.046.823 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
515.142 58 515.200 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
58 531.565 531.623 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.082.380 1.082.380 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.250.754.402 303.603.764 1.554.358.166 1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878
EMANET KIYMETLER
270.415.199 16.520.204 286.935.403 314.812.461 15.999.495 330.811.956
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.330.357 1.201 6.331.558 4.313.984 25.795 4.339.779
Emanete Alınan Menkul Değerler
204.540.479 7.730.458 212.270.937 255.806.221 8.043.418 263.849.639
Tahsile Alınan Çekler
8.976.669 1.823.099 10.799.768 7.616.483 1.484.681 9.101.164
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.016.273 649.003 2.665.276 2.096.904 686.232 2.783.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.551.421 6.316.443 54.867.864 44.978.869 5.759.369 50.738.238
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
570.739.836 178.193.282 748.933.118 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.146.066 10.332.658 14.478.724 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
383.319 641.036 1.024.355 380.407 590.933 971.340
Emtia
494.035 0 494.035 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
110.294.244 91.070.084 201.364.328 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
455.422.172 76.149.504 531.571.676 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
409.599.367 108.890.278 518.489.645 384.627.970 95.032.257 479.660.227
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.432.250.281 594.108.081 2.026.358.362 1.414.874.971 552.913.234 1.967.788.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.783.906 4.064.759
Alınan Faizler
4.869.642 3.909.302
Ödenen Faizler
-1.931.365 -1.743.404
Alınan Temettüler
346 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
955.464 868.905
Elde Edilen Diğer Kazançlar
155.220 12.877
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
473.817 475.034
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-599.436 -435.383
Ödenen Vergiler
-1.278.793 -437.679
Diğer
-8.428.801 1.415.107
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.634.453 -930.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
114.308 122.254
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-551.653 -3.771.812
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.157.019 -4.644.797
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
748.245 -2.468.893
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-344.638 152.261
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.398.831 8.076.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-596.935 -2.826.340
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.023.314 4.430.724
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.850.547 3.134.539
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-365.029 -293.196
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-94.982 -45.256
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
49.191 623
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.899.828 -3.586.844
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.080.461 3.000.863
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-955.110 -986.743
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.525.243 1.379.004
Diğer
-70.004 -54.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
548.997 -243.152
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.321.924 3.809.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.736.711 -4.006.135
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-36.216 -46.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.266.415 877.482
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.300.930 3.475.673
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.883.101 14.814.910
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.184.031 18.290.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
651.321 748.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-286.924 -1.311.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
641 -16.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
776 186
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -18.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135 954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-287.565 -1.294.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-931.889 -1.316.660
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
572.395 -343.098
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.929 364.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.397 -562.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.994.020 50.819.453 72.813.473 16.143.002 38.560.665 54.703.667
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.231.263 39.084.979 42.316.242 3.190.476 26.470.545 29.661.021
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.791.213 28.951.888 30.743.101 2.505.744 24.900.717 27.406.461
Bankalar
(3) 1.039.199 10.028.004 11.067.203 38.518 1.477.238 1.515.756
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 434.428 105.100 539.528 659.782 92.610 752.392
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-33.577 -13 -33.590 -13.568 -20 -13.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 161.864 343.299 505.163 290.302 333.073 623.375
Devlet Borçlanma Senetleri
41.559 68.733 110.292 204.200 87.413 291.613
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
102.865 0 102.865 86.102 0 86.102
Diğer Finansal Varlıklar
17.440 274.566 292.006 0 245.660 245.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 6.857.572 9.200.215 16.057.787 5.802.565 9.387.549 15.190.114
Devlet Borçlanma Senetleri
6.848.318 9.189.172 16.037.490 5.793.173 9.380.242 15.173.415
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.254 11.043 20.297 9.392 7.307 16.699
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 11.743.321 2.190.960 13.934.281 6.859.659 2.369.498 9.229.157
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.884.282 1.952.782 11.837.064 5.716.649 2.111.822 7.828.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.859.039 238.178 2.097.217 1.143.010 257.676 1.400.686
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
109.067.703 65.353.908 174.421.611 105.753.485 59.312.306 165.065.791
Krediler
(6) 106.285.606 50.101.570 156.387.176 102.987.227 45.115.006 148.102.233
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 2.353.951 5.303.303 7.657.254 2.251.723 4.921.075 7.172.798
Faktoring Alacakları
(7) 2.134.823 335.896 2.470.719 1.872.281 338.166 2.210.447
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 9.595.035 9.897.144 19.492.179 9.559.633 9.183.723 18.743.356
Devlet Borçlanma Senetleri
9.595.035 9.256.994 18.852.029 9.559.633 8.621.942 18.181.575
Diğer Finansal Varlıklar
0 640.150 640.150 0 561.781 561.781
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.301.712 -284.005 -11.585.717 -10.917.379 -245.664 -11.163.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 275 0 275 0 0 0
Satış Amaçlı
275 0 275 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
266.404 0 266.404 237.920 0 237.920
İştirakler (Net)
(9) 14.027 0 14.027 14.027 0 14.027
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.027 0 14.027 14.027 0 14.027
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 214.339 0 214.339 185.855 0 185.855
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
211.539 0 211.539 183.055 0 183.055
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.427.241 42 3.427.283 3.489.129 56 3.489.185
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
549.684 0 549.684 520.715 0 520.715
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
549.684 0 549.684 520.715 0 520.715
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
613 0 613 29.628 0 29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 946.794 0 946.794 1.034.082 0 1.034.082
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 4.765.321 475.394 5.240.715 4.589.905 5.348.828 9.938.733
VARLIKLAR TOPLAMI
141.018.055 116.648.797 257.666.852 131.797.866 103.221.855 235.019.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 61.713.707 86.446.846 148.160.553 48.284.133 81.990.723 130.274.856
ALINAN KREDİLER
(3) 2.449.579 25.414.229 27.863.808 2.855.756 23.041.134 25.896.890
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.558.408 10.923.057 14.481.465 4.881.720 10.112.950 14.994.670
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.036.128 12.605.684 15.641.812 2.772.537 11.951.421 14.723.958
Bonolar
2.868.970 124.890 2.993.860 2.561.286 829.044 3.390.330
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
167.158 12.480.794 12.647.952 211.251 11.122.377 11.333.628
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.317.032 3.160.559 6.477.591 4.766.374 3.390.090 8.156.464
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.268.130 2.558.639 5.826.769 4.747.273 2.502.528 7.249.801
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 48.902 601.920 650.822 19.101 887.562 906.663
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 409.586 1.960 411.546 428.999 3.076 432.075
KARŞILIKLAR
(9) 1.043.622 0 1.043.622 1.134.132 0 1.134.132
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
497.993 0 497.993 631.149 0 631.149
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
545.629 0 545.629 502.983 0 502.983
CARİ VERGİ BORCU
(10) 28.339 0 28.339 1.077.742 0 1.077.742
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 746 0 746 0 0 0
Satış Amaçlı
746 0 746 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 7.744.136 7.744.136 0 6.704.294 6.704.294
Krediler
0 7.744.136 7.744.136 0 6.704.294 6.704.294
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.698.412 8.509.208 16.207.620 7.007.486 5.375.926 12.383.412
ÖZKAYNAKLAR
21.439.400 -1.833.786 19.605.614 20.440.813 -1.199.585 19.241.228
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-110.923 0 -110.923 -111.564 0 -111.564
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
467.196 -1.833.786 -1.366.590 120.560 -1.199.585 -1.079.025
Kar Yedekleri
17.072.911 0 17.072.911 14.217.872 0 14.217.872
Yasal Yedekler
756.052 0 756.052 736.513 0 736.513
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.316.859 0 16.316.859 13.481.359 0 13.481.359
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
651.086 0 651.086 2.855.050 0 2.855.050
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 101.267 0 101.267
Dönem Net Kâr veya Zararı
651.086 0 651.086 2.753.783 0 2.753.783
Azınlık Payları
8.416 0 8.416 8.181 0 8.181
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
104.694.959 152.971.893 257.666.852 93.649.692 141.370.029 235.019.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 5.386.162 4.337.467
Kredilerden Alınan Faizler
4.185.359 3.440.541
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
58.456 6.761
Bankalardan Alınan Faizler
12.401 34.946
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26.130 54.845
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
793.356 603.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.474 6.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
326.866 277.634
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
457.016 319.529
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
180.771 139.794
Diğer Faiz Gelirleri
129.689 56.828
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.802.298 -1.854.243
Mevduata Verilen Faizler
-1.768.106 -1.056.751
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-415.228 -337.644
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-275.595 -119.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-311.241 -277.094
Kiralama Faiz Giderleri
-15.684 -14.151
Diğer Faiz Giderleri
-16.444 -48.819
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.583.864 2.483.224
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
773.843 706.056
Alınan Ücret ve Komisyonlar
955.137 862.124
Gayri Nakdi Kredilerden
61.741 42.406
Diğer
893.396 819.718
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-181.294 -156.068
Gayri Nakdi Kredilere
-846 -657
Diğer
-180.448 -155.411
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 346 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -915.074 -494.082
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.195 65.333
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.231.813 -736.906
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
312.544 177.491
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 155.223 12.877
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.598.202 2.708.075
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -584.745 -656.266
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-40.950 -39.945
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-492.059 -504.130
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -648.905 -601.557
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
831.543 906.177
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
29.768 22.283
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 861.311 928.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -209.715 -179.644
Cari Vergi Karşılığı
-50.633 -10.586
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.207.250 203.412
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.366.332 -372.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 651.596 748.816
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-275 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-275 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-275 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-275 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 651.321 748.816
Grubun Karı (Zararı)
651.086 748.591
Azınlık Payları Karı (Zararı)
235 225
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01940000 0,02230000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932783


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.429 Değişim: 0,61% Hacim : 16.129 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,3055 Değişim: -0,10%
Düşük 8,2823 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0296 Değişim: 0,34%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
484,69 Değişim: 1,47%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.